partioneuvosto

Partioneuvos

13.9.2018,

Pestin kesto: Kaksi kalenterivuotta

Pestaaja: Partioneuvokset valitsee Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenkokous

Pestin kokonaisvastuu: Vastuu valtakunnallisen partiotoiminnan kehittämisestä ja seurannasta osana Partioneuvostoa.

Pestin sisältö: Osallistuminen Partioneuvoston työskentelyyn. Uudenmaan Partiopiirin ja sen lippukuntien näkemysten kuunteleminen, eteenpäinvieminen ja aktiivinen vaikuttaminen Partioneuvostossa.

Pestin vaatima ajankäyttö (minimi, arvioitu): Partioneuvoston kaksi kokousviikonloppua sekä kaksi muuta kokoontumisviikonloppua vuodessa. Jäsenkokousviikonloppu kerran kahdessa vuodessa. Itsenäistä työskentelyä ennen kokoontumisia sekä sähköistä yhteydenpitoa.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät: Uudenmaan Partiopiirin piirinjohto, piirihallitus, jäsenkokousdelegaatio ja lippukunnat. Muiden piirin partioneuvokset sekä Suomen Partiolaisten hallitus ja työntekijät. Mahdolliset asetettavat työryhmät.

Pestin tehtävien arviointi: Partioneuvosten keskinäiset ja piirihallituksen kanssa käydyt arviointikeskustelut, itsenäinen arviointi.

Pestin tukeminen: Partioneuvokset tukevat toisiaan. Piirihallitus tarjoaa sparrailuapua ja ohjausta. Operatiivista tukea tarjoaa piiritoimisto.

Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen: Partioneuvoston toiminnasta raportoidaan piirihallitukselle.

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota: Pestiin valitaan piirin jäsenmäärään perustuen vähintään kaksi piirin ehdokasta piirin syyskokouksen vaaleissa ja valinta tehdään Suomen Partiolaisten jäsenkokouksessa kaksivuotiskausittain.

Avoimet pestit ,