Jäsenmaksu/Membership fee

Uudenmaan Partiopiirin alueella partion I-jäsenmaksu vuodelle 2017 on 60,50 €. Jäsenmaksu sisältää sekä Suomen Partiolaisten että Uudenmaan Partiopiirin jäsenmaksuosuudet. Jos jäsenmaksu on tätä korkeampi, mukana on myös lippukunnan oma osuus. Jos partion aloittaa syksyllä, kattaa jäsenmaksu sekä kuluvan syksyn että tulevan vuoden jäsenyyden.

Perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva jäsen ja kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset maksavat I-maksun. Alennetun II-maksun maksavat saman perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset, ja sen suuruus vuonna 2017 on 51,50 € (sisältäen piirin ja Suomen Partiolaisten osuudet).

Partion jäsenmaksun laskuttaa keskusjärjestö Suomen Partiolaiset. Vuoden 2017 jäsenmaksulaskutus alkaa syksyllä 2016.

Eräät lippukunnat saattavat periä uuden jäsenen aloitusmaksun, jolla katetaan mm. huivi- ja merkkikuluja. Lisäksi tapahtumissa, kuten retkillä, leireillä tai valtakunnallisissa suurtapahtumissa on yleensä erillinen, kohtuullinen osallistumismaksu.

Lue lisää partion jäseneduista Suomen Partiolaisten sivuilta.

Partioon voi tutustua EVP:nä eli ei-vielä-partiolaisena. Tutustuminen tarkoittaa korkeintaan kolmea viikkokokousta/leiriä/tapahtumaa. Piirin tapahtumien osallistumismaksu on EVP:ille 20 euroa enemmän kuin partiolaisille. Tutustumisen jälkeen tulee tehdä päätös partioon liittymisestä. Lue lisää partioon tutustumisesta Suomen Partiolaisten sivuilta.

Partion jäsenmaksusta voi tarvittaessa anoa vapautuksen sosiaalisin perustein – esimerkiksi jos jäsenen taloudellinen tilanne huonontuu äkillisesti sairauden, työttömyyden tai perhesyiden vuoksi. Vapaamuotoinen anomus lähetetään piirin toiminnanjohtaja Tea Hurmeelle sähköpostilla.

* * *

With the price of the yearly membership fee you can join the activities organized by your local group, the district organization or the Scouts and Guides of Finland.

The membership fee includes:

  • scouting activities and weekly meetings
  • secondary accident and luggage insurance
  • two member magazines (national and district level)
  • 10 % discount in Scandinavian Outdoor -store

The membership for the year 2017 is 60.50 euros. In addition, local groups can set their own membership fee, which is 10 – 50 euros. Therefore the total cost can vary between 70.50 and 100 euros. If there is more than one member in the same family, the other members under the age of 17 will pay a lower membership fee. This lower fee is 51,50 euros in 2017. Billing for the following year starts in August, so by joining in autumn 2016, your fee covers both the autumn semester and the year 2017.

In case you are not able to pay the fee because of sudden illness, unemployment or family issues, please email our executive manager Tea Hurme.

If you are not a member, you can join three meetings/camps/events before deciding whether you want to become a scout or not.

Aiheeseen liittyvää