Jäsenmaksu / Membership fee

Uudenmaan Partiopiirin alueella partion I-jäsenmaksu vuodelle 2018 on 61,50 €. Jäsenmaksu sisältää sekä Suomen Partiolaisten että Uudenmaan Partiopiirin jäsenmaksuosuudet. Jos jäsenmaksu on tätä korkeampi, mukana on myös lippukunnan oma osuus. Jos partion aloittaa syksyllä, kattaa jäsenmaksu sekä kuluvan syksyn että tulevan vuoden jäsenyyden.

Perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva jäsen ja kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset maksavat I-maksun. Alennetun II-maksun maksavat saman perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset, ja sen suuruus vuonna 2018 on 52,50 € (sisältäen piirin ja Suomen Partiolaisten osuudet).

Partion jäsenmaksun laskuttaa keskusjärjestö Suomen Partiolaiset.

Eräät lippukunnat saattavat periä uuden jäsenen aloitusmaksun, jolla katetaan mm. huivi- ja merkkikuluja. Lisäksi tapahtumissa, kuten retkillä, leireillä tai valtakunnallisissa suurtapahtumissa on yleensä erillinen, kohtuullinen osallistumismaksu.

Lue lisää partion jäseneduista Suomen Partiolaisten sivuilta.

Partioon voi tutustua EVP:nä eli ei-vielä-partiolaisena. Tutustuminen tarkoittaa korkeintaan kahta viikkokokousta/leiriä/tapahtumaa. Piirin tapahtumien osallistumismaksu on EVP:ille 20 euroa enemmän kuin partiolaisille. Tutustumisen jälkeen tulee tehdä päätös partioon liittymisestä. Lue lisää partioon tutustumisesta Suomen Partiolaisten sivuilta.

Partion jäsenmaksusta voi tarvittaessa anoa vapautuksen sosiaalisin perustein – esimerkiksi jos jäsenen taloudellinen tilanne huonontuu äkillisesti sairauden, työttömyyden tai perhesyiden vuoksi. Vapaamuotoinen anomus lähetetään piirin toiminnanjohtaja Tea Hurmeelle sähköpostilla.

Miksi jäsenmaksun maksaminen on tärkeää? 

Jäsenmaksu on edellytys partiotoimintaan osallistumiselle. Jäsenmaksun myötä jokainen partiolainen on vakuutettu ja saat jäsenetulehdet, mutta maksu sisältää paljon muutakin: Jäsenmaksuvaroilla kehitetään monipuolista partio-ohjelmaa lapsille ja nuorille, tuotetaan vetäjille materiaaleja, järjestetään partion ulkopuolellakin arvostettuja koulutuksia ja huikeita ohjelmatapahtumia, huolehditaan partion asujen ajanmukaisuudesta ja edunvalvonnasta eli esimerkiksi retkeilypaikkojen ja kokoontumistilojen saatavuudesta sinunkin paikkakunnallasi. Jäsenmaksulla mahdollistat monenlaista partiotoimintaa ja pääset osalliseksi kasvattavista elämyksistä ja seikkailuista.

Jos laskusi on kadonnut, löydät sen Kuksasta (http://kuksa.partio.fi), tai jos sen kanssa on muita ongelmia, kannattaa olla yhteydessä oman lippukuntasi jäsenrekisterinhoitajaan. Piiritoimistokin auttaa asiassa mielellään.

 

Membership fee

With the price of the yearly membership fee you can join the activities organized by your local group, the district organization or the Scouts and Guides of Finland.

The membership fee includes:

  • scouting activities and weekly meetings
  • secondary accident and luggage insurance
  • two member magazines (national and district level)
  • 10 % discount in Scandinavian Outdoor -store

The membership for the year 2018 is 61.50 euros. In addition, local groups can set their own membership fee, which is 10 – 50 euros. Therefore the total cost can vary between 70.50 and 100 euros. If there is more than one member in the same family, the other members under the age of 17 will pay a lower membership fee. This lower fee is 52,50 euros in 2018.

In case you are not able to pay the fee because of sudden illness, unemployment or family issues, please email our executive manager Tea Hurme.

If you are not a member, you can join two meetings/camps/events before deciding whether you want to become a scout or not.

 

Aiheeseen liittyvää