Luottisohje

 

Luottisohje toimii perehdytysmateriaalina ja käsikirjana Uudenmaan Partiopiirin luottamushenkilöille eli piirin lyhyissä tai pitkissä pesteissä toimiville partiolaisille. Tähän ohjeeseen on koottu luottiksen pestissään tarvitsemat ohjeet ja lomakkeet helposti saataville. Kaikkiin mieleen tuleviin kysymyksiin piiritoimisto vastaa mielellään!

Minkäkokoisia pestejä on olemassa?

  • Lyhytaikaisen projektin tekijä: Partiolainen, joka osallistuu lyhyen projektin (alle 6 kk) tekemiseen, mutta ei ole pestattu pysyvään tehtävään. Henkilö voi toimia esim. kouluttajana piirin kurssilla tai ohjelmatapahtuman tekijänä.
  • Luottamushenkilö: Partiolainen, joka on pestattu piirin pysyvään ryhmään tai suureen projektiin (yli 6 kk). Henkilöltä edellytetään sitoutumista piirin strategiaan ja toimintatapoihin sekä luottiksen velvollisuuksiin.
  • Ryhmänjohtaja tai toiminnanalan johtaja: Partiolainen, joka toimii piirin ryhmän, toiminnanalan tai suuren projektin (yli 6 kk) johtotehtävissä. Henkilöllä on vastuullaan ryhmän johtaminen ja toiminnansuunnittelu sekä alaisten rekrytointi ja pestaaminen.

Viestintäkanavat

  • Uudenmaan Partiopiirin pestattujen luottamushenkilöiden käytössä on pilvipalvelu Pirske (Google Drive).
  • Pirske-tunnusten yhteydessä piiriluottis saa käyttöönsä @uusimaa.partio.fi-sähköpostiosoitteen.
  • Piiriluottikset keskustelevat Slackissa, jonka voi ladata puhelimeen ja tietokoneelle.
  • Suomen partiolaisten yhteinen viestintäalusta on Jemma (Office 365).
  • Piirin Facebook-ryhmät löydät täältä.

Tapahtuman järjestäminen

Jokaisella piirin tapahtumalla on tavoitteet, selkeä suunnitelma sekä budjetti ja niistä kerätään palautetta. Piiritoimisto auttaa käytännön toimissa ja Pirske toimii jokaisen tapahtuman, niin koulutuksen, leirin kuin ohjelmatapahtuman dokumenttien tallennuspaikkana. Kun sinut on pestattu tapahtuman johtajaksi, lue tämä ohje ja erityisesti sen lopusta löytyvä muistilista.

Kulukorvaukset

Kokous- ja kulukorvausohje kertoo yleisimpien tapausten osalta miten ja minkälaisia piirin toimintaan liittyviä kuluja luottamushenkilö saa korvattua. Ohje koskee esimerkiksi kokous- ja matkakuluja. Kulukorvauksiin on oikeus piiriluottiksilla, joilla on voimassaoleva pesti.

Kulut tulee anoa pääsääntöisesti kolmen viikon kuluessa tapahtumasta. Kulut anotaan partion kulukorvausjärjestelmän kautta.

Toimiston palvelut

Piiritoimisto tarjoaa tukea ja apua mm. viestintään ja tapahtumajärjestelyihin liittyen. Kulukorvauksiin ja Pirske-tunnuksiin liittyvissä asioissa kannattaa kääntyä piiritoimiston puoleen. Piiritoimiston työntekijät auttavat mielellään, jos tarvitset neuvoja tai apua! Katso, missä kaikissa asioissa piiritoimisto palvelee

Partioasema

Pestatut luottikset voivat käyttää Partioaseman yhteisiä tiloja kokousten ja tapahtumien järjestämiseen. Piirin ryhmänjohtajat saavat tunnukset tilojen varausjärjestelmään, ja voit varata tilata ryhmänjohtajasi tai piiritoimiston kautta. Partioasemaopas kertoo mm. mitä kaikkea Partioasemalta löytyy ja miten niitä käytetään.

Pestaus

Kun tarvitset uusia vapaaehtoisia, on parasta soittaa potentiaalisille tyypeille ja pyytää heitä mukaan. Rekrytointipuhelun mallia voit käyttää apuna miettiessäsi mitä kannattaa ottaa esille potetiaalisille tyypeille soittaessa.

Kaikki uuden tehtävän aloittavat vapaaehtoiset keskustelevat esimiehensä kanssa mm. tehtävän sisällöstä, tavoitteista ja siitä millaista tukea on tarjolla. Tätä keskustelua kutsutaan pestikeskusteluksi ja keskustelun aikana täytetään pestilomake. Henkilö on virallisesti piirin luottamushenkilö, kun pestikeskustelu on käyty, allekirjoitettu pestilomake toimitettu piiritoimistolle ja piirihallitus on vahvistanut pestin.

Ennen pestikeskustelun pitämistä pestaajan on hyvä tutustua pestilomakkeeseen ja pestausohjeeseen. Pestilomakkeesta löytyy kaikki pestikeskustelussa käsiteltävät asiat ja apukysymyksiä. 

Piirihuivin käyttö

Piirihuivin saat, kun pestikeskustelu on käyty ja pestilomake palautettu piiritoimistolle. Piirihuivia kannat aina silloin, kun edustat piiriä. Käyttäessäsi piirihuivia toimit kaikkien uusmaalaisten lippukuntien puolesta ja asialla.

Graafinen ohje

Partiomateriaalien tulee olla partion näköisiä: nuorille tehtyjä. Partiohuivin tulee näkyä kuvissa ja kuvien on esiteltävä partiota laajasti: kaikenikäisiä, tyttöjä ja poikia, kaupungissa ja luonnossa, monikulttuurista, aktiivista, räväkkää ja iloista. Partiologo on tuotesuojattu. Partion värit ovat luonnonläheisiä: esimerkiksi partionsinistä, auringonkeltaista ja hiilloksenoranssia. Suositellut fontit ovat netissä PTSans ja Source Sans Pro sekä printissä Tondu ja Merriweather. Saat ladattua fontit materiaalipankista.

Piirin ansiomerkkiohje (Pohje)

Palautteen antaminen on osa hyvää johtamista. Yksi keino antaa palautetta on anoa ja myöntää partiolaisten ansiomerkkejä. Uudenmaan Partiopiirin palauteohje eli Pohje antaa ajantasaiset ohjeet palautteen antamiseen. Kuvattuna ohjeessa on Uudenmaan Partiopiirin ansiomerkkien myöntöperusteet ja hakuohjeet. Ohjeita palautteen antamiseen ja ansiomerkkien anomiseen voi kysyä piirin palautetoimikunnan jäseniltä sekä piiritoimistolta.

Kaikki SP:n ja piirin ansiomerkkijärjestelmään kuuluvat ansiomerkit anotaan käyttäen Suomen Partiolaisten Kuksa-partiorekisteriä. Kuksaan kirjaudut omalla partio ID:si. Anomuksen tekoon tarvitset ansioituneen sukunimen ja jäsennumeron sekä toisen hakijan, joka voi vahvistaa anomuksen sukunimen ja jäsennumeron.

Piirin toiminta

Toimintaohjesääntö

Toimintaohjesääntö (TOS) täydentää piirin sääntöjä ja kertoo piirin toimintatavoista. Siinä määritellään mm. piirin eri toiminnanalat ja ryhmät sekä näiden tehtävät ja työnjako. Ohjeen avulla uusmaalainen toimija hahmottaa piirin käytännöt ja organisaation.

Taloussääntö

Piirin taloussäännössä on määritelty piirin taloudenhoitoon liittyviä velvoitteita ja toimintatapoja. Piirin kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvien ohjeiden lisäksi taloussäännössä on kuvattu muun muassa piirin myöntämät apurahat sekä projektien ja tapahtumien taloudenhoidon linjauksia. Ajantasaisin opastus talousasioihin löytyy taloussäännön ohella piiritoimistolta. 

Opus

Lippukunta on partiotoiminnan tärkein yksikkö. Opus kuvaa käytännön tasolla piirien ja keskusjärjestön lippukunnille antamaa tukea ja selkeyttää näiden välistä työnjakoa. Opus määrittelee lippukunnalle tarjottavan tuen perustason.

 

Aiheeseen liittyvää