Koulutustapahtuman sisältö

Koulutuksen suunnittelu

 Piirin koulutukset suunnitellaan koulutusjärjestelmän ohjeiden mukaan. Tukea koulutusten järjestämiseen saa koulutusohjaajilta sekä keskusjärjestön tuottamista koulutusmateriaaleista: koulutusjärjestelmäesite, moduulikartta, koulutusjärjestelmän keskusasiakirja sekä koulutuskokonaisuus- ja moduulikuvaukset.

Koulutusrupeamia suunnitellessa on tärkeää käydä koko staabin kanssa läpi moduulien sisällöt ja aiheet päällekkäisyyksien välttämiseksi, yhteisen ymmärryksen mahdollistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että kaikki koulutuksen olennaiset sisällöt ja tavoitteet tulevat katetuiksi. Samoin on tärkeää käydä läpi, millaisia koulutusmenetelmiä kukin aikoo käyttää. Parhaan lopputuloksen saa mahdollisimman monipuolisesti erilaisia menetelmiä käyttämällä ja toiminnallisia menetelmiä hyödyntämällä.

Peruskoulutuksiin (PJ-PK ja Akela-Sampo) löytyy valmiit ohjelmarungot Pirskeestä ryhmän omasta kansiosta. Nämä rungot on havaittu hyvin oppimista palveleviksi, joten niitä ja aiempien vastaavien koulutusten palautekoonteja kannattaa hyödyntää uusia koulutuksia valmisteltaessa. PJ-PK:lla on vakinaistettu 1.osan ja 2.osan moduulit, jotta kurssin jatkaminen on mahdollista, jos se on jäänyt esim. sairastumisen vuoksi kesken. Kurssinjohtajille on laadittu tarkemmat pestikuvaukset.

Ohjelmarunkoa suunnitellessa on muistettava merkitä tauot, mietittävä millainen koulutusmenetelmä on ajankohtaan sopiva (esim. perjantai-iltana luento ei välttämättä ole toimiva ratkaisu) sekä mietittävä, miten palaute kerätään. Palautetta voi kerätä esimerkiksi jaettavalla palautevihkolla, vessan seinäkirjoituksena, joka rupeaman jälkeen toiminnallisena pikapalautteena tai vasta sunnuntaina, koko viikonlopun palaute kerralla. Kurssin jälkeen piiritoimistolta lähetetään sähköinen palautekysely osallistujille.

Koulutusrupeaman suunnitteluun käytetään moduuli-/rupeamasuunnittelulomaketta joka löytyy Koulutuksen Yleiset -kansiosta Pirskeestä. Kurssin päätteeksi kukin kouluttaja tallentaa omat suunnitelmansa Pirskeeseen ko. moduulin kansioon seuraavien kurssin käyttöön. Suunnitteluvaiheessa staabi voi hyödyntää edellisten kurssien suunnitelmia ja jopa ottaa suoraan valmiin rupeaman käyttöönsä.

 

Lataa piirikurssin järjestäjän tehtävälista

 

Kuva: Eino Ylönen