Tammikuun vikat viikot ovat pestikeskusteluviikot!

Kauden alku on luontevin aika käydä pestikeskusteluja. Milloin viimeksi olet sopinut tutun vapaaehtoistehtäväsi sisällöstä? Entä päättyikö tai alkoiko jokin tehtävä vuodenvaihteessa? Pestikeskusteluviikkoja vietetään 17.-30. tammikuuta!

Vapaaehtoistehtävän alussa jutellaan tavoitteista ja odotuksista

Partion vapaaehtoistehtävä eli pesti alkaa aina pestikeskustelulla, joka muistuttaa työelämästä tuttua kehityskeskustelua. Kaikki uuden tehtävän aloittavat uudet ja vanhat vapaaehtoiset keskustelevat pestiesihenkilönsä kanssa mm. tehtävän sisällöstä, tavoitteista ja siitä millaista tukea on tarjolla. Keskustelu käydään, jotta vapaaehtoistehtävään tietää mihin sitoutuu ja miten häntä tuetaan, ja voi itse kertoa omia toiveitaan ja odotuksiaan.

Pestikeskustelu kuuluu myös pestiä jatkavalle ja sen päättävälle

Keskustelu käydään säännöllisesti aina, kun pestin jatkosta sovitaan, vähintään vuoden välein (tätä kutsutaan välipestikeskusteluksi). Pestin päättyessä puolestaan on hyvä käydä päätöspestikeskustelu, jossa pohditaan, mitä vapaaehtoistehtävässä opittiin ja mitä vapaaehtoinen haluaisi seuraavaksi partiopolullaan tehdä.

Pestiesihenkilö vastaa keskustelujen lisäksi tuesta tehtävän aikana

Lippukunnassa vapaaehtoisen pestiesihenkilönä toimii useimmiten joku johtokolmikosta tai ryhmänjohtajilla ikäkausivastaava. Pestiesihenkilö vastaa keskustelujen lisäksi siitä, että vapaaehtoinen saa tarvitsemaansa tukea keskustelujen välissä.

Jos oma pestiesihenkilösi ei ole vielä varannut aikaa pestikeskustelulle, voit itse ottaa yhteyttä ja sopia treffit kahvikupin, nuotion tai ruudun ääreen.