vapaaehtoistuki

Mentori

5.10.2018,

Johtamiskokemuksen saaminen jo nuorena on yksi niistä asioista, joiden ansiosta partiolaisista kasvaa aktiivisia kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä.

Johtamista oppii parhaiten käytännössä, mutta oman tekemisen ja johtamisen pohtiminen kokeneemman ohjaamana ja tukemana sekä hiljaisen tiedon jakaminen vanhemmilta nuoremmille on ensiarvoisen tärkeää.

Uudenmaan Partiopiiri haluaa tukea nuoria johtajia kehittymään ja onnistumaan tehtävissään.

Tammikuussa alkavaan mentorointiohjelmaamme haetaan mentoriksi juuri Sinua – kokenutta osaajaa, välittävää kuuntelijaa, arvostavaa keskustelijaa ja kannustavaa ohjaajaa. Oma partiokokemus ei ole välttämätöntä, olet voinut kerryttää osaamistasi ja kokemustasi myös partion ulkopuolella.

Toivomme, että haluaisit jakaa arvokasta aikaasi ja tietotaitoasi aktorille, jolla on tavoitteena kehittyä omassa johtamisessaan.

Mentorointiohjelmassa on kolme kaikkien yhteistä tapaamista: 23.1.2019, 22.5.2019 ja 11.12.2019. Mentori ja aktori sopivat mentorointitapaamisten ajankohdat yhdessä. Lähtökohtaisesti suosittelemme yhtä tapaamista kuukaudessa. Yhden tapaamisen kesto on tavallisesti 1-2 tuntia.

Toivottavasti kiinnostuit!

Hae mukaan täyttämällä hakulomake!

Lisätietoja: Vapaaehtoistuen ministeri Anna Cajanus (anna.cajanus@uusimaa.partio.fi)

 

Kuva: Juha Nurmi

Avoimet pestit ,

Mentorivastaava

5.10.2018,

Mentorivastaava toimii piirin vapaaehtoistuen ryhmässä.

Mentorivastaavan tehtäviin kuuluu:

 • järjestää mentoreiden ja aktoreiden hakuprosessi
 • markkinoida mentorointitoimintaa lippukunnan johtokolmikolle ja potentiaalisille mentoreille
 • sovittaa yhteen toisilleen sopivat mentorit ja aktorit
 • koordinoida piirin mentoritoimintaa yleisesti
 • järjestää mentoreille ja aktoreille aloitus-, väli- ja päätöstapaamiset

Mentorointivastaavan tuki

 • Vapaaehtoistuen ministeri
 • SP:n Mentorointiverkosto
 • Mentorointi partiossa -ohje

Mentorivastaavan vaatimukset

 • Mentorivastaava pystyy arvioimaan mentoreiden soveltuvuutta mentorointiin ja aktoreiden tarpeita mentoroinnille ja yhteensovittaa sopivat parit.
 • Mentorivastaava pystyy työskentelemään pitkäjänteisesti henkilöresurssien kanssa
 • Mentorivastaava tuntee nuorten vapaaehtoistyön kenttää ja yhdistyksen tehtäviä.
 • Pestin kesto: mielellään 2 vuotta
 • Pestin rooli: koordinaattori

Hae mukaan ja kysy lisätietoja: Vapaaehtoistuen ministeri Anna Cajanus (anna.cajanus@uusimaa.partio.fi)

Yleinen , ,