Uudenmaan Partiopiirin kevätkokous 27.3.2021

Tervetuloa Uudenmaan Partiopiiri ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen! Kevätkokous pidetään lauantaina 27.3.2021 etäyhteydellä Teams-palvelussa.

Piirin kokouksiin ovat kaikki jäsenet tervetulleita! Pääset osallistumaan kokoukseen tämän linkin kautta: http://bit.ly/kevatkokous2021uusimaa. Kokous järjestetään fyysisesti Partioasemalla Helsingissä osoitteessa Töölönkatu 55, mutta kaikkia osallistujia kehotetaan osallistumaan kokoukseen etäyhteydellä.

Piirin kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on yksi ääni jokaista alkavaa 25 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä kohden. Äänet määräytyvät piirin kokouksissa 31.7. jäsenmaksutilanteen mukaan. Piirin varsinaisia jäseniä ovat piirihallituksen hyväksymät rekisteröidyt partiolippukunnat. Rekisteröity lippukunta ei voi valtuuttaa yhtä edustajaa käyttämään useampaa kuin yhtä ääntä. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta piirin kokouksissa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Sääntöjen mukaan kevätkokouksen tehtävänä on:

1. valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

3. valita kaksi ääntenlaskijaa

4. vahvistaa vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päättää niiden ja tilintarkastajien lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

5. valita edustajat Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n sääntömääräisiin kokouksiin

6. käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät asiat.

7. päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta

Kutsu ja kokousmateriaali on lähetetty sähköpostitse lippukunnanjohtajille 12.3.2021. Materiaali on ladattavissa täältä: kutsu ja äänimäärätesityslistamenettelytapasääntövuosikertomus ja tilinpäätösosallistumisohjeistus etäkokoukseen.

Muu materiaali: Syksyn tapahtumat 2021