Perhepartio-ohjelma on julkaistu – käynnistä toiminta lippukunnassanne!

Suomen partiolaiset on julkaissut alle kouluikäisten partiotoimintaan oman perhepartio-ohjelman. Perhepartio on uusi toimintamuoto, joka mahdollistaa yhteistä toimintaa koko perheelle ja tutustuttaa partioon.

Perhepartiossa aikuiset ja lapset tutustuvat partioon harrastuksena ja tarkoituksena on, että lapset voivat kouluikään tultuaan jatkaa harrastusta sudenpentuina ja aikuiset ryhmänjohtajina tai muissa partion antoisissa vapaaehtoistyöpesteissä. Perhepartio onkin loistava tapa saada lippukuntaan uusia aikuisia ja pitää pienten lasten vanhemmat mukana toiminnassa. Monella lippukunnalla perhepartio on ollut osa toimintaa jo monen vuoden ajan.

Perhepartion järjestänä toimii lippukunta. Toiminnan järjestäminen on lippukunnille vapaaehtoista, sillä se ei ole osa virallista partio-ohjelmaa, joka on suunnattu 7-22-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Perhepartio-ohjelma koostuu kuudesta aktiviteettikokonaisuudesta, jotka ovat arjen taidot, retkeilytaidot, kädentaidot, ulkoilutaidot, luontotaidot sekä lippukunnan toimintaan tutustuminen. Ohjelmaa voi kommentoida ja omia vinkkejään jakaa Partio-ohjelma-sivustolla!

Perhepartiota ohjaavat säännöt

Perhepartion symboli on orava.

Jokaisella alle kouluikäisellä pitää olla toiminnassa mukana vähintään yksi aikuinen omasta lähipiiristä. Alle kouluikäiset osallistuvat toimintaan aina omaan lähipiiriin kuuluvan aikuisen vastuulla ja valvonnassa.

Kaikilla vähintään 4-vuotiailla perhepartioon osallistujilla tulee olla Suomen Partiolaisten jäsenmaksu maksettu. Uusi 3-jäsenen jäsenmaksuluokka koskee 4-6-vuotiaita. 0-3-vuotiaat eivät maksa jäsenmaksua. Jäsenmaksuun voi anoa myös vapautusta sosiaalisin perustein.

Käynnistä perhepartio lippukunnassanne

Perhepartio-ohjelman kanssa niin kokenut kuin uusi aikuinen voi suunnitella perhepartiotapaamisia – ryhmän vetäjän ei siis tarvitse olla vanha partiolainen. Perhepartion voi järjestää perheille sopivalla tavalla. Suosittu tapa on kokoontua kerran kuussa niin, että vetovastuu kiertää ryhmän aikuisten kesken.  Perhepartiolaiset on tärkeää myös ottaa mukaan lippukunnan yhteisiin tapahtumiin, jotta perhepartiosta jatketaan varsinaiseen partiotoimintaan.

Käynnistä toiminta kertomalla perhepartiosta viestintäkanavissanne ja nimeämällä lippukunnan perhepartiovastaava. Hän kokoaa kiinnostuneista perhepartioryhmän ja tutustuttaa uudet aikuiset partioon ja lippukunnan toimintaan! Koska perhepartiossa on mukana huoltaja jokaista lasta kohden ja tapaamisia ei ole yhtä paljon kuin viikkokokouksissa, ryhmä pyörii pienellä panoksella ja omatoimisesti.

Tutustu perhepartio-ohjelmaan

 Perhepartiotoiminnan järjestämiseen voit katsoa vinkkejä myös Pääkaupunkiseudun Partiolaisten oppaasta.