Merkittäviä tunnustuksia uusmaalaisille partiojohtajille

Suomen Partiolaisten marraskuisessa jäsenkokouksessa palkittiin uusmaalaisia partiojohtajia ansiomerkeillä pitkäaikaisesta ja merkittävästä toiminnasta partion hyväksi. Kokouksessa julkistettiin myös uusi aatemerkki, Pohjantähti-solki.

Hopeajoutsen Paula Viikarille

Paula ViikariPaula Viikari (Hyvinkään Metsätytöt) palkittiin ansiokkaasta työstään partion ja paremman johtajuuden eteen Hopeajoutsenella nro. 58. Paula on esimerkki ihmisestä, joka hallitsee johtajuuden erilaiset näkökulmat ja keinot monella tasolla. Hän on toiminut menestyksekkäästi johtajarooleissa niin lippukunnassa, piirissä, keskusjärjestössä kuin maailmanjärjestöissä, pelkäämättä vastuuta ja toimeen tarttumista.

Paulan partiopolulle on mahtunut tehtäviä mm. Uudenmaan Partiopiirin varajohtajana, kv- ja koulutusryhmissä, SP:n hallituksessa kansainvälisen asiamiehen pestissä ja WAGGGS:n Euroopan alueella. Paula on toiminut aktiivisesti myös tapahtumien ja leiriprojektien tekijänä. Viimeisimpänä merkittävänä projektina Paula toteutti yhdessä johtajaparinsa kanssa Johtajatulet 2019 -tapahtuman, joka ylitti kirkkaasti kaikki korkeimmatkin tavoitteet.

Johtajana Paula on rehellinen, johdonmukainen, määrätietoinen ja luotettava. Hän kunnioittaa toisia ja luo ympärilleen turvallisen ilmapiirin. Paulan kaikkea tekemistä leimaa vahva halu kehittää itseään ihmisenä, oppia nöyrästi uutta ja samalla jakaa omaa osaamista muiden käyttöön ja koko partion hyödyksi. Paula haluaa palavasti tehdä maailmasta paremman paikan.

Paulan toiminta on koitunut kaikilla tasoilla ja monin tavoin suomalaisen partiotoiminnan sekä myös kansainvälisen partioyhteisön hyväksi. Hän on panoksellaan edistänyt merkittävästi partioliikkeen ja erityisesti sen johtajuuskoulutuksen tunnettuutta.

Mari SundellHopeajoutsen Mari Sundellille

Mari Sundellille (Kirkkonummen Metsänkävijät) luovutettiin Hopeajoutsen nro 59. Mari on toiminut vastuullisissa partiojohtajatehtävissä yli 20 vuoden ajan kahdessa lippukunnassa, Varsinais-Suomen Partiopiirissä ja Uudenmaan Partiopiirissä sekä viimeiset kaksi vuotta Suomen Partiolaisten hallituksen jäsenenä.

Mari on kehittänyt partiota erityisesti koulutuksen, partio-ohjelman ja aluetyön osa-alueilla, mm. partio-ohjelman uudistuksessa. Aluetyöstä vastaavana Uudenmaan Partiopiirin hallituksen jäsenenä Mari sai nopeasti toiminnan aivan uudelle tasolle, joka johti piirin jäsenmäärän kasvuun. Hänellä on vahva ymmärrys siitä, millaisilla teoilla edistämme lippukuntien hyvinvointia ja elinvoimaisuutta.

Mari vaatii paljon itseltään ja hän asettaa tavoitteet korkealle. Mari on hoitanut partiotehtäviään poikkeuksellisen suurella panoksella. Se on tuottanut loistavia tuloksia ja vienyt partiotoimintaa eteenpäin. Marin tiimissä myös muut antavat itsestään parastaan ja Mari jakaa luontevasti arvostustaan ja kunnioitustaan muille yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Marin tekemä partiotyö on ollut aatteellisesti erittäin vahvaa. Marin perimmäinen tarkoitus on aina rakentaa parempaa maailmaa ja varmistaa tulevaisuudessakin mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle paras mahdollinen partioharrastus.

Hopeajoutsen tai Hopeasusi voidaan myöntää vähintään 15–25 vuoden ajan keskusjärjestössä tai partiopiirissä ja lippukunnassa vastuullisissa tehtävissä toimineelle partiojohtajalle, joka on saavuttanut arvoaseman laajalti tunnettuna partiopersoonana.

Hopeinen ansioristi Satu Tammilehto-Hänniselle

Satu Tammilehto-Hänniselle (Jokipartio) luovutettiin Suomen Partiolaisten hopeinen ansioristi. Satu on toiminut partion vastuutehtävissä pitkään, mm. Suomen Partiolaisten hallituksessa, Uudenmaan Partiopiirin piirinjohtajana ja partion kiittämiskulttuuria kehittämässä SP:n ansiomerkkiryhmän puheenjohtajana. Hopeinen ansioristi voidaan pitkäaikaisesta, ansiokkaasta toiminnasta Suomen Partiolaisten tai partiopiirin sekä erittäin ansiokkaasta toiminnasta lippukunnan hyväksi vähintään 18 vuoden ajan.

Uusi aatemerkki Pohjantähti-solki

Pohjantähti-solki

Kokouksessa julkistettiin myös uusi aatemerkkivalikoimaa täydentävä Pohjantähti-solki. Solki voidaan myöntää vähintään 26-vuotiaalle partiojohtajalle partion arvopohjan sisäistämisestä ja sen mukaan elämisestä sekä toisissa ihmisissä aikaan saadusta kasvusta ja partiotoimintaan sitoutumisesta. Merkin ensimmäinen virallinen luovutus tapahtui virtuaalisesti jäsenkokouksessa.

Pääaiheena soljessa on Pohjantähti, joka johtaa ajatukset aatteen kasvuun sekä esimerkillisyyteen kohti vahvempaa aatetta. Merkissä oleva havukehä kertoo saajan olevan partiojohtaja. Kolme heraldista ruusua kuvaavat lupausta, tunnusta ja ihanteita.