Piiri tukee lippukuntia rahallisesti joulukampanjan kannustepalkinnoissa

Adventtikalentereiden myynti on partiolaisten valtakunnallinen ja tärkein vuosittainen varainhankintakampanja. Vuonna 2023 Uudenmaan Partiopiiri tukee viime vuoden tapaan lippukuntia rahallisesti, jotta lippukunnat voivat hankkia kannustepalkintoja kalenterimyyjilleen. Lisäksi tonttumerkit toimivat tuttuun tapaan myyjien kannustimina.

Piiri tuki lippukunnille on 15 € alkavaa 100 myytyä kalenteria kohden. Esimerkki:

  • Lippukunta myy 20 kalenteria. Tukisumma on 1 x 15 € = 15 €.
  • Lippukunta myy 150 kalenteria. Tukisumma on 2 x 15 € = 30 €.
  • Lippukunta myy 500 kalenteria. Tukisumma on 5 x 15 € = 75 €
  • Lippukunta myy 501 kalenteria. Tukisumma on 6 x 15 € = 90 €
  • Lippukunta myy 1020 kalenteria. Tukisumma on 11 x 15 € = 165 €
  • Lippukunta myy 7348 kalenteria. Tukisumma on 74 x 15 € = 1 110 €

Lippukunta voi itse päättää, miten se palkitsee kalenterimyyjiä . Palkinnon voi saada esimerkiksi kaikki, jotka ovat myyneet yli 20, 50 tai 100 kalenteria. Yksittäisten myyjien lisäksi palkita voi myös kokonaisia ryhmiä.

Kaikki yli 12 kalenteria myyneet saavat piirin kautta tuttuun tapaan tonttumerkit. Yli 50 kalenteria myyneet saavat hopeisen tonttumerkin ja yli 100 kalenteria myyneet kultaisen tonttumerkin.

Ideoita kannustepalkinnoiksi kalenterimyyjille

Piiri kannustaa lippukuntia palkitsemaan myyjiä ikätasoisesti ja mahdollisesti ryhmien itse ideoimilla tavoilla niin, että palkinnot motivoivat eri-ikäisiä. Kannustepalkinnon hankintaan vaikuttaa se, kuinka paljon rahaa lippukunnalla on käytettävissä palkintojen hankkimiseen ja kuinka monelle henkilölle palkinto jaetaan.  

Palkitsemisessa kannattaa ensisijaisesti suosia kokonaisten ryhmien palkitsemista. Myös yksittäisiä myyjiä voi palkita, mutta tällöin on huomioitava palkinnon verotus. Yksityishenkilön saama myyntipalkkio tai palkinto ei ole veronalaista tuloa, jos sitä ei voida pitää ennakkoperintälaissa tarkoitettuna palkkana, työ- tai käyttökorvauksena ja verovuonna saatujen kilpailupalkintojen arvo on yhteensä enintään 100 euroa. 

1. Kivaa tekemistä koko ryhmälle 

Eniten kalentereita myyneen ryhmän voi palkita vaikkapa jätskikesteillä kokouksessa, vierailulla Megazonessa, kiipeilypuistossa, leffaillalla tai jollain muulla kivalla yhteisellä tekemisellä. 

2. Aineeton palkinto 

Perinteisen tavarapalkinnon lisäksi kalenterimyyjiä voi palkita aineettomilla palkinnoilla, esimerkiksi leffalipuilla tai lahjakortilla palveluun tai ruokapaikkaan. Digitaalisesti toimitettavien palkintojen jakaminen on huomattavasti helpompaa kampanjapäällikölle kuin fyysisten palkintojen jako. 

3. Tavara 

Aineettomien lahjojen lisäksi kalenterimyyjiä voi palkita myös tavarapalkinnoilla, esimerkiksi jollain retkeilyyn sopivalla varusteella. Piiri kannustaa huomioimaan tavaroita hankkiessa, että tavaralle olisi oikeasti käyttöä, se on valmistettu kestäväksi ja tuotannossa ei ole vahingoitettu ympäristöä tai ihmisoikeuksia. Jotta tavara saisi pitkän käyttöiän, ei kannata teettää tarvikkeita, joissa on selkeästi näkyvillä vuosiluku. 

Miten tukea haetaan?

Tukea haetaan tekemällä kululasku Uudenmaan Partiopiirille osoitteessa kululasku.partio.fi. Hae tukea suoraan lippukunnan tiedoilla lippukunnan tilille. Mukaan ei tarvitse liittää kuitteja tai muuta selvitystä ostetuista kalenteripalkinnoista, vaan tuen saamiseksi riittää kalenterimyynti. Tukea voi hakea aikavälillä 5.-31.12.2023.

Adventtikalenterien tuotot menevät partiotoiminnan hyväksi

Adventtikalenterin myyntihinta on 10€, josta suurin osa menee paikallisille lippukunnille. Lippukuntien osuus adventtikalenterin myyntihinnasta on 4,50 €, partiopiirin 2,85 € ja keskusjärjestön 2,65 €. Kaikki adventtikalenterin tuotantoon liittyvät kustannukset maksaa keskusjärjestö.

Jos haluat ostaa adventtikalenterin verkkokaupasta, etsiä myyntipaikan tai tutustua adventtikalenteriin, siirry osoitteeseen www.adventtikalenteri.fi!