Luottisohje

Luottisohje toimii perehdytysmateriaalina ja käsikirjana Uudenmaan Partiopiirin luottamushenkilöille. Tähän ohjeeseen on koottu luottiksen pestissään tarvitsemat ohjeet ja lomakkeet helposti saataville.

Minkäkokoisia pestejä on olemassa?

Lyhytaikaisen projektin tekijä

  • Partiolainen, joka osallistuu lyhyen projektin (alle 6 kk) tekemiseen, mutta ei ole pestattu pysyvään tehtävään. Henkilö voi toimia esim. kouluttajana piirin kurssilla tai ohjelmatapahtuman tekijänä.

Luottamushenkilö

  • Partiolainen, joka on pestattu piirin pysyvään ryhmään tai suureen projektiin (yli 6 kk). Henkilöltä edellytetään sitoutumista piirin strategiaan ja toimintatapoihin sekä luottiksen velvollisuuksiin.

Ryhmänjohtaja tai toiminnanalan johtaja

  • Partiolainen, joka toimii piirin ryhmän, toiminnanalan tai suuren projektin (yli 6 kk) johtotehtävissä. Henkilöllä on vastuullaan ryhmän johtaminen ja toiminnansuunnittelu sekä alaisten rekrytointi ja pestaaminen.

Toimintaohjesääntö

Toimintaohjesääntö (TOS) täydentää piirin sääntöjä ja kertoo piirin toimintatavoista. Siinä määritellään mm. piirin eri toiminnanalat ja ryhmät sekä näiden tehtävät ja työnjako. Ohjeen avulla uusmaalainen toimija hahmottaa piirin käytännöt ja organisaation. Toimintaohjesääntö.

Opus

Lippukunta on partiotoiminnan tärkein yksikkö. Opus kuvaa käytännön tasolla piirien ja keskusjärjestön lippukunnille antamaa tukea ja selkeyttää näiden välistä työnjakoa. Opus määrittelee lippukunnalle tarjottavan tuen perustason. Opus.

Pestilomakkeet ja pestausohje

Kaikki uuden tehtävän aloittavat vapaaehtoiset keskustelevat esimiehensä kanssa mm. tehtävän sisällöstä, tavoitteista ja siitä millaista tukea on tarjolla. Tätä keskustelua kutsutaan pestikeskusteluksi ja keskustelun aikana täytetään pestilomake. Henkilö on virallisesti piirin luottamushenkilö, kun pestikeskustelu on käyty, täytetty ja allekirjoitettu pestilomake toimitettu piiritoimistolle ja piirihallitus on vahvistanut pestin.

Pestilomakkeita on kaksi erilaista: yksittäisen henkilön pestaamiseen ja ryhmän pestaamiseen. Ryhmäpestilomaketta käytetään esim. tapahtuman staabin pestaamisessa kun kaikilla on tehtävän suorittamiseksi yhteiset tavoitteet. Pestilomake (hlö). Ryhmäpestilomake

Ennen pestikeskustelun pitämistä pestaajan on hyvä tutustua pestilomakkeeseen ja pestausohjeeseen. Pestilomakkeesta löytyy kaikki pestikeskustelussa käsiteltävät asiat ja apukysymyksiä. Pestausohje puolestaan kertoo yksityiskohtaisesti mitä pestikeskustelun aikana on hyvä muistaa käsitellä ja miten pestikeskusteluun kannattaa varautua. Pestausohje. 

Piirihuivin käyttö -ohje

Piirihuivin saat, kun pestikeskustelu on käyty ja pestilomake palautettu piiritoimistolle. Piirihuivia kannat aina silloin, kun edustat piiriä. Käyttäessäsi piirihuivia toimit kaikkien uusmaalaisten lippukuntien puolesta ja asialla. Piirihuivin käyttö.

Tapahtumanjärjestämisohje

Jokaisella tapahtumalla on tavoitteet, selkeä suunnitelma sekä budjetti ja niistä kerätään palautetta. Piiritoimisto auttaa käytännön toimissa ja Pirske toimii jokaisen tapahtuman, niin koulutuksen, leirin kuin ohjelmatapahtuman dokumenttien tallennuspaikkana. Kun sinut on pestattu tapahtuman johtajaksi lue tämä ohje ja erityisesti sen lopusta löytyvä muistilista. Tapahtumanjärjestämisohje.

Taloussääntö

Piirin taloussäännössä on määritelty piirin taloudenhoitoon liittyviä velvoitteita ja toimintatapoja. Piirin kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvien ohjeiden lisäksi taloussäännössä on kuvattu muun muassa piirin myöntämät apurahat sekä projektien ja tapahtumien taloudenhoidon linjauksia. Ajantasaisin opastus talousasioihin löytyy taloussäännön ohella piiritoimistolta. Taloussääntö.

Kokous- ja kulukorvausohje

Kokous- ja kulukorvausohje kertoo yleisimpien tapausten osalta miten ja minkälaisia piirin toimintaan liittyviä kuluja luottamushenkilö saa korvattua. Ohje koskee esimerkiksi kokous- ja matkakuluja. Kulukorvauksiin on oikeus piiriluottiksilla, joilla on pesti voimassa. Kokous-ja kulukorvausohje.

Kulukorvausanomus

Pestatut luottamushenkilöt voivat hakea kulukorvauksia piirin kokous- ja kulukorvausohjeen mukaisesti. Kulut tulee anoa pääsääntöisesti kolmen viikon kuluessa tapahtumasta. Kulut anotaan partion kulukorvausjärjestelmän kautta. Ohje: Partion kulukorvausjärjestelmä.

Piirin ansiomerkkiohje (Pohje) ja ansiomerkin anomuslomake

Palautteen antaminen on osa hyvää johtamista. Yksi keino antaa palautetta on anoa ja myöntää partiolaisten ansiomerkkejä. Uudenmaan Partiopiirin palauteohje eli Pohje antaa ajantasaiset ohjeet palautteen antamiseen. Kuvattuna ohjeessa on Uudenmaan Partiopiirin ansiomerkkien myöntöperusteet ja hakuohjeet. Ohjeita palautteen antamiseen ja ansiomerkkien anomiseen voi kysyä piirin palautetoimikunnan jäseniltä sekä piiritoimistolta.

Kaikki SP:n ja piirin ansiomerkkijärjestelmään kuuluvat ansiomerkit anotaan käyttäen Suomen Partiolaisten Kuksa-partiorekisteriä. Kuksaan kirjaudut omalla partio ID:si. Anomuksen tekoon tarvitset ansioituneen sukunimen ja jäsennumeron sekä toisen hakijan, joka voi vahvistaa anomuksen sukunimen ja jäsennumeron. Piirin ansiomerkkiohje

Graafinen ohje (uusi SP:n ohje)

Partiomateriaalien tulee olla partion näköisiä: nuorille tehtyjä. Partiohuivin tulee näkyä kuvissa ja kuvien on esiteltävä partiota laajasti: kaikenikäisiä, tyttöjä ja poikia, kaupungissa ja luonnossa, monikulttuurista, aktiivista, räväkkää ja iloista. Partiologo on tuotesuojattu. Partion värit ovat luonnonläheisiä: esimerkiksi partionsinistä, auringonkeltaista ja hiilloksenoranssia. Suositellut fontit ovat netissä PTSans ja Source Sans Pro sekä printissä Tondu ja Merriweather. Graafinen ohjeMateriaalipankki.

Toimiston palvelut

Piiritoimisto tarjoaa tukea ja apua mm. viestintään ja tapahtumajärjestelyihin liittyen. Kulukorvauksiin ja Pirske-tunnuksiin (intranet) liittyvissä asioissa kannattaa kääntyä piiritoimiston puoleen. Lisäksi piiritoimistolta löytyy kokoustiloja. Piiritoimiston työntekijät auttavat mielellään, jos tarvitset neuvoja tai apua. Piiritoimiston palvelut

Partioasema

Pestatut luottikset voivat käyttää Partioaseman yhteisiä tiloja kokousten ja tapahtumien järjestämiseen. Ryhmänjohtajat voivat hakea tunnukset tilojen varausjärjestelmään (piiritoimisto auttaa tässä). Partioasemaopas kertoo mm. mitä kaikkea partioasemalta löytyy ja miten niitä käytetään.

Pirske, Slack ja Jemma

Uudenmaan Partiopiirin pestattujen luottamushenkilöiden käytössä on tiedostopankki ja työskentelyalusta Pirske (Google Drive). Pirske-tunnusten yhteydessä saat myös käyttöösi uusimaa.partio.fi-päätteisen sähköpostiosoitteen. Pestatut piiriluottikset keskustelevat Slackissa. Mikäli Pirske-tunnuksista on kysyttävää, ota yhteys piiritoimistoon. SP:n viestintäalusta on Jemma (O365).

Rekrytointipuhelun malli

Kun tarvitset uusia vapaaehtoisia on parasta soittaa potentiaalisille tyypeille ja pyytää heitä mukaan. Rekrytointipuhelun mallia voit käyttää apuna miettiessäsi mitä kannattaa ottaa esille potetiaalisille tyypeille soittaessa. Rekrytointipuhelun malli

 

Aiheeseen liittyvää