Piirinjohtaja

13.9.2018,

Piirinjohtaja on Uudenmaan Partiopiirin kokka ja keulahahmo, joka yhdessä piirihallituksen kanssa ohjaa piiriä ja sen lippukuntia kasvamaan, kehittymään ja kukoistamaan päivä päivältä yhä paremmin.

Pestin kesto: Kaksi kalenterivuotta

Pestaaja: Piirin varajohtaja

Pestin kokonaisvastuu: Uudenmaan Partiopiirin strateginen johtaminen ja vastuu kokonaisuuden tuloksellisuudesta aatteellisesti ja taloudellisesti. Piirihallituksen ja piiritoimiston johtaminen ja kehittäminen niin, että piirin tuki tavoittaa lippukunnat, vastaa lippukuntien tarpeita ja lippukunnat onnistuvat piirin tuella yhä paremmin tuottamaan laadukasta partiotoimintaa.

Pestin sisältö: Piirin toiminnanjohtajan esimiehenä toimiminen. Piirihallituksen ja työvaliokunnan kokouksien valmistelu ja johtaminen. Piirihallituksen pestaus, tukeminen, kiittäminen, kannustaminen, seuranta ja arviointi piirijohdon sovitun työnjaon mukaisesti. Piirin kokousten koollekutsuminen ja vastuu piirin kokousten päätösten toteutumisesta yhdessä piirihallituksen kanssa. Piiritoiminnan kokonaisuuden johtaminen ja toteutuksen seuranta sekä raportointi lippukunnille piirin kokouksissa. Osallistuminen piirin kasvuryhmään, palautetoimikuntaan sekä muihin piirin ryhmiin piirinjohdon sovitun työnjaon mukaisesti. Partioneuvoksena toimiminen sekä yhteistyö ja yhteydenpito Suomen Partiolaisten ja muiden piirien johtajien kanssa. Piirin edustaminen ja viestiminen mm. piirin lippukuntien suuntaan. Piirin nimenkirjoittajana toimiminen.

Pestin vaatima ajankäyttö (minimi, arvioitu): Ryhmätyöskentelyä ilta viikossa, itsenäistä työskentelyä ilta viikossa ja tapahtumiin osallistumista viikonloppu joka kuukausi. Lisäksi runsaasti aktiivista sähköistä yhteydenpitoa.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät: Piirin lippukunnat. Partioneuvoksena toimiminen Suomen Partiolaisten Partioneuvostossa. Yhteydenpito SP:n hallitukseen ja muiden partiopiirien johtajiin sekä tarvittaessa muihin järjestöihin, yrityksiin ja viranomaistahoihin. Yhteydenpito Uudenmaan Partiopiirin Tukiyhdistykseen. Mahdolliset piirin ja keskusjärjestön työryhmät.

Pestin tehtävien arviointi: Piirin toimintakertomus ja kevätkokous vuosittain. Piirin varajohtajan ja piirihallituksen kanssa käydyt arviointikeskustelut, itsenäinen arviointi.

Pestin tukeminen: Piirin toiminnanjohtaja, piirin varajohtaja ja muu piirihallitus. Operatiivista tukea tarjoaa piiritoimisto.

Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen: Toiminnan tuloksia raportoidaan vähintään piirin kokouksille.

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota: Pestiin valitaan tekijä joka toinen vuosi piirin syyskokouksen hallitusvaaleissa.

Avoimet pestit

Aiheeseen liittyvää

Kommentit on suljettu.