Vapaaehtoistuenministeri

13.9.2018,

Vapaaehtoistuen ministeri vastaa luottamustehtävissä toimivien partiolaisten rekrytoimisen, pestaamisen ja tukemisen kehittämisestä. Ministerin alaisuuteen kuuluu piirin aikuisryhmä, joka kehittää vapaaehtoistuen muotoja lippukunnille ja piirille.

Pestin kesto: Kaksi kalenterivuotta

Pestaaja: Piirinjohtaja

Pestin kokonaisvastuu: Työkalujen kehittäminen aikuisten rekrytoimiseen, pestaamiseen, perehdyttämiseen ja tukemiseen. Piirin muiden toiminnanalojen tukeminen luottamushenkilöiden rekrytoimisessä, pestaamisessa ja tukemisessa. Varsinainen tekeminen pysyy edelleen ryhmänjohtajien ja ministereiden tehtävänä. Piirin luottamushenkilöille suunnattujen kehitys-, ja kiitostapahtumien järjestäminen. Pestausjärjestelmän kehittäminen piirissä.

Pestin sisältö:

Pestin vaatima ajankäyttö (minimi, arvioitu): Ryhmätyöskentelyä ilta viikossa, itsenäistä työskentelyä ilta viikossa ja tapahtumiin osallistumista yksi viikonloppu joka toinen kuukausi. Lisäksi aktiivista sähköistä yhteydenpitoa.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät: .

Pestin tehtävien arviointi: Piirin toimintakertomus ja kevätkokous vuosittain. Piirin johtajien kanssa käydyt arviointikeskustelut, itsenäinen arviointi.

Pestin tukeminen: Piirinjohtajat ja muut ministerit. Operatiivista tukea tarjoaa piiritoimisto.

Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen: Toiminnan tuloksia raportoidaan piirin kokouksille.

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota: Pestiin valitaan tekijä joka toinen vuosi piirin syyskokouksen hallitusvaaleissa. Puolet hallituksesta on erovuorossa vuosittain.

Avoimet pestit ,

Aiheeseen liittyvää

Kommentit on suljettu.