Lippukunnan talousarvio

Talousarvio

Tilikauden loppupuolella taloudenhoitajan tehtäviin kuuluu lippukunnan talousarvion eli budjetin laatiminen seuraavalle tilikaudelle. Taloudenhoitaja esittelee talousarvion lippukunnan syyskokoukselle, joka hyväksyy sen. Koska syyskokouksen ajankohta on usein marraskuussa, talousarvion suunnitteleminen on hyvä aloittaa jo lokakuun paikkeilla.

Talousarvio pohjautuu toimintasuunnitelmaan, jonka laatiminen on usein lippukunnanjohtajan tehtäviä. Toimintasuunnitelman ja talousarvion tulee olla samansuuntaisia ja toisiaan tukevia. Toimintasuunnitelman pohjalta laadittu talousarvio osoittaa yhdistyksen toimintaan käytettävissä olevat ja tarvittavat resurssit. Talousarvion pohjalta toimintasuunnitelmaa voidaan arvioida uudestaan, mikäli näyttää siltä etteivät lippukunnan resurssit riitä suunnitellun toiminnan toteuttamiseen.

Käytännössä lippukuntien talousarviot pohjautuvat pitkälti edellisen vuoden talouteen. Talousarviossa on kuitenkin syytä ottaa huomioon esimerkiksi kulloisenkin vuoden suuret leirit tai esimerkiksi lippukunnan juhlavuosi. Helpoin ja varmin tapa laatia talousarvio, onkin tehdä se edellisen tilikauden toteutuneiden menojen ja tulojen, eli tuloslaskelman, pohjalta huomioiden tulevan tilikauden tapahtumat ja erot kuluneeseen kauteen.

  • Katso lippukuntakansiosta luku ”1.1. Talousarvio ja talouden suunnittelu”

 


 

Rahoitussuunnitelma

Talousarvion lisäksi on hyvä laatia lippukunnalle myös rahoitussuunnitelma. Rahoitussuunnitelmassa on mietitty ja laskettu tulonlähteet joilla lippukunnan menot saadaan katettua. Tällaisia tulonlähteitä ovat esimerkiksi jäsenmaksut ja seurakunnilta tai muilta yhteisöiltä saatavat avustukset. Jos tulot eivät riitä menojen kattamiseen, on syytä miettiä esimerkiksi jäsenmaksun nostamista tai menojen karsimista.

Lippukunnat ovat voittoatavoittelemattomia yhteisöjä ja näin ollen pyrkivät nollatulokseen. Lippukuntien tarkoituksena ei siis ole tuottaa jäsenilleen taloudellista hyötyä vaan toteuttaa toiminnantarkoitustaan.

 


 

Ennalta suunnittelematon toiminta

Kesken toimintakauden saattaa lippukunnassa tulla vastaan esimerkiksi toteutettavia tapahtumia, joita ei ole huomioitu toimintasuunnitelmassa eikä näin ollen talousarviota tehdessäkään. Tällaisissa tapauksissa on hyvä laatia tapahtumasta oma talousarvionsa jolla arvioidaan onko tapahtumaa mahdollista toteuttaa tai esimerkiksi paljonko myyntikampanjalla täytyy saada myyntiä jotta sen kulut saadaan katettua.

 

Artikkelikuva: Hanna Suomi

 

Aiheeseen liittyvää