Yritysyhteistyökumppaneita lippukunnille

Miksi lippukunnan tulisi tehdä yhteistyötä?

Strategiamme mukaan Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani ja kumppanuudet tukevat partio-ohjelman toteuttamista sekä vahvistavat ja laajentavat partion vaikutusta yhteiskunnassa. Partion yhteiskunnallisen toiminnan perusta on laadukas lippukuntatoiminta jokaisessa kunnassa ja kaupungissa. Normaali partio-ohjelma itsessään merkittävää yhteiskunnallista kasvatustoimintaa. Jokaisella lippukunnalla on mahdollisuus löytää toimintaansa tukea yhteistyöstä paikallisen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tähän meillä Uudellamaalla on useilla paikkakunnilla mainiot mahdollisuudet. Hyvä yhteistyö tuo lisäarvoa lippukunnan partio-ohjelmaan ja tapahtumiin.

Yhteistyöllä voidaan tukea myös lippukunnan varainhankintaa. Paikallinen yritys voi antaa lippukunnan tueksi alennuksia, tuotelahjoituksia tai suoraa taloudellista tukea.

Tavoitteeksi kannattaa ottaa aito yhteistyösuhde, eli tekeminen, josta molemmat osapuolet saavat lisäarvoa – jopa uudenlaisen toiminnan ja oppimisen kautta. Yhteistyötä suunniteltaessa on tärkeä katsoa asiaa hetki myös vastapuolen edun näkökulmasta.

Yhteistyön avulla partion näkyvyys paikkakunnalla vahvistuu. Se voi vaikuttaa lasten ja vanhempien tietoisuuteen partiosta harrastusmahdollisuutena ja päättäjien mielikuvaan lippukunnan aktiivisuudesta. Siten näkyvyydellä voi olla merkitystä myös muiden tukijoiden ja taustayhteisöjen kannalta. Partio ei ole lakisääteistä toimintaa, eikä kunnan tai seurakunnan ole pakko tukea partiotoimintaa. Siksi on tärkeää, että Partio näkyy, vaikuttaa ja partiotoiminta tunnetaan paikkakunnalla.


Yhteistyökumppanityön hyödyt lyhyesti:

 • Taloudellisia etuja lippukunnalle
  1. alennusta toiminnassa tarvittavista yhteistyökumppanin tuotteista
  2. täsmälahjoituksia lippukunnan tapahtumiin tai projekteihin
  3. rahaa lahjoituksena tai vastineena esim. talkootyöstä
 • Ulkopuolelta tulevaa tukea ohjelmiin, osaamiseen ja tekemiseen
  1. uusia ohjelmamahdollisuuksia yrityksen tiloissa
  2. uusia ohjelmamahdollisuuksia esim. tutustumalla yrityksen toimintaan
  3. lippukunnan käyttöön yrityksen osaamista veloituksetta tai edullisesti
  4. innostava ja monipuolinen toiminta houkuttelee jäseniä lippukuntaan
 • Paikallinen vaikuttaminen ja näkyvyys toiminta-alueella lisääntyy

Pohdintaa ennen yhteistyön aloittamista

Yhteistyön tekeminen yritysten kanssa voi aluksi tuntua vieraalta, mutta monesti huolet yhteistyön eettisyydestä osoittautuvat turhiksi. Uutta yhteistyökuviota harkitessa on huolehdittava, että yhteistyökumppanin arvot sopivat partion ja oman lippukunnan arvoihin. Esimerkiksi ympäristöarvot tai ihmisten välisen yhteistyön ja yhteisymmärryksen edistäminen ovat usein arvoja, joita yritys jakaa partion kanssa. Yhteistyön tekemisellä on oltava perusteet, jotka lippukunnan johdon kannattaa heti alussa valmistautua avaamaan. Mikä tahansa yhteistyökumppani saattaa herättää kysymyksiä jäsenistössä, vanhemmissa tai vaikuttaa ulkopuolisen silmin arveluttavalta. Yhteistyöstä kerrottaessa ulkopuolisille tulee muistaa sopimustekniset asiat, eli mitä olette sopineet yhdessä yhteistyökumppanin kanssa. Esimerkiksi euromääräisten tukien julkaiseminen ei välttämättä aina ole toivottavaa.

Aito yhteistyösuhde ja tarjottava vastine

Lähtökohtaisesti kannattaa etsiä yhteistyösuhteita, joissa molemmat osapuolet saavat lisäarvoa, hyötyä ja iloa – jopa uudenlaisen tekemisen ja oppimisen kautta. Yhteistyötä ehdotettaessa on tärkeä katsoa tarjousta myös vastapuolen näkökulmasta. Joissain tapauksissa yritys voi olla halukas tukemaan lippukunnan toimintaa, muttei ole kiinnostunut toiminnallisesta yhdessä tekemisestä tai näkyvyydestä. Jokainen yhteistyösuhde on tapauskohtainen ja ainutlaatuinen.

Ennen yhteistyön aloittamista on hyvä kartoittaa, mitä tarpeita lippukunnalla on. Yhteistyötä varten ei tarvitse ensimmäisenä kehittää uutta, vaan yhdistää yhteinen tekeminen olemassa olevaan toimintaan. Yhteistyön rakentaminen vaatii työtä ja työllä on hyvä olla motivoiva tavoite. Kannattaa myös miettiä, miten perustelemme tarpeet ja mikä motivoi yritystä tekemään yhteistyötä juuri meidän kanssa. Tarpeita kartoittaessa on hyvä kirkastaa itselle, mitä yhteistyökumppanilta konkreettisesti toivoo ja mihin on kuitenkin valmis tyytymään, jos kumppani ei pysty vastaamaan kaikkiin toiveisiin.

Pyynnöissä voi lähteä liikkeelle pienestä ja selkeästä tuesta. Tälläistä voi olla esimerkiksi:

 • lippukunta saa kopioida ja tulostaa ilmaiseksi paikallisessa yrityksessä
 • tilausbussiyrittäjä tarjoaa toisen suunnan kuljetuksen lippukunnan retkelle
 • kauppias tarjoaa muonatilauksen keräilyn+kuljetuksen retkipaikalle maksutta
 • lippukunnan kämpän puukatokseen saadaan kattopellit rautakaupasta veloituksetta

Kun yhteistyökumppanin edustajaa mennään tapaamaan, on hyvä olla laadittuna ensimmäinen konkreettinen tarjous. Yritysyhteistyö tuntuu helposti lippukunnasta vieraalta ja tilanne on usein yrityksen näkökulmasta sama. Yhteistyö partion kanssa on uutta ja yritykselle voi olla hankala nopeasti huomata yhteistyön hyötyjä ja yhteistyön muotoja.

Esim. Lippukuntamme järjestää partiotaitokilpailut ja tavoitteenamme on järjestää sisältöä, joka kannustaa osallistumaan ja haastamaan omia taitojaan. Haluamme teidät mukaan kisojen yhteistyökumppaniksi ja ammattivalokuvaajanne pitämään valokuvaustehtävää, jonka sisällön haluaisimme laatia yhdessä teidän kanssanne. Toivomme kisan palkinnoksi järjestelmäkameraa. Vastineena kerromme somepäivityksen kuvien kautta tarinaa, kuinka olemme yhdessä toteuttaneet tehtävän. Kisat järjestetään näkyvästi kaupungin keskustassa ja kisoista kirjoitetaan juttu paikallislehteen. Voitte myös kertoa henkilöstölle ja asiakkaillenne, että tarjoatte osaamistanne ja tukeanne partiotoiminnan avuksi. Lisäksi saatte mainoksen verkkosivuillemme keväälle 2018.

Yhteistyökumppanille lippukunnan kannattaa tarjota jotain, mitä osataan jo valmiiksi tehdä. Näitä asioita on usein myös kiva toteuttaa!

Lippukunnan on hyvä pohtia ja listata etukäteen kaikkia mahdollisia vastineen muotoja:

 • virkistyspäivän järjestäminen yrityksen henkilöstölle
 • kutsu/lahjakortti yrityksen työntekijöiden perheille lippukunnan retkelle tai tapahtumaan
 • Facebook, Instagram -somepäivitys, jossa kerrotaan yhteisestä tekemistä
 • kertomus tai näkyvyys lippukunnan nettisivuilla
 • kertomus tai näkyvyys mahdollisessa lippukuntalehdessä
 • talkootyö yrityksessä
 • lippukunnan kaluston, telttojen tai kanoottien lainaaminen yrityksen tapahtumaan

Yrityksille itselleen on usein tärkeää, että he voivat omalle henkilöstölleen ja omissa kanavissa omille sidosryhmilleen olla kertomassa, että ovat mukana tukemassa partiotoimintaa. Tähän paras kädenojennus on lippukunnan toimittama puolivalmis sisältö. Lippukunta voi tarjoutua lähettämään yrityksen viestinnälle käytettäväksi esim. kuvia ja muutamien virkkeiden kertomuksen tapahtumasta, jossa esim. lahjoitettua tavaraa on käytetty. Valmista materiaalia toimitettaessa on oltava yhteisesti sovittuna, kuinka yritys käyttää sisältöä esim. sisäisissä kanavissa, verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Muista kuvien osalta kysyä lupa kuvattavilta ja toimittaa kuvaajatiedot yritykselle.

Partion brändi ja tunnus, eli esim. partio-logo on suojattu. Lippukunta ei saa tarjota oikeutta käyttää partio-logoa tuotteissa tai yrityksen viestinnässä. ”Partion logon hyödyntäminen yhteistyössä kumppanin kanssa edellyttää Oy Partio Scout Ab:n hallituksen myöntämää lupaa. Lupa voidaan myöntää SP-FS:lle, piirille tai lippukunnalle eritellystä ja perustellusta hakemuksesta.” (Ote hallituksen ohjeistuksesta Partion logon käytöstä.)

Yhteistyökumppanuuksien sopiminen, hoitaminen ja ylläpito

Tehkää yhdessä yhteistyökumppanin kanssa sopimus, josta käy ilmi, mitä kumpikin osapuoli yhteistyöltä odottaa ja millä aikataululla yhteistyö etenee. Suullinen sopimus on riittävä, mutta kirjallinen sopiminen on erittäin suositeltavaa. Tällöin väärinkäsitysten ja unohdusten vaara pienenee. Sopikaa lippukunnassa, kuka henkilö on vastuussa siitä, että sopimus täyttyy.

Sopimuksessa tulisi käydä ilmi ainakin:

 • Sopimuksen osapuolet (lippukunta ja yritys) sekä yhteyshenkilöt molemmista.
 • Mitä kukin osapuoli lupaa eriteltynä selkeästi (rahan ollessa kyseessä tarkat summat, tavarasta määrät. Jos lippukunta lupaa osallistua esimerkiksi yrityksen talkoopäivään, on sovittava montako henkilöä ja kuinka pitkäksi aikaa ollaan tulossa.)
 • Sopimusaika ja milloin tapahtuu mitäkin (esimerkiksi milloin maksu suoritetaan, milloin odotetaan raporttia).

Esimerkkisopimuspohja

Sopimuspohja lpk

Mitä tarkemmin sopimukseen kirjataan asiat, sitä paremmin vältytään ongelmilta ja ylimääräiseltä keskustelulta. Lupausten täyttämättä jättäminen on riski lippukunnan maineelle paikallisesti ja partion maineelle yhteistyökumppanina. Mikäli vastineiden täyttämisessä ilmenee ongelmia, on tärkeä pitää yhteistyökumppani tästä tietoisena avoimesti ja nopeasti ehdottaen vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Jatkuvasta kumppanuudesta on eniten iloa molemmille osapuolille, joten suhteita pitää muistaa myös ylläpitää. Vaikka yritys ei vaatisi raportointia, on kohteliasta kiittää säännöllisesti jollain tavalla. Samalla lippukunta antaa toiminnastaan tehokkaan ja aktiivisen kuvan.

Kiitosta tai suhteiden ylläpitoa voi toteuttaa esimerkiksi:

 • Lähettämällä joulukortin
 • Lähettämällä kuvia tai muita terveisiä leiriltä, vaellukselta tai muusta lippukunnan tapahtumasta
 • Kutsumalla yrityksen edustajan lippukunnan juhlaan tai muuhun tapahtumaan
 • Viemällä yritykseen adventtikalenterin
 • Lähettämällä yritykselle lippukuntalehden

Yritysyhteistyösuhteiden rakentaminen on kovaa työtä, mutta palkitsee tekijäänsä.  Onnistumisessa auttaa lippukunnan selkeä näkemys yhteistyön muodoista ja aktiivinen ote yhteistyön tarjoamisessa.

Yrityksen tai yrityksen avainhenkilöiden on mahdollista tukea lippukuntaa myös Partion Ystävät -kampanjan kautta. Lue lisää Partion Ystävistä

Esimerkkejä toteutetusta yhteistyöstä

 • Hanhikiven Kiertäjät saivat rahallista avustusta ja osallistuivat vastineeksi yrityksen tapahtumaan, jossa paistoivat lettuja.
 • Sipoon Hukat saivat makkarat kesäleirille somepäivitystä vastaan.
 • Haagan Sirkuille paikallinen kauppias tarjonnut ruokia.
 • Anttolan Viiriäisten Villiinny luonnosta -retkelle sponssi leipomolta ja matkailuyritykseltä uima-altaan käyttö.
 • Vuosaaressa viety Helsingin Yrittäjät retkelle Nuuksioon.
 • Koillis-Helsingissä viety yrittäjät nukkumaan yön ulkona.
 • Kuokkalan Vetehiset vierailleet taimitarhalla, jossa kasvatetaan tulevia metsään istutettavia puun taimia.
 • Kaskipartion seikkailijat tutustuneet luonnonsuojelualueen harvennustöihin.
 • Yhdessä metsään -retki Ylivieskassa (mukana myös liikuntarajoitteisia), ammattimetsuri esittelemässä töitään. Paikallinen yrittäjäyhdistys tarjosi ruoat.

 

Tukea ja neuvoja piiristä

Autamme esim. yhteistyöideoiden hiomisessa, kumppanin tapaamiseen valmistautumisessa, sopimuksen laatimisessa tai voimme vaikka arvioida yhteistyötahon sopivuutta partiolippukunnalle, mikäli se mietityttää.

Mikäli kaipaat apua ja tukea yhteistyökumppanien kanssa, ota yhteyttä piirin talousryhmään tai piiritoimistoon

 

Tämä materiaali on valmisteltu yhteistyössä Pohjanmaan Partiolaisten kanssa.

Kuvat: Ossi Hokkanen, Mari Lehtisalo

Aiheeseen liittyvää