Uusimaa & PäPa – Ohjelma-, pesti- ja lippukunnanjohtajakoulutus

Partiokoulutukset järjestetään yhteistyössä opintokeskus Siviksen kanssa.
Koulutus toteutetaan monimuotoisena eli se koostuu itsenäisestä opiskelusta sekä neljästä tapaamisesta. Tapaamisten päivämäärät ovat:

- lähipäivä 22.9. (Rekolan partiomajalla)
- iltatapaaminen 24.9. (voit osallistua etänä tai Partioasemalla)
- iltatapaaminen 26.9. (voit osallistua etänä tai Partioasemalla)
- iltatapaaminen 2.10. (voit osallistua etänä tai Partioasemalla)
- lähipäivä 5.10. (Partioasemalla)

Koulutukset on tarkoitettu lippukunnan pesteistä kiinnostuneille sekä lippukunnan johdossa jo toimiville: lippukunnanjohtajille, pestijohtajille, ohjelmajohtajille, hallituksen jäsenille, ikäkausivastaaville, pitkään ryhmänjohtajana toimineille jne. Koulutus sisältää sekä kaikille yhteisiä osioita että pestikohtaisia osuuksia.  

Lippukunnanjohtajakoulutus 
Koulutuksessa saat kattavasti tietoa rekisteröityneen yhdistyksen johtamisesta, lippukunnan toiminnan johtamisesta, viestinnästä ja sidosryhmistä sekä aikuisten johtamisesta. Kurssilla opit suunnittelemaan ja arvioimaan lippukuntasi toimintaa ja resursseja myös pitkällä aikavälillä, ja syvennät osaamistasi johtamisesta. 

Koulutus on suunnattu lippukunnan keskeisille johtajille (LPKJ, LPKJA, hallituksen jäsenet)

Pestijohtajakoulutus 
Koulutuksessa saat tietoa lippukunnassa toimivien aikuisten vapaaehtoisten tukemisesta pestaamisen, koulutuksen ja osaamisen tunnistamisen kautta. Koulutuksessa perehdytään rekrytointiin, opetellaan pestaamaan ja tutustutaan partion koulutusjärjestelmään sekä tehdään lippukunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, ja verkostoidutaan. 

Kurssilla saa perustiedot ja tukea pestijohtajana toimimiseen, mutta koulutusta suositellaan myös ohjelmajohtajille ja ikäkausivastaaville sekä kaikille pestaamista, rekrytointia ja aikuisten ohjaamista pesteissään tekeville.
 
Ohjelmajohtajakoulutus 
Koulutuksessa saat kattavasti tietoa partio-ohjelman toteuttamisesta lippukunnassa. Koulutuksen suoritettuasi tunnet partio-ohjelman sisällön eri ikäkausissa ja osaat soveltaa sitä lippukunnan toimintaan. Lisäksi olet syventänyt johtamistaitojasi aikuisten johtamisen suuntaan. 

Ohjelmajohtajakoulutus sopii ohjelmajohtajien lisäksi loistavasti ikäkausivastaaville, luotseille ja kaikille muille, jotka kaipaavat tukea ja uusia ideoita partio-ohjelman toteuttamiseen ja haluavat laajentaa verkostoaan.

Information in English
The group leaders’ course is full of ideas about how to run the everyday life in a local group smoothly. You’ll learn to plan, to evaluate and to develop your local group and to lead different kinds of people. The course is aimed for all board members of the local group. 

Volunteer leaders’ course will give you knowledge on recruitment, mutual agreement, training and other HR-related skills. 

Program leaders’ course will give you tools and inspiration about how to run the activities, to plan and to lead the youth program as a whole in the local group. 

Participants for all three courses need to have finished the basic Scout leader course to enroll.

Lisätietoa
Esitietovaatimuksina kaikkiin koulutuksiin on partiojohtajan peruskoulutus, joka tukee sinua kaikissa pesteissäsi.

Ilmoittaudu viimeistään: 8.9.2024
Hinta: 35 €
Lisätietoja: Terhi Kanniainen (terhi.kanniainen@partio.fi, 0400450538). Ilmoittautumisasioissa ole yhteydessä piiritoimistoon (uusimaa@partio.fi, 050 446 0057).

Lue lisää koulutuksista Suomen Partiolaisten verkkosivuilla:

Tapahtuman saavutettavuus

Tapahtumassa on huomioitu

Koulutus, Hyvä olla, Katsomus, Ohjelma, Ruoka

Lue lisää saavutettavuudesta partiotapahtumissa