Piirin kevätkokous 2023 kokoontui 25.3.

Uudenmaan Partiopiirin jäsenlippukunnat kokoontuivat 25.3. Mäntsälässä kevätkokoukseen. Kokouksessa hyväksyttiin edellisvuoden vuosikertomus ja tilinpäätös ja päätettiin jäsenmaksusta vuodelle 2024. Paikalla oli edustajia 27 piirin lippukunnasta.

Kokouksen alussa kiitettiin partiojohtajia ansiomerkein. Veikkolan Eräveikkojen ja Haltioiden Anu Kiukkoselle luovutettiin Pohjantähti-solki. Suomen Partiolaisten pronssisen ansiomitalin sai Oskari Tolvanen Hyvinkään Nummenpojista. Uudenmaan Partiopiirin hopeinen ansiomitali myönnettiin Tiina Witikkalalle Hyvinkään Nummenpojista. Suomen Partiolaisten hopeisen ansiomitalin sai Tuija Halonen Siuntion Koskikaroista. Lisäksi 16 tuoretta partiojohtajaa sai kokouksessa partiojohtajavaltakirjan.

Vuoden 2022 kohokohta oli finnjamboree Kajo, jolle osallistui heinäkuussa 49 uusmaalaista lippukuntaa. Uusi toimintamuoto olivat koulupäivän yhteydessä järjestetyt partiokerhot, joihin osallistui 140 lasta ja nuorta Uudellamaalla. Vuonna 2022 piirin jäsenmäärä kasvoi, ja meitä oli heinäkuun 2022 lopussa 4615, mikä oli 2,4 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Kokouksessa kuultiin piirin strategiasta varallisuuden kasvattamiseksi sekä lippukuntien kokotilanteesta. Vuodenvaihteessa yksi lippukunta oli ilman kokoustilaa, yksi oli laajentamassa lisätiloihin, neljällä oli määräaikainen kokoustila ja 45 kertoi, että kokoustila on käytössä toistaiseksi. Kevään aikana tullaan tekemään tarkempi kysely lippukuntien kolotilanteista.

Kokous päätti vuoden 2024 jäsenmaksuiksi 1- ja 2-jäsenille 33 euroa, 3-jäsenille 0 euroa ja kannatusjäsenille 330 euroa (piirin jäsenmaksun lisäksi partion jäsenmaksu koostuu Suomen Partiolaisten jäsenmaksusta).

Vuodelle 2024 piirihallitukseen haetaan aikuisrekrytoinnista, koulutuksesta, ohjelmasta ja vapaaehtoistuesta vastaavia jäseniä. Vaalitoimikunta aloittaa ehdokkaiden etsinnän toukokuussa, ja uudet jäsenet valitaan piirin syyskokouksessa.

Kokousmateriaalit ovat luettavissa täällä.