Uudenmaan Partiopiirin syyskokous

Tervetuloa Uudenmaan Partiopiiri ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen! Syyskokous pidetään lauantaina 29.10.2022 Keravalla. Piirin kokouksiin ovat kaikki jäsenet tervetulleita! 

Piirin kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on yksi ääni jokaista alkavaa 25 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä kohden. Äänet määräytyvät piirin kokouksissa 31.7. jäsenmaksutilanteen mukaan. Piirin varsinaisia jäseniä ovat piirihallituksen hyväksymät rekisteröidyt partiolippukunnat. Rekisteröity lippukunta ei voi valtuuttaa yhtä edustajaa käyttämään useampaa kuin yhtä ääntä. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta piirin kokouksissa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Sääntöjen mukaan syyskokouksen tehtävänä on:

 • valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 • valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 • valita kaksi ääntenlaskijaa
 • hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten
 • hyväksyä talousarvio seuraavaa vuotta varten
 • valita erovuoroisen hallituksen puheenjohtajan tilalle puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan
 • valita erovuoroisen hallituksen varapuheenjohtajan tilalle varapuheenjohtaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan
 • vahvistaa hallituksen koko seuraavalle toimikaudelle
 • valita erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan
 • valita kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä seuraavaksi tilikaudeksi tai KHT-yhteisö, joka nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön
 • käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät asiat

Sääntömääräisten asioiden lisäksi syyskokouksessa käsitellään Uudenmaan Partiopiirin sääntöjen muuttaminen sekä partioneuvoston ehdokkaiden valitseminen.

Kutsu ja kokousmateriaali on lähetetty sähköpostitse lippukunnanjohtajille 14.10.2022. Materiaali on ladattavissa myös alta: