Piiri perustaa alueellisia vaeltajavartioita

 

Monessa Uudenmaan lippukunnassa vaeltajaikäiset ovat vailla omaa vartiota sekä luotsia samanikäisten puutteen vuoksi. Vartiojärjestelmä ja aikuinen tuki ovat edellytyksiä laadukkaalle ikäkausiohjelman toteuttamiselle. Siksi piiri perustaa nyt uusia alueellisia, lippukuntarajat ylittäviä vaeltajavartioita!

Piiri etsii nyt partiojohtajia luotsaamaan alueellisia vartioita. Luotsina voi toimia oman ja lähilippukuntien vaeltajille tai jonkin toisen alueen lippukuntien vaeltajille. Luotsin tehtävänä on varmistaa, että vartio ryhmäytyy, ryhmässä toteutetaan partio-ohjelmaa ja nuoret saavat ohjausta partiotaipaleellaan. Ajankäytöllisesti pesti on kevyt.

Pesti on piiripesti, ja tuki tehtävään tulee piiristä. Luotsin tulee olla vähintään 23-vuotias ja partiojohtajaperuskoulutuksen suorittanut. Piiri tarjoaa vaeltajaluotsin koulutuksen (kestoltaan 1 päivä), mikäli se puuttuu.

Ensimmäiset vartiot käynnistävät toimintansa syyskauden alkaessa, ja mahdollisesti tutustuvat jo kesän aikana.

ALUEELLINEN VAELTAJALUOTSI PESTIHAUSSA

Yhteisvartiosta kiinnostuneet vaeltajat voivat hakea mukaan Vaeltajamätsissä.