Uudenmaan Partiopiirin syyskokous

Tervetuloa Uudenmaan Partiopiiri ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen! Syyskokous pidetään sunnuntaina 1.11.2020 etäyhteydellä Teams-palvelussa.

Piirin kokouksiin ovat kaikki jäsenet tervetulleita! Pääset osallistumaan kokoukseen tämän linkin kautta: http://bit.ly/syyskokous2020uusimaa. Järjestämme keskiviikkona 28.10. kello 18.00 ohjeistuksen Teams-palvelun käyttöön. Pääset osallistumaan tämän linkin kautta: http://bit.ly/teamskoulutus291020. Kokous järjestetään fyysisesti Partioasemalla Helsingissä osoitteessa Töölönkatu 55, mutta kaikkia osallistujia kehotetaan osallistumaan kokoukseen etäyhteydellä.

Piirin kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on yksi ääni jokaista alkavaa 25 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä kohden. Äänet määräytyvät piirin kokouksissa 31.7. jäsenmaksutilanteen mukaan. Piirin varsinaisia jäseniä ovat piirihallituksen hyväksymät rekisteröidyt partiolippukunnat. Rekisteröity lippukunta ei voi valtuuttaa yhtä edustajaa käyttämään useampaa kuin yhtä ääntä. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta piirin kokouksissa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Sääntöjen mukaan syyskokouksen tehtävänä on:

1. valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3. valita kaksi ääntenlaskijaa
4. hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten
5. hyväksyä talousarvio seuraavaa vuotta varten
6. valita erovuoroisen hallituksen puheenjohtajan tilalle puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan
7. valita erovuoroisen hallituksen varapuheenjohtajan tilalle varapuheenjohtaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan
8. vahvistaa hallituksen koko seuraavalle toimikaudelle
9. valita erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan
10. valita kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä seuraavaksi tilikaudeksi tai KHT-yhteisö, joka nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön
11. käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät asiat

Kutsu ja kokousmateriaali on lähetetty sähköpostitse lippukunnanjohtajille. Materiaali on ladattavissa täältä: kutsu ja äänimäärät, esityslista, menettelytapasääntö, tapahtumakalenteri, toimintasuunnitelma, talousarvio ja saate, osallistumisohje etäkokoukseen.