Suomen partiolaisten 17. varsinainen jäsenkokous 12.-13.11.2022

Kerran kahdessa vuodessa järjestettävä, Suomen Partiolaisten jäsenkokous järjestettiin 17:nnen kerran 12.-13.11.2022, Helsingissä. Kokouksessa muun muassa kesällä järjestetyn finnjamboree Kajon leiritoimikunta toi tervehdyksensä ja kokous päätti Suomen Partiolaisten julkilausumasta littyen nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Kokouksessa valittiin Suomen Partiolaisten hallituksen puheenjohtajat sekä partioneuvoston puheenjohtaja että jäsenet.

Uudenmaan Partiopiiri valitsi kevätkokouksessaan kokousedustajat Suomen Partiolaisten jäsenkokoukseen

Suomen Partiolaisten varsinaisia jäseniä ovat partiopiirit ja Finlands Svenska Scouter, joilla kullakin on kokouksessa jäsenmääräänsä perustuva joukko ääniä: yksi alkavaa 500 jäsentä kohti. Piirin vuoden 2022 kevätkokouksessa valittiin edustajat Suomen Partiolaisten jäsenkokoukseen piirihallituksen tekemän esityksen pohjalta.

Uudenmaan Partiopiiristä edustajina Suomen Partiolaisten jäsenkokousessa olivat Saara Enroth, Teea Forsström, Timo Karkola, Otso Kurkela, Anniina Nurro, Juho Packalén, Emilia Pihlaja, Sanna Suur-Uski ja Oskari Tolvanen. Delegaation puhenjohtajana ja yhtenä piirin edustajana toimi Pauli Palo. Piirin varaedustajina olivat Mari Sundell sekä Kari Virtanen.

Jäsenkokousedustajiin saa yhteyden sähköpostilla etunimi.sukunimi@partio.fi

Kokouksessa valittiin Suomen Partiolaisten puheenjohtajat sekä partioneuvoston puheenjohtaja kaudelle 2023-2024

Piirinjohtaja Oskari Tolvanen sekä kokousdelegaation puheenjohtaja Pauli Palo kommentoivat valintoja:

Suomen Partiolaisten hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2023-2024 on valittu Henri Backman (Häme).

”Arvostamme suuresti Henkan monipuolista osaamista ja kokemusta järjestökentältä. Henkan verkostot muihin järjestöihin ja myös maamme päättäjiin ovat laajat, mikä luo hyvän pohjan partion kumppanuuksien ja yhteiskuntasuhteiden kehittämiselle. Tahdomme myös kiittää Eero Kivistöä ja Mikke Ojalaa ehdolle asettumisesta. On upeaa, että järjestömme johtopestit ovat houkuttelevia. Vaalien mukanaan tuoma keskustelu auttaa ohjaamaan partiota eteenpäin, ja herättää kaikki pohtimaan sitä, mikä itselle partiossa on tärkeää, ja miksi tätä oikein tehdään.”

Kuvassa Jens Back (vas.), Henri Backman, Henna Heikkilä ja Eero Kivistö.

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi jäsenkokous valitsi Eero Kivistön (L-SP) ja kolmanneksi Jens Backin (FiSSc).

”Eero Kivistön laaja-alainen osaaminen ja kokemukset vaativista partiopesteistä sekä niistä syntynyt laaja-alainen näkemys suomalaisesta partioliikkeestä tarjoavat hyvät lähtökohdat nuorisojärjestön kehittämiselle nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Jens Back on kokenut partiojohtaja, joka on toiminut pitkään erilaisissa partiotehtävissä Finlands Svenska Scouterissa ja Suomen Partiolaisissa. Hänellä on vahva näkemys partion strategiasta ja sen toteuttamisesta sekä rohkeutta ideoida uutta.”

Henna Heikkilä (Häme) valittiin jatkokaudelle partioneuvoston puheenjohtajaksi.

Henna Heikkilä on johtanut partioneuvostoa menestyksekkäästi kuluvan kaksivuotiskauden ajan. Hänellä on näkemystä partioneuvoston työskentelyn kehittämisestä ja partioneuvoston roolista järjestön strategisessa päätöksenteossa. 

Uudenmaan Partiopiiristä partioneuvostoon valitut

Piiri esitti jäsenkokoukselle kaudelle 2023-2024 partioneuvostoon valittavaksi Uudenmaan Partiopiiristä varsinaisiksi neuvoksiksi Pauli Paloa (Kirkkonummen Metsänkävijät) ja Anniina Nurroa (Klapaset). Varajäseniksi ehdotetaan Emilia Pihlajaa (Järvenpään Metsänkävijät), Teea Forsströmiä (Puskapartiolaiset), Juho Packalénia (Järvenpään Kiehiset) sekä Oskari Tolvasta (Hyvinkään Nummenpojat). Jäsenkokous hyväksyi esityksen sellaisenaan. Partioneuvosto on 24-henkinen valtuusto, joka vastaa, että Suomen Partiolaisten toiminnan suunnittelu edistää partion sovittua strategiaa. Partioneuvoston jäsenet toimivat myös erilaisissa Suomen Partiolaisten kehittämisprojekteissa. Piirin ehdottamat edustajat on valittu piirin syyskokouksessa.

Partion järjestelmäuudistus

Kokouksessa kuultiin esittely partion järjestelmäuudistuksesta eli Paju-hankkeesta, jossa vuosina 2022-2025 uudistetaan partion digitaalisia järjestelmiä. Uudenmaan Partiopiiri kannatti Pääkaupunkiseudun Partiolaisten esittämää pontta, jossa pyydetään osallistamaan lippukuntia ja A-jäseniä riittävästi projektin eri vaiheissa.

Uudenmaan Partiopiirin jäsenkokousdelegaatio 2022: Oskari Tolvanen (vas.), Mari Sundell, Kari Virtanen, Sanna Suur-Uski, Juho Packalén, Emilia Pihlaja, Otso Kurkela, Saara Enroth, Teea Forsström, Pauli Palo, Timo Karkola ja Anniina Nurro