Talous- ja yhteiskuntasuhdeministeri

13.9.2018,

Talous- ja yhteiskuntaministeri vastaa piirin yritysyhteistyön ja yhteiskuntasuhteiden johtamisesta sekä taloudensuunnittelun kehittämisestä. Ministerin alaisuuteen kuuluu taloudenhoidon koulutuksia järjestävä ja kehittävä talousryhmä sekä yhteiskuntasuhteiden kehittämiseen ja kouluttamiseen keskittyvä y-ryhmä.

Pestin kesto: Kaksi kalenterivuotta

Pestaaja: Piirinjohtaja

Pestin kokonaisvastuu: Osana piirihallitusta vastuu piirin toiminnan tuloksellisuudesta aatteellisesti ja taloudellisesti.

Pestin sisältö: Talouden ja yhteiskuntasuhteiden toiminnanalan johtaminen ja kehittäminen niin, että piirin tuki tavoittaa lippukunnat, vastaa lippukuntien tarpeita ja lippukunnat onnistuvat piirin tuella yhä paremmin tuottamaan laadukasta lippukunnan taloudenhoitoa ja paikallisia yhteiskuntasuhteita lippukunnan sidosryhmiin.

Omana vastuualueena on ministeriön ryhmien puheenjohtajien (taloustyö-, yhteiskuntasuhde ja IT-ryhmä) ja mahdollisten projektien johtaminen. Ministeriön tehtävänä on edesauttaa lippukuntia hyvään taloudenhoitoon ja varainhankintaan.

Suomen Partiolaisissa talous- ja yhteiskuntasuhdeministeri osallistuu kaksi kertaa vuodessa laajennettuun yhteiskuntasuhteiden valiokuntaan.

Pestin vaatima ajankäyttö (minimi, arvioitu): Ryhmätyöskentelyä ilta viikossa, itsenäistä työskentelyä ilta viikossa ja tapahtumiin osallistumista yksi viikonloppu joka toinen kuukausi. Lisäksi hallituksen kokoukset 11 kertaa vuodessa.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät: SP:n yhteiskuntasuhteiden laajennettu valiokunta (2 kokousta vuodessa), piirin tukiyhdistyksen hallituksen kokouksiin osallistuminen.

Pestin tehtävien arviointi: Piirin toimintakertomus ja kevätkokous vuosittain. Piirin johtajien kanssa käydyt arviointikeskustelut, itsenäinen arviointi.

Pestin tukeminen: Piirinjohtajat ja muut ministerit. Operatiivista tukea tarjoaa piiritoimisto.

Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen: Toiminnan tuloksia raportoidaan piirin kokouksille.

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota: Pestiin valitaan tekijä joka toinen vuosi piirin syyskokouksen hallitusvaaleissa. Puolet hallituksesta on erovuorossa vuosittain.

Avoimet pestit ,

Aiheeseen liittyvää

Kommentit on suljettu.