Piirihallituksen jäsen

13.9.2018,

Pestin kesto: Kaksi kalenterivuotta

Pestaaja: Piirinjohtaja

Pestin kokonaisvastuu: Vastuu piirin toiminnan tuloksellisuudesta aatteellisesti ja taloudellisesti.

Pestin sisältö: Osallistuminen hallitustyöskentelyyn. Vastuu oman toiminnanalan toiminnan tai projektin suunnittelusta, ryhmänjohtajatason rekrytoinneista ja pestaamisesta, korkean tason johtamisesta, toiminnan tuloksellisuuden seurannasta sekä toiminnan raportoinnista. Toiminnanalojen toiminta ja ajantasainen organisaatio on kuvattu toimintaohjesäännössä.

Toimintasuunnitelmaan merkittyjen tavoitteiden saavuttaminen.

Pestin vaatima ajankäyttö: Ryhmätyöskentelyä ilta joka toinen viikko, itsenäistä työskentelyä ilta viikossa ja tapahtumiin osallistumista yksi viikonloppu joka toinen kuukausi. Lisäksi aktiivista sähköistä yhteydenpitoa.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät: Oman toiminnanalan Suomen Partiolaisten laajennettu valiokunta. Mahdolliset piirin useamman toiminnanalan yhdistävät työryhmät. Hallituksen jäsenet osallistuvat kutsuttuna lippukuntien tai sidosryhmien tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

Pestin tehtävien arviointi: Piirin toimintakertomus ja kevätkokous vuosittain. Piirin johtajien kanssa käydyt arviointikeskustelut, itsenäinen arviointi.

Pestin tukeminen: Piirinjohtajat ja muut ministerit. Operatiivista tukea tarjoaa piiritoimisto.

Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen: Toiminnan tuloksia raportoidaan piirin kokouksille.

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota: Pestiin valitaan tekijä joka toinen vuosi piirin syyskokouksen hallitusvaaleissa. Puolet hallituksesta on erovuorossa vuosittain.

Avoimet pestit ,

Aiheeseen liittyvää

Kommentit on suljettu.