Uudenmaan Partiopiirin edustajat osallistuvat Suomen Partiolaisten jäsenkokoukseen 14.-15.11.2020

Suomen Partiolaisten jäsenkokous järjestetään joka toinen vuosi, tänä vuonna 14.-15.11. Jäsenkokouksessa päätetään esimerkiksi partion peruskirjan uudistamisesta ja partion strategiasta 2021-2026. Jäsenkokouksessa valitaan myös Suomen Partiolaisten hallituksen puheenjohtajat sekä partioneuvoston puheenjohtaja ja jäsenet.

Uudenmaan Partiopiiriä kokouksessa edustavat piirihallituksen jäsenet

Suomen Partiolaisten varsinaisia jäseniä ovat partiopiirit ja Finlands Svenska Scouter, joilla kullakin on kokouksessa jäsenmääräänsä perustuvat joukko ääniä: yksi alkavaa 500 jäsentä kohti. Piirin kevätkokouksessa 2020 päätettiin valita Uudenmaan edustajiksi vuoden 2020 piirihallitus, joka on täydentänyt delegaatiota vuoden 2021 hallitusjäsenillä.

Uudenmaan jäsenkokousedustajiin kuuluvat piirihallituksen 2020 jäsenet Iiro Auvinen, Jussi Leinonen, Juho Packalen, Pauli Palo, Miia Pulkkinen, Jenna Ritvanen, Tarja Seppälä, Oskari Tolvanen, piirihallituksen 2021 jäsen Emilia Pihlaja ja delegaation puheenjohtajana piirin varajohtajana tammikuussa aloittava Tiina Witikkala. Varaedustajina ovat ensi vuoden piirihallitukseen valitut Timo Karkola, Eetu Piilola ja Sanna Suur-Uski.

Uudenmaan Partiopiirin jäsenkokousedustajiin saa yhteyden sähköpostilla etunimi.sukunimi@uusimaa.partio.fi.

Kokouksessa äänestetään Suomen Partiolaisten puheenjohtajista

Piirinjohtajat Jussi Leinonen ja Oskari Tolvanen sekä delegaation puheenjohtaja Tiina Witikkala kertovat delegaation kannasta kokouksen päätösasioihin:

“Pitkästä aikaa pääsemme äänestämään henkilövalinnoista. Järjestön kahteen varapuheenjohtajan tehtävään on asettunut ehdolle kolme erinomaista ja osaavaa partiojohtajaa. Jäsenkokousdelegaatiomme on tutustunut ehdokkaisiin vaalitenteissä sekä tavannut kaikki ehdokkaat ja saanut keskustella heidän kanssaan. Kiitämme kaikkia ehdokkaita rohkeudesta asettua ehdolle sekä antoisista keskusteluista vaalikampanjoiden aikana. Delegaation kokouksessa päädyimme yksimielisesti äänestämään Suomen Partiolaisten seuraaviksi varapuheenjohtajiksi Stefan Stjärnstedtiä ja Elias Hervaa.”

”Stefanin vahvuutena pidämme vahvaa kokemusta partiojohtajatehtävistä niin lippukunta-, piiri- kuin keskusjärjestötasolla. Piirinjohtajana ja partioneuvoksena Stefan on ollut yhteistyökykyinen ja pyrkinyt näkemään asioiden monet eri puolet. Hän on ratkaisukeskeinen ja kuulee mielellään erilaisia näkemyksiä. Hän tekee päätöksensä harkiten ja pitää partion päämäärän mielessään.”

”Myös Eliaksen ansiona pidämme kokemusta johtamistehtävistä partion eri tasoilla. Eliaksella on paljon osaamista strategisesta johtamisesta, mikä hyödyttää varmasti koko järjestöä. Hän toimii positiivisella otteella ja ottaa huomioon myös erilaiset näkökulmat. Eliaksen toimintaa ohjaa vahva aatteellisuus, jonka hän huomioi päätöksenteossaan. Hän suhtautuu positiivisesti partion kasvuun ja uskaltaa tarkastella kasvua eri näkökulmista.”

”Jäsenkokousdelegaatiomme kiittää keskusjärjestön peruskirjatyöryhmää peruskirjan huolellisesta valmistelusta. Peruskirjatyö on ollut osallistavaa, ja jäsenistön ääni on kuulunut koko prosessin ajan. Luonnos uudeksi peruskirjaksi vastaa vuoden 2018 jäsenkokouksessa esiin nostettuihin haasteisiin, jotka tuli ottaa huomioon muutosprosessissa. Uusi, kaikille yhteinen partiolupaus antaa jokaiselle partiolaiselle mahdollisuuden antaa sama lupaus ja lisää näin yhdenvertaisuutta ja tekee partiosta avoimempaa.”

”Delegaatiomme kiittää myös keskusjärjestön strategiatyöryhmää uuden strategian suunnittelusta. Uusi strategialuonnos on selkeä ja ytimekäs kokonaisuus, joka luo suuntaa tekemiseen seuraaville vuosille. Partion menestymisen kannalta partioliikkeen kasvu on tärkeää, ja on hienoa, että kasvun tärkeys on nostettu suoraan yhdeksi strategian painopisteeksi. Partion päämäärä tulee huomioiduksi, kun partion antamat taidot on nostettu yhdeksi osaksi strategiaa. Myöskään vapaaehtoisten tärkeyttä ei voi korostaa liikaa – ilman vapaaehtoisia ei tehdä kasvua eikä kasvateta nuoria.

Strategian käyttämä kieli kuitenkin herättää delegaatiossa keskustelua. Strategian Partio Kasvaa -painopisteen alakohta “Maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harrastuksen itselleen” käyttää eriarvoistavaa kieltä, jonka delegaatio pelkää kääntyvän tarkoitustaan vastaan. Delegaatiomme jatkaa keskustelua aiheesta ja palaa asiaan Pärske-blogin (linkki) puolella perjantaina.”

Uudenmaan edustajia valitaan partioneuvostoon

Piiri esittää kokouksessa partioneuvostoon kaudelle 2021-2022 valittavaksi varsinaisiksi neuvoksiksi Juho Packalenia ja Oskari Tolvasta. Varajäseniksi ehdotetaan Timo Karkolaa, Emilia Pihlajaa, Mari Sundellia ja Tiina Witikkalaa. Partioneuvosto on 25-henkinen valtuusto, joka vastaa, että Suomen Partiolaisten toiminnan suunnittelu edistää partion sovittua strategiaa. Partioneuvoston jäsenet toimivat myös erilaisissa Suomen Partiolaisten kehittämisprojekteissa. Piirin ehdottamat edustajat on valittu piirin syyskokouksessa.

Seuraa jäsenkokousta

Suomen Partiolaisten jäsenkokous järjestetään 14.-15.11. Kokouksen livestreamia pääsee seuraamaa kuka tahansa partion Youtube-kanavalta.

Lue lisää jäsenkokouksesta: www.partio.fi/jasenkokous