mannerheim solki

Kiitä ansioitunutta nuorta partiolaista Mannerheim-soljella!

12.9.2018,

Haluatko kiittää aktiivista, ansioitunutta partionuorta Mannerheim-soljella? Mannerheim-solkiehdotuksia käsitellään vain kerran vuodessa. Viime vuonna Uudellemaalle myönnettiin 22 Mannerheim-solkea ja nyt on aika hakea lisää! Ehdotusten jättämisen määräpäivä on 15.11.2018.

Piirin palautetoimikunta lähestyy tai on jo lähestynyt jokaista lippukunnanjohtajaa tarjotakseen apua, tukea ja vinkkejä solkien hakemiseen. Mannerheim-solkien ikärajat ovat täsmällisiä, joten lippukunnassa on syytä olla tarkkana nuorten syntymävuosista. Ehdotukseen tulee liitteeksi koulun tai työnantajan suositus, joten nyt marraskuun vaihtuessa on aika laittaa hakemuksen valmistelu vauhtiin.

Soljet myönnetään vuosittain Yrjönpäivänä 23. huhtikuuta. Uudellamaalla Mannerheim-solki voidaan jakaa joko yhteisessä Partioviikon tapahtumassa tai oman lippukunnan tilaisuudessa.


II-luokan Mannerheim-solki

  • II-luokan solki voidaan myöntää 17–19-vuotiaalle partiolaiselle, joka partio- ja muussa toiminnassaan on sitoutunut partion arvoihin ja toiminut ansiokkaasti sekä innostuneesti partiotehtävissä.
  • Mannerheim-solki ei ole jokaisen aktiivisen nuoren partiolaisen tunnus, vaan saajan tulee erottautua samanikäisistä muista partiolaisista siinä, että partioaate näkyy jokapäiväisessä elämässä. Osallistuminen lippukuntatyössä on viikoittaista.

I-luokan Mannerheim-solki

  • I-luokan solkea voidaan ehdottaa enintään 23-vuotiaalle partiolaiselle, joka on partio- ja muussa toiminnassaan erityisesti aatteellisesti kunnostautunut ja aktiivinen.
  • Merkin saajalta edellytetään osallistumista viikoittaiseen lippukuntatyöhön myös mikäli opiskelun tai työn vuoksi toimii toiselta paikkakunnalta käsin. Toiminta voi tapahtua osin myös verkkopalveluiden välityksellä. Toimiminen esimerkiksi opiskelupaikkakunnalla toisen lippukunnan toiminnassa katsotaan ansioksi.
  • I-luokan soljen voi saada aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua II-luokan soljen myöntämisestä.
  • I-luokan Mannerheim-solkea voidaan nykyisin ehdottaa ilman aiempaa II-luokan solkea, mutta tällöin tulee ehdotuksessa esittää perustelut myös II-luokan soljen vaatimuksiin.

Anominen

Soljet anotaan Kuksassa. Katso ohjeet hakemuksen tekemiseen! Uudenmaan Partiopiirin palautetoimikunta auttaa ja neuvoo mielellään hakemusten teossa.

 

Kuva: Susanna Mikander

ansiomerkit, Lippukunnille, Uutiset ,

Marraskuu 15. on Mannerheim-solkien päivä

3.11.2017,

Mannerheim-solkiehdotuksia käsitellään vain kerran vuodessa. Viime vuonna Uudellemaalle myönnettiin 26 Mannerheim-solkea ja nyt on aika hakea lisää! Ehdotusten jättämisen määräpäivä on 15.11. ja hakeminen tapahtuu jäsenrekisteri Kuksasta. Soljet myönnetään vuosittain Yrjönpäivänä 23.4. Uudellamaalla Mannerheim-solki voidaan jakaa joko yhteisessä Partioviikon tapahtumassa tai oman lippukunnan tilaisuudessa.

ansiomerkit, Samoajat, Uutiset, Vaeltajat , ,

Mannerheim solkien dl 15.11.

13.10.2016,

Mannerheim-solki ei ole jokaisen aktiivisen nuoren partiolaisen tunnus, vaan saajan tulee erottautua ikäkauden muista partiolaisista partioideologian sisäistämisessä ja sen mukaan toimimisessa partiossa ja muussa elämässään.

2. luokan Mannerheim-solkea voi anoa partiolaiselle, joka ehdotusvuonna täyttää enintään 19-vuotta. Myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että soljen saaja on suorittanut tarpoja- tai samoajaikäkauden päättömerkin (Kimin hymy tai Liljaleijona). Merkin saajalta edellytetään osallistumista viikoittain partiotoimintaan esimerkiksi lippukunnassa.

1. luokan Mannerheim-solkea voi anoa partiolaiselle, joka ehdotusvuonna täyttää enintään 23-vuotta. Myöntämisen edellytyksenä on, että soljen saaja pystyy soveltamaan partion aatepohjaa toimissaan ja käyttäytymisessään.

Ansiomerkkiehdotukset tehdään Kuksa -partiorekisterin kautta. Sähköisellä hakulomakkeella on ansiomerkkiehdotuksen perustelemista helpottavia kysymyksiä, joihin tulee vastata sekä lisätä sähköinen liite ja koulun tai työnantajan suositus.

Ehdotuksen jättämistä varten tarvitset:

  • Oman henkilökohtaisen partio ID:n
  • Soljen saajan jäsennumeron ja sukunimen
  • Ehdotuksen toisen hakijan/vahvistajan jäsennumeron ja sukunimen

Lisätietoa ja apua saata piirin palautetoimikunnalta, piirin palauteohjeesta tai piiritoimistolta

esko-raikunen

Kuva: Esko Raikunen

Aikuiset, ansiomerkit, Uutiset, Vaeltajat , ,

Mannerheim soljet on marraskuun juttu

10.11.2015,

Mannerheim-solkien hakeminen tapahtuu vain kerran vuodessa, lähettämällä ehdotus piiriin 15.11. mennessä.

Atro-Matti Puruskainen, 19, sai II luokan Mannerheim-soljen Yrjönpäivänä 2015

atromattipuruskainen

Mannerheim-solki on ansiomerkki, joka myönnetään vahvasta partioaatteesta, joka näkyy saajan koko elämässä. Miltä sen saaminen tuntui?

“Se oli aika iso yllätys, vaikka sitä tiesi olevansa aktiivisesti mukana partiossa. En kyllä ajatellut että olisin suorittanut partio-ohjelmaa ihan mallipartiolaisena. Myöhemmin kun on miettinyt niin kyllä sitä luonnostaan tekee asioita partion arvojen mukaan myös partion ulkopuolella.”

Missä tilaisuudessa sait Mannerheim-soljen? Miksi arvelet että sinua haluttiin muistaa?

“Sain merkin Kohtaamisessa, Kattilahallilla Helsingissä. Se oli aika mageeta olla ison porukan eessä muistettavana. Tuli tärkeä olo kun katsoi vielä ketä oli vierellä, ja tuntu että oli tehnyt jotain valintoja oikein.”

“Meidän vartiosta sai useampi saman soljen. Mä luulen että haluttiin muistaa meidän vartion vahvaa ydinporukkaa. Ollaan tehty paljon ja saatu omalla esimerkillä muita mukaan partion ajatusmaailmaan. Meitä kutsutaan partioporukaks vaikka kaikki ei olisikaan partiolaisia.”

Mitä teit vuonna 2014 partiossa? Missä olet partiossa mukana tänä päivänä?

“Olin alueleiri Galileolla 2014 leirilippukunnanjohtaja, lippukuntaretkillä johtaishommissa, ja aikaisemmin johdin muutaman vuoden nuorempien tarpojaryhmää. Nyt oon aktiivisesti mukana kaikissa järjestelyissä lippukunnassa, hallituksen jäsen ja leirilippukunnanjohtajana nähdään Roihulla ensi kesänä!”

Mannerheim-soljet ovat aatemerkkejä. II lk:n Mannerheim-soljen voi saada anomisvuonna 17–18 -vuotias partiolainen. I lk:n Mannerheim-solki voidaan myöntää anomisvuonna enintään 22-vuotiaalle partiolaiselle. Lisätietoja tästä.

Mannerheim-solkien hakeminen tapahtuu vain kerran vuodessa, lähettämällä ehdotus piiriin 15.11. mennessä. Tänä vuonna Uudenmaan palautetoimikunta käsittelee ehdotukset 19.11.2015.

Aikuiset, ansiomerkit, Samoajat, Vaeltajat , ,