Piirin palveluesite kevät 2016 ilmestynyt

18.11.2015,

Uudenmaan Partiopiirin tarjoamat ohjelma- ja koulutustapahtumat keväälle 2016 on koottu palveluesitteeseen. Palveluesitteen voi ladata pdf:nä tai lukea Issuussa. Lippukuntiin lähetetään paperiversioita viikolla 48 lippukuntapostin mukana.

 

Huom! Partiojohtaja peruskoulutuksen 1/2016 sekä erätaitojatkokurssin viimeinen ilmoittautumispäivä on jo 31.12.2015!

Piiri toivoo, että lippukunnat hoitaisivat kevään ilmoittautumiset hyvissä ajoin esimerkiksi johtajiston aloituspalaverien jälkeen kauden alkaessa. Viimeisistä ilmoittautumispäivistä pidetään kiinni. Kaikkiin tapahtumiin ilmoittaudutaan Kuksassa. Tapahtumia perustetaan viikosta 48 lähtien Kuksaan, piirin nettisivuille tapahtumakalenteriin sekä Facebookiin. Piiritoimisto pahoittelee viivästystä.

 

Ilmoittautuminen

 • Ilmoittautumiset tekee partion jäsenrekisteriin Kuksaan joko jäsenrekisterinhoitaja, koulutusvastaava, huoltaja (alle 18-vuotiaan) tai ilmoittautuja itse (yli 18-vuotiaat). Ilmoittautumislinkit löytyvät nettisivujen tapahtumakalenterista. Lippukunta voi seurata omien jäsentensä ilmoittautumisia Kuksassa. Itse ilmoittautujan on kohteliasta ilmoittaa lippukuntaan, mihin tapahtumaan on osallistumassa.
 • Partion jäsenten tulee luoda itselleen PartioID eli rekisteröityä Kuksaan ennen ilmoittautumista. Näin ilmoittautuminen kirjautuu henkilön omiin tietoihin. Kirjautumisessa tarvitaan jäsennumeroa, jonka voi tarkistaa jäsenkortista, lippukunnan jäsenrekisterinhoitajalta tai piiritoimistolta.
 • Ilmoittautumisen yhteydessä tulee tarkistaa, että osallistujan yhteystiedot – erityisesti sähköpostiosoite – ovat jäsenrekisterissä oikeat.
 • Suositeltua nuorempien osallistujien lähettämisestä koulutuksiin voi neuvotella piirin koulutusryhmän/toimiston kanssa.
 • Kun ilmoitetaan alaikäisiä osallistujia tapahtumiin, on lippukuntien huolehdittava siitä, että lapsella tai nuorella on osallistumiseen huoltajan lupa.
 • Jokaisesta tapahtumasta osallistujille lähetetään kurssikirjeet, joissa julkaistaan tapahtuman osallistujalista (nimi ja puhelinnumero). Jos osallistujan puhelinnumeroa ei saa julkaista kurssikirjeessä, on asiasta ilmoitettava erikseen piiritoimistolle p. 09 8865 1400, uusimaa@partio.fi
 • Osaan tapahtumista on esteetön pääsy. Esteettömyydestä voi kysyä lisää piiritoimistolta.
 • Tapahtumiin osallistumisen edellytyksenä on, että partion jäsenmaksu on maksettu.
 • Jos haluat kutsua ei-partiolaisen kaverisi tutustumaan tapahtumiin, se onnistuu oikein hyvin. Partioon kuulumattomalle tapahtumat maksavat 20 euroa enemmän. Suomen Partiolaisilla on evp:ille partiovakuutusta vastaava vakuutus. Ei-partiolaisten ilmoittautumiset tehdään myös Kuksaan. Ei-vielä-partiolaiset voivat tutustua partioon tapahtumissa kaksi kertaa, jonka jälkeen tulee ilmoittautua jäseneksi partio.fi/liity .

Tapahtumia valokuvataan partioviestintäkäyttöön

 • Piirin koulutus- ja ohjelmatapahtumissa voidaan ottaa valokuvia, joita käytetään partioviestinnässä, kuten lehdissä tai verkossa. Jos osallistuja haluaa estää sellaisten kuvien käytön, joissa hän esiintyy, voi tästä olla yhteydessä Uudenmaan Partiopiirin toimistoon: uusimaa@partio.fi, 09 8865 1400.

Ilmoittautumisen peruminen ja tapahtumien laskutus

 • Lippukuntien taloudenhoitajat saavat laskun tapahtuman jälkeen koulutukseen ilmoitetuista osallistujista (vain ajoissa peruutetut ja sairaustapaukset jätetään laskuttamatta). Jos osallistuja jättää saapumatta ilmaiseen tapahtumaan, laskutetaan siitä kymmenen euroa.
 • Tavallisesti lippukunta huolehtii jäsentensä koulutus- ja tapahtumamaksuista. Koulutuksiin lippukunta voi anoa avustuksia esim. kunnalta, seurakunnalta tai partiotuelta. Tiukassa taloudellisessa tilanteessa piirin kanssa voi neuvotella koulutusten maksuista.
 • 14 päivää ennen koulutustapahtuman alkua osallistumisen voi peruuttaa pätevällä syyllä. Pätevä syy on esim. todistettava työeste tai pakottava perhesyy. Sairaustapauksessa ilmoittautumisen voi perua sairaustodistuksella. Näissä tapauksissa tapahtumaa ei laskuteta. Perumiset tulee ilmoittaa piiritoimistolle ja tapahtuman johtajalle.
 • Peruutustapauksessa lippukunnan on mahdollista lähettää toinen osallistuja koulutukseen, jos se on uuden osallistujan tehtävän kannalta mielekästä. Osallistujan vaihtamisesta on keskusteltava toimiston ja/tai tapahtumanjohtajan kanssa.
 • Jos pestinhoitaja lippukunnassa vaihtuu, voi lippukunta lähettää koulutukseen vanhan asemesta pestin uuden hoitajan. Vasta perustettujen tai uudelleen elvytettyjen lippukuntien koulutettavat voivat ilmoittautua viimeisten ilmoittautumispäivien jälkeenkin toimiston ja koulutuksesta vastaavan suostumuksella.
 • Kaikissa tapauksissa peruuttamisesta on ilmoitettava mahdollisimman ajoissa ja viimeistään ennen kurssin alkua. Muistakaa ilmoittaminen myös omaan lippukuntaan!

 

Aikuiset, Ikäkaudet, Koulutus, Luokittelematon, Ohjelmatapahtumat, Samoajat, Seikkailijat, Sudenpennut, Tarpojat, Uutiset, Vaeltajat , ,

Aiheeseen liittyvää

Kommentoi