O365-tunnukset pian saatavilla lippukunnalle

Suomen Partiolaiset tarjoaa lippukunnille mahdollisuuden siirtää lippukunnan hallituksen työskentely ja vuosittaiset dokumentit Suomen Partiolaisten yhteiseen O365-ympäristöön. Ympäristöä voi käyttää myös esimerkiksi etäkokousten järjestämiseen.

Lippukunnille tarjotaan Teams-kanava ja siihen liittyvä dokumenttikirjasto sekä @partio.fi-sähköpostiosoitteet tietyissä lippukunnan pesteissä toimiville. O365-tunnuksilla on mahdollisuus myös tutustua vapaaehtoisille tarkoitettuihin dokumentteihin Jemma-intrassa sekä osallistua yleisiin partiokeskusteluihin Teamsissa.

Kuka saa tunnuksen?

Lippukuntapestit, joihin O365-oikeus liitetään ovat: lippukunnanjohtaja, lippukunnanjohtajan apulainen, sihteeri, hallituksen jäsenet, jäsenrekisterinhoitaja, ohjelmajohtaja, pestijohtaja, taloudenhoitaja, akelat, sammot, luotsit, ansiomerkkivastaava, tiedottaja ja joulukampanjapäällikkö. Tunnukseen oikeutettavat henkilöt saavat henkilökohtaisen sähköpostin, kun heillä on mahdollisuus luoda tunnus. Jotta O365-tunnukset voidaan luoda, tulee henkilöllä olla voimassa oleva pesti lippukunnassa ja viimeisin jäsenmaksu pitää olla maksettuna.

Oikeus @partio.fi-sähköpostiin ja partion O365-ympäristön käyttöön perustuu pestiin, ja pestin päättyessä myös oikeus päättyy. Kun pesti päättyy, saat jälleen henkilökohtaisen sähköpostin ennen kuin tunnuksesi poistuu.

Lippukuntien tunnukset luodaan vaiheittain

Eri pestit tuodaan O365-käyttäjiksi vaiheittain, jotta tunnusten luominen sujuu jouhevasti. Ensimmäisenä O365-ympäristöön tunnuksia luomaan pääsevät johtokolmikot, joiden vastuulla on lippukunnan oman tiimin luominen, ja tiimin alle tulevien kanavien ja sovellusten organisoiminen.

Lippukunnan hallituksen on hyvä sopia lippukunnan yhteisistä toimintatavoista ja siirtymisaikataulusta, jos palvelu otetaan käyttöön.  Lippukunnan pitää myös sopia arkistointikäytännöistä ja esimerkiksi kuva-/tallennetiedostojen säilytyksestä.

Ohjeet käyttöönottoon

Osallistu avoimiin Teams-opastuksiin: