Oletteko suunnittelemassa kesäleiriänne? Haluatteko tehdä leiristä merkityksellisen ja hauskan kokemuksen, joka innostaa toimimaan paremman maailman puolesta? Jos vastasitte kyllä, tässä on vinkkejä. 

Sanoista tekoihin -ohjelmapainotus ja Agenda 2030 

Sanoista tekoihin -ohjelmapainotuksen vuosi 2023 kannustaa tekoihin paremman maailman puolesta Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen ohjelman Agenda 2030 -tavoitteiden mukaisesti. Ohjelman tarkoituksena on edistää ihmisoikeuksia, köyhyyden poistamista, rauhaa ja ympäristönsuojelua kaikkialla maailmassa. Agenda 2030 sisältää 17 tavoitetta, joita ovat muun muassa ei köyhyyttä, ei nälkää ja 15 muuta tavoitetta. 

Sanoista tekoihin näkyvillä muuallakin kuin ohjelmassa 

Liikenne ja ruoka ovat suuria ympäristön saastuttajia leirissä. Kun valitaan sopivaa leiripaikkaa, tärkeitä tekijöitä ovat julkisen liikenteen saavutettavuus, kierrätysmahdollisuudet ja etäisyys lippukunnan varastosta. Kasvis- ja lähiruoan suosiminen on ympäristön kannalta kestävä valinta. Jos leiripaikka sijaitsee lähellä kauppoja, ruokavarastoja voi täydentää tarpeen mukaan, jolloin ruoka säilyy tuoreena ja sitä on juuri oikea määrä menekin mukaan. Kuitenkin on tärkeää huomioida ylimääräiset kuljetuspäästöt ja -kustannukset. 

Leirin nimeä ja viestintää suunnitellessa voi hyödyntää Sanoista tekoihin -ohjelmapainotusta ja Agenda 2030 -teemoja, jolloin leirin tavoitteet ja ympäristövastuu tulevat selkeästi esiin. Puun polttaminen ja siitä aiheutuvat päästöt kannattaa ottaa huomioon saunoissa ja paljuissa. Veden käytön minimointi on myös tärkeää, esimerkiksi paljuissa ja suihkuissa. Nämä kaikki tekijät yhdessä voivat auttaa tekemään leiritoiminnasta ympäristöystävällisempää ja kestävämpää. 

Mitä muistaa ohjelman suunnittelussa 

Ohjelman ideoinnin kanssa et ole ihan yksin. Hyviä inspiraation lähteitä on muun muassa Partion Sanoista tekoihin -ohjelmapainotuksen sivu ja ulkoministeriön Agenda 2030 -sivu, josta saat tarkemmin tietoa tavoitteista. Valitessa kestävän kehityksen tavoitteita on tärkeää miettiä, miten tavoitteet voivat ohjata ohjelman suunnittelua. Sanoista tekoihin -sivulta löytyviä toteutusvinkkejä eri ikäkausille kannattaa hyödyntää ja soveltaa leirin olosuhteisiin. On myös tärkeää huomioida aktiviteettien kesto, vaikeusaste ja tarvittavat materiaalit. 

Leirillä kannattaa kannustaa osallistujia ja miksi ei mahdollistajiakin tekemään konkreettisia tekoja paremman maailman puolesta. Esimerkiksi keräämällä roskia luonnosta, jakamalla tietoa kestävästä kehityksestä somessa tai vähentämällä omaa kulutusta. 

Pitkäaikaisen osallistamisen suunnittelu on myös tärkeää. Ennen leiriä tai sen jälkeen voidaan suunnitella ryhmille tehtäviä, joissa perehdytään kestävän kehityksen aiheeseen leirin ulkopuolella. Lippukunta voi myös järjestää ryhmien välisiä kisoja, joissa aiheena on kestävä kehitys. Ryhmät voivat osallistua esimerkiksi Ylen Miljoona Roskapussia –kampanjaan ja ryhmä, joka on kerännyt eniten roskapusseja, voittaa palkinnon. Tällaiset teot voivat auttaa leirin osallistujia näkemään konkreettisesti, miten he voivat vaikuttaa paremman maailman puolesta.