Huhtikuun terveiset piirihallitukselta

Piirihallitus kokoontui vuoden neljänteen kokoukseensa 7. huhtikuuta.

Kokouksessa suunnattiin vielä katse hieman taaksepäin piirin kevätkokouksen päätöksiin ja lippukuntapäivään, jossa yli 60 partiolaista pääsi kouluttautumaan ja virkistäytymään erilaisissa työpajoissa. Toivottavasti lokakuun lippukuntapäivässä Keravalla tapaamme vähintään yhtä paljon uusmaalaisia partiolaisia.

Kokouksessa kuultiin myös kuulumisia Suomen Partiolaisten laajennetuista valiokunnista. Aluetyötä tullaan uudistamaan loppuvuodesta, jolloin lippukuntien lähituki, eli valmennus ja aluetapaamiset, tullaan järjestämään hieman uudella tavalla aluevalmentajien ja työntekijöiden voimin. Kasvatuksen puolella tullaan hieman uudistamaan partiotaitokilpailujen järjestämistä.

Hallitus kävi myös keskustelua vuoden 2023 toiminnansuunnittelusta, joka tehdään tänä vuonna edellisvuosista poiketen yhteistyössä Suomen Partiolaisten ja muiden partiopiirien kanssa. Kevään 2022 aikana piirin vapaaehtoiset ja työntekijät osallistuvat valtakunnallisiin työpajoihin, joissa luodaan tavoitteita partiovuodelle 2023. Varsinaiset Uudenmaan Partiopiirin toimenpiteet, joilla vuoden 2023 tavoitteisiin päästään, valmistellaan alkusyksystä.

Koulutuksen toiminnanalalle perustettiin uusi osaamisvastaavan pesti, jonka tarkoituksena on edistää partiossa ja muualla saavutetun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista niin partio- kuin muissakin koulutuksissa. Ohjelmatoiminnanalan loppukevään tapahtumien, kevätpartiotaitokilpailu Kaimo 2.0:n sekä sudenpentu- ja seikkailijatapahtuma Vanhiksen salaisuuden järjestelyt etenevät suunnitellusti. Vielä mahtuu mukaan osallistumaan tai tekemään tapahtumia. Vapaaehtoistuen osalta tullaan edellisvuoden tapaan tukemaan rahallisesti lippukuntien johtajahuoltotapahtumia loppukevään ja kesän aikana.