Uudenmaan Partiopiirissä alkaa tammikuussa 2020 ohjelma-, pesti- ja lippukunnanjohtajille koko vuoden kestävä mentorointiohjelma. Mentoriohjelmassa aktori saa tukea ja sparrausta omaan pestiin lippukunnassa. Mentorille ohjelma on hieno tilaisuus päästä jakamaan omaan osaamistaan. Parhaimmillaan mentorointi on oivallusten ja hyvien käytäntöjen jakamista ja auttaa molempia osapuolia kasvamaan – aktoria johtajana ja mentoria ohjaajana.

Tyypillisesti mentori ja aktori tapaavat kuukauden tai kahden välein. Tapaamisissa keskustellaan yhdessä sovituista aiheista. Mentoroinnista voi tehdä täysin oman näköistä ja tapaamisia voi toteuttaa vaikka kävelylenkillä, konsertin lomassa tai Skypen välityksellä.

Vuonna 2019 ohjelmaa pilotoitiin viiden aktori-mentoriparin voimin. Lue, miksi ohjelmassa aktorina olleen Carolinan ja mentorina olleen Lindan mielestä ohjelmaan kannattaa hakea mukaan!

3 syytä hakea mukaan aktoriksi

Carolina Rebhan, Eräkamut

1. Näkökulmia oman kuplan ulkopuolelta

Kaikkein silmiä avaavinta mentoroinnissa on ollut se, että oman lippukunnan toimintaan saa näkökulmia ja ajatuksia ulkopuolelta. Monia asioita tehdään ehkä tottumuksesta jollain tietyllä tavalla. Kuplan ulkopuolelta saa usein ideoita uusista toimintatavoista, joita ei ole itse tullut ajatelleeksi.

2. Tukea johtajana kasvamiseen

Mentorointi on ollut hyvä tapa reflektoida omaa johtajuuttaan ja miettiä, miten siinä voisi kehittyä.

3. Ajatustenvaihtoa uraan liittyen

Vaikka mentoriohjelma toteutetaan partiokontekstissa, kannattaa tapaamisia hyödyntää myös oman uran tai opintojen sparrailuun. Työskentelemme Lindan kanssa molemmat viestinnän parissa, ja on ollut kiva, kun mentorikin on ymmärtänyt sitä maailmaa syvällisemmin.

3 syytä hakea mukaan mentoriksi

Linda Pynnönen, Viherlaakson Peurat

1. Helppo tapa antaa takaisin

Olen saanut vuosien varrella partiosta paljon korvaamatonta osaamista johtajana toimimiseen. Tuntuu hyvältä, kun kertynyttä osaamista voi mentorina jakaa eteenpäin.

2. Ohjaajan roolin oppiminen

Mentoroinnissa ei ole tarkoitus tarjota suoria ratkaisuja, vaan auttaa aktoria pohtimaan tilanteita monelta kannalta ja oivaltamaan ratkaisut itse. Se ei aina ole helppoa, mutta onnistuessaan tekee hyvää ratkaisukeskeiselle luonteelle.

3. Oman aiemman toiminnan reflektointi

Kun käyttää esimerkkeinä omia aiempia partio- ja ammatillisia kokemuksiaan, tulee kaiveltua menneisyyden toimintaa ja pohdittua sitäkin rakentavasti. Näin menneistä kokemuksista voi vielä vuosien jälkeenkin tehdä uusia oivalluksia ja oppia lisää.