Kasvokkain tapahtuva partiotoiminta voi käynnistyä vähitellen – ohjeet kesän partiotoimintaan

Kun Suomessa ryhdytään asteittain purkamaan koronapandemian rajoitustoimia, voidaan myös kasvokkain tapahtuvaa partiotoimintaa käynnistää vähitellen uudelleen. Suomen Partiolaiset noudattavat valtioneuvoston tuoreimpia ohjeita, joiden pohjalta partiotoimintaa voidaan alkaa järjestämään asteittain ja erityistoimin toukokuun puolivälistä alkaen.

Suomen Partiolaisten ohjeet lippukunnille:

 • Aiemmin tiedotetun mukaisesti, kasvokkain tapahtuvaa ryhmä- ja viikkotoimintaa ei toteuteta enää koloilla kevään aikana.
 • Korkeintaan 10 hengen partiotapahtumia voidaan järjestää 14.5. alkaen. Tapahtumia voivat olla esimerkiksi johtajistojen kokoukset, ryhmien kauden päätöskokoontumiset sekä leiripaikka- ja venetalkoot.
 • Korkeintaan 50 hengen partiotapahtumia voi järjestää 1.6. alkaen huomioiden hygienia- ja turvallisuusohjeet tarkasti (kts. alla). Tapahtumia voivat olla esimerkiksi hallintoon liittyvät kokoukset, päiväretket, purjehdukset ja yön yli kestävät retket ja leirit.
 • Ulkomaille suuntautuvia partiomatkoja ja -purjehduksia ei toistaiseksi tehdä.
 • 23.4. tiedotetun mukaisesti yli 500 hengen partioleirejä ei järjestetä kesällä 2020. 50-500 hengen partiotapahtumia ei järjestetä toistaiseksi.
 • Yllä olevat ohjeistukset koskevat myös partiopiirien ja keskusjärjestön tapahtumia, koulutuksia ja kokouksia.

Ohjeistukset ovat voimassa toistaiseksi. Suomen Partiolaiset seuraa tilannetta sekä valtioneuvoston, AVI:n ja muiden viranomaisten linjauksia ja muuttaa tarvittaessa omia ohjeistuksiaan.

Suositukset kesän partiotapahtumien järjestelyihin

Kaikessa kesän partiotoiminnassa on noudatettava erityisen tarkkaa hygieniaa ja huolehdittava osallistujien turvallisuudesta.

Suositukset tapahtumien järjestelyihin:

 • Suosi tapahtuman järjestämistä ulkoilmassa sisätilan sijaan.
 • Järjestä tapahtuma ensisijaisesti vasta heinä-elokuussa, jolloin epidemiatilanne on paremmin tiedossa.
 • Mikäli päädyt järjestämään yön yli kestävän tapahtuman, pyri järjestämään yöpyminen tavanomaista väljemmin tai esimerkiksi omissa majoitteissa.
 • Osallistu tapahtumaan vain terveenä ja muistuta tästä myös muita osallistujia. Lieväoireisenakaan ei voi osallistua partiotapahtumaan. Mahdollista ilmoittautumisen peruminen lähelläkin tapahtumaa.
 • Riskiryhmään kuuluvan henkilön osallistumisen partiotapahtumaan arvioi osallistuja itse tai osallistujan huoltaja. Konsultoi tarvittaessa hoitavaa lääkäriä.
 • Huolehdi tehostetusti hyvästä hygieniasta tapahtumassa. Varmista, että tapahtuma pystytään järjestämään erityisen hyvää hygieniaa noudattaen. THL:n ohjeet.
 • Varaudu siihen, että tapahtuma saatetaan joutua perumaan lyhyelläkin varoitusajalla. Vältä kulujen kiinnittämistä ennen tapahtumaa.
 • Minimoi leirillä vierailevien esim. tavarantoimittajien ja vanhempien määrä ja huolehdi, että kaikille kävijöille on ajantasaiset yhteystiedot.
 • Tapahtumien ilmoittautumisessa tulee ensisijaisesti hyödyntää Kuksaa. Kuksan tapahtumalomakkeeseen tullaan lisäämään vakioitu informointi koronaepidemiaan liittyvästä tartuntariskistä. Mikäli tapahtuman ilmoittautuminen järjestetään muutoin kuin Kuksan kautta, tulee lippukunnan huolehtia informoinnista muulla tavalla. On tärkeää, että osallistujat ymmärtävät partiotapahtumiin mahdollisesti liittyvän tartuntariskin.

 

Etäpartio on edelleen oiva vaihtoehto! 

Vaikka kasvokkain tapahtuvaa partiotoimintaa voidaan alkaa järjestämään asteittain, on etäpartio edelleen erinomainen tapa pitää yllä partiotunnelmaa ja tarjota mielekästä toimintaa lapsille ja nuorille. Kaikkien partiolaisten ei ole mahdollista osallistua kasvokkain tapahtuvaan toimintaan ja siten etäpartio tarjoaa toimintamahdollisuuksia myös heille. Kannustamme lämpimästi lippukuntia keksimään luovia tapoja jatkaa partiotoimintaa myös virtuaalisesti ja kokeilemaan erilaisia etäpartion muotoja. Olemme koonneet ideoita etäpartiotoimintaan tänne. Muiden lippukuntien ideoita ja vinkkejä voit katsoa myös somesta hastagilla #etäpartio.