SP Pelastautumiskurssi

Kurssi on tarkoitettu vaeltajille ja aikuisille, jotka toimivat partioalusten päällystössä. Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot selviytymiseen merellisistä kriisitilanteista yksilön ja aluksen tasolla sekä harjoitella näitä taitoja haastavissa olosuhteissa.

Kurssi kestää yhden viikonlopun, joka koostuu teoriaopetuksesta sekä vaativista käytännön harjoituksista. Ennen kurssia kurssilaisille jaetaan teoriamateriaali, jonka sisältö tulee omaksua ennen kurssia.

Harjoitusten luonteesta johtuen kurssille tarvitaan hyvää peruskuntoa ja haasteita pelkäämätöntä asennetta. Kurssille ei voi osallistua sairaana. Ehdoton ikäraja on 18 vuotta. Partion jäsenmaksun on oltava maksettuna.

Pelastautumiskurssista on mahdollista hakea koulutuksen kokonaan suoritettuaan Opintokeskus Siviksen myöntämä opintopisteytetty todistus. Kurssin laajuus on 3 op.

Koronan osalta noudatetaan voimassa olevia määräyksiä ja ohjeistuksia.

Kurssin ilmoittautuminen on auki 14.10. asti.