Kymmenen Uudenmaan Partiopiirin lippukuntaa on hakenut ja saanut vuonna 2021 julkaistun Kestävästi partiossa -tunnuksen. Kysyimme lippukunnilta, mikä toiminnassa on muuttunut tunnuksen myötä. Erityisesti vastauksissa painottuivat teemoina kierrätys, ruoka ja matkustaminen.

Vastaukset on koottu lippukuntien vuosiselostekyselystä 2022.

Matkat

”Johtajat pohtivat retkipaikkojen valitsemisessa, ruokavalinnoissa yms. kestävämpiä ratkaisuja toimintaa suunnitellessa.”

”Kimppakyydit huomioidaan leirin järjestelyissä.”

”Järjestetty yhteiskuljetuksia retkille, toteutettu retkikuljetuksia julkisilla.”

Kierrätys

”Kierrätys tehostunut, varsinkin leireillä.”

”Kertakäyttötavaroita vältetään esim. itsenäisyyspäivän juhlassa pyydettiin ottamaan omat mukit mukaan.”

”Toiminnassa panostetaan aktiivisesti kierrätykseen ja se näkyy niin koteihin, johtajille kuin lapsille.”

Ruoka

”Muonituksessa enemmän kasvisruokaa.”

”Toiminnassa on kiinnitetty huomiota mm. hävikkiruokaan, tehty kasvispainoitteista ruokaa.”

”Johtajat pohtivat ruokavalinnoissa kestävämpiä ratkaisuja toimintaa suunnitellessa.”

Kestävämpiin valintoihin mukaan koko lippukunta

Yhdeksän Uudenmaan lippukuntaa kertoi vuodenvaihteessa tunnuksen haun olevan työn alla. Jo tunnuksen myöntökriteereihin tutustuminen voi pistää ajatusrattaat liikkeelle pienten ja suurten muutosten tekemiseksi koloilloissa, retkillä ja leireillä. Kriteerejä löytyy ruoan, kierrätyksen ja liikkumisen lisäksi hankintoihin, kasvatukseen, koloille ja kämpille, esteiden madaltamiseen ja partiomatkailuun.

”Tunnus on herättänyt tärkeää keskustelua kaikenikäisten kesken kestävyydestä,” kertoo eräs tunnuksen saanut lippukunta.

Mikä Kestävästi partiossa -tunnus?

Suomen Partiolaiset on luonut Kestävästi partiossa –tunnuksen yhdessä WWF:n kanssa. Tunnuksen eri osa-alueet pohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja huomioivat taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden. Tunnus auttaa lippukuntia erityisesti viemään toimintaansa kohti hiilineutraalimpaa tulevaisuutta.

Partiolippukunnat voivat hakea Kestävästi partiossa -tunnusta, kun he toteuttavat kestäviä tekoja tunnuksen eri osa-alueista ja täyttävät tarpeeksi monta tunnuksen kriteeriä. Tunnus myönnetään vuodeksi kerrallaan.