SP Pelastautumiskurssi 1/2024

HUOM! Syksyllä 2024 järjestetään kaksi pelastautumiskurssia. Ilmoittauduthan vain yhdelle kurssille. Pystyt ilmoittautuessa kertomaan, mikäli sinulle sopii osallistuminen myös toiselle kurssille. 

Kurssi on tarkoitettu vaeltajille ja aikuisille, jotka toimivat partioalusten päällystössä. Kurssin tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot selviytymiseen merellisistä kriisitilanteista yksilön ja aluksen tasolla sekä harjoitella näitä taitoja haastavissa olosuhteissa. 

Kurssi kestää yhden viikonlopun, joka koostuu teoriaopetuksesta sekä vaativista käytännönharjoituksista. Ennen kurssia kurssilaisille jaetaan teoriamateriaali, jonka sisältö tulee omaksua ennen kurssia. 

Harjoitusten luonteesta johtuen kurssille tarvitaan hyvää peruskuntoa ja haasteita pelkäämätöntä asennetta. Kurssille ei voi osallistua sairaana. Ehdoton ikärajaon 18 vuotta. Partion jäsenmaksun on oltava maksettuna. 

Pelastautumiskurssista on mahdollista hakea koulutuksen kokonaan suoritettuaan Opintokeskus Siviksen myöntämä opintopisteytetty todistus. Kurssin laajuus on 3 op. Lisätietoja opintopisteytetyistä todistuksista partiossa löytyy täältä

Kurssi alkaa perjantaina Lohjalla Meriturvan tiloissa klo 17 ja loppuu sunnuntaina Inkoon satamaan klo 16. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Partiopurjehtijat – Scoutseglarna ry:n tavoitteena on tukea jäsenistöä ja lippukuntia rahallisesti toteuttamaan seuran tavoitteita edistäviä hankkeita. Vuonna 2024 on seuraan kuuluvien lippukuntien ja jäsenten mahdollista hakea tukea Suomen Partiolaisten pelastautumiskurssin kurssimaksuun seuran käytettävissä olevien varojen puitteissa.

Tuen suuruus on 50 euroa ja se maksetaan enintään kymmenelle hakijalle. Tuki maksetaan suoraan seuran jäsenelle maksutositteita vastaan. Jos kurssimaksun on maksanut lippukunta, voidaan tuki maksaa myös lippukunnalle, kunhan lippukunta on seuran yhteisöjäsen.

Vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää viimeistään 4.8.2024 kommodorille: kommodori@partiopurjehtijat.fi. Hakemuksesta tulee selvitä ainakin hakijan nimi, syntymäaika ja lippukunta, sekä vapaamuotoiset perustelut miksi tukea haetaan.