Viestintä- ja markkinointiministeriministeri

13.9.2018,

Viestintä- ja markkinointiministerin päämääränä on Uudenmaan partiopiirin jäsenmäärän kasvun edistäminen  markkinoinnin keinoin, sekä lippukuntien tukeminen tavoittavan viestinnän avulla.

Pestin kesto: Kaksi kalenterivuotta

Pestaaja: Piirinjohtaja

Pestin kokonaisvastuu: Vastuu piirin toiminnan tuloksellisuudesta aatteellisesti ja taloudellisesti. Viestintäministerin päämääränä on piirin jäsenmäärän kasvattaminen markkinoinnin keinoin, sekä lippukuntien toiminnan tukeminen saavuttavan ja selkeän piirin sisäisen viestinnän keinoin.

Pestin sisältö:

Viestintäministerin tehtävät kiteytyvät pitkälti kasvun mahdollistamiseen partiossa. Tehtävät jakautuvat kolmeen osaan: ministeriön johtaminen, piirihallituksessa työskentely ja vaikuttaminen Suomen Partiolaisissa.

Ministeriön johtamiseen kuuluu, että viestintä- ja markkinointiministeri johtaa, pestaa ja perehdyttää oman toimialansa ryhmien puheenjohtajat. Viestintä- ja markkinointiministeriön alaisuuteen kuuluvat Pärskeen toimitus sekä YSP -ryhmä. Ministeri johtaa ryhmien toiminnan suunnittelua, sekä sen kehittämistä. Viestintäministeri pitää säännöllisesti yhteyttä ryhmänjohtajiin ja kutsuu koolle ryhmänjohtajista koostuvan viestintäryhmän kokoukset 2-4 kertaa vuodessa. Ministeriön toimintaa on määritelty tarkemmin toimintaohjesäännössä.

Viestintä- ja markkinointiministerin tehtävänä on viestinnän alan koulutusten, sekä tilattavien palveluiden organisointi. Viestintä- ja markkinointiministeriön vastuulla on lisäksi piirin muiden toiminnanalojen viestinnän tukeminen, sekä tapahtumamarkkinoinnin tukeminen ja kehittäminen.

Lisäksi viestintä- ja markkinointiministeri osallistuu aktiivisesti kasvuryhmän toimintaan.

Viestintä- ja markkinointiministeri osallistuu hallitustyöskentelyyn, mikä tarkoittaa osallistumista hallituksen yhteisiin hankkeisiin, koko piirin toiminnan kehittämiseen, sekä edustustehtäviin. Edustustehtävät sisältävät esimerkiksi vierailuja partiojohtajien peruskurssilla, lippukunnan kesäleirillä tai osallistumista Suomen Partiolaisten jäsenkokoukseen. Yhdistyksen säännöt määräävät piirihallituksen tehtävät. Piirihallituksen kokouksia on 11 kertaa vuodessa.

Suomen Partiolaisissa viestintä- ja markkinointiministeri osallistuu kahdesti vuodessa järjestettävän  laajennetun viestintä- ja markkinointivaliokunnan kokoukseen. Valiokunta keskustelee partioviestinnän ajankohtaisista asioista  ja kehittämisestä.

Pestin vaatima ajankäyttö (minimi, arvioitu): Ryhmätyöskentelyä ilta viikossa, itsenäistä työskentelyä 2-3 iltaa viikossa, edustustilaisuuksia  sekä tapahtumiin osallistumista yksi viikonloppu joka toinen kuukausi. Edustustilaisuuksia tilanteen mukaan muutaman kuukauden välein. Lisäksi aktiivista sähköistä yhteydenpitoa eri viestintävälineillä.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät: Suomen partiolaisten laajennettu viestintä- ja markkinointivaliokunta, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ja muut partiopiirit, mahdolliset piirin useamman toiminnanalan yhdistävät työryhmät ja muut toiminnanalat. Piiritoimisto ja lippukunnat.

Pestin tehtävien arviointi: Piirin toimintakertomus ja kevätkokous vuosittain. Piirin johtajien kanssa käydyt arviointikeskustelut, itsenäinen arviointi.

Pestin tukeminen: Piirinjohtajat ja muut ministerit. Operatiivista tukea tarjoaa piiritoimisto.

Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen: Toiminnan tuloksia raportoidaan piirin kokouksille.

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota: Pestiin valitaan tekijä joka toinen vuosi piirin syyskokouksen hallitusvaaleissa. Puolet hallituksesta on erovuorossa vuosittain.

Avoimet pestit ,

Aiheeseen liittyvää

Kommentit on suljettu.