Ohjelmaministeri

13.9.2018,

Ohjelmaministerin päämääränä on laadukas partio-ohjelma Uudellamaalla. Ministeriön työn tuloksena järjestetään vuosittain yhteensä noin 12 ohjelmatapahtumaa ja taitokoulutusta. Ohjelman osa-alueelle kuuluvat partiokasvatus ja luotsaaminen, ikäkausien ohjelmatapahtumat, kansainvälisyysasiat, partiotaitokilpailut, erätaitokoulutukset ja muonituskoulutukset.

Pestin kesto: Kaksi kalenterivuotta

Pestaaja: Piirinjohtaja

Pestin kokonaisvastuu: Vastuu piirin toiminnan tuloksellisuudesta aatteellisesti ja taloudellisesti. Ohjelmaministerin päämääränä on vaikuttava partiokasvatus Uudellamaalla.

Pestin sisältö: Osallistua hallitustyöskentelyyn. Vastata oman toiminnanalan toiminnan tai projektin suunnittelusta, ryhmänjohtajatason rekrytoinneista ja pestaamisesta, johtamisesta, toiminnan tuloksellisuuden seurannasta sekä toiminnan raportoinnista.

Ohjelmaministerin pesti jakautuu kolmeen osaan: ministeriön johtaminen, piirihallituksessa työskentely ja vaikuttaminen Suomen Partiolaisissa. Ministeriön johtamiseen kuuluu, että ohjelmaministeri johtaa, pestaa ja perehdyttää oman toimialansa ryhmien puheenjohtajat. Tärkeimpänä tehtävänä tässä on johtaa toiminnan suunnittelua, sen kehittämistä ja siitä viestimistä. Ohjelmaministeri pitää säännöllisesti yhteyttä ryhmäjohtajiin ja kutsuu koolle ohjelmaryhmän kokoukset 2-4 kertaa vuodessa. Ministeriön toimintaa on määritelty tarkemmin toimintaohjesäännössä.

Ohjelmaministeri osallistuu hallitustyöskentelyyn, mikä tarkoittaa osallistumista hallituksen yhteisiin hankkeisiin, koko piirin toiminnan kehittämistä sekä joitain edustustehtäviä. Edustustehtävä voi tarkoittaa esimerkiksi vierailua partiojohtajien peruskurssilla, lippukunnan kesäleirillä tai osallistumista Suomen Partiolaisten jäsenkokoukseen. Piirihallituksen tehtävät määrää yhdistyksen säännöt. Piirihallituksen kokouksia on 11 kertaa vuodessa.

Suomen Partiolaisissa ohjelmaministeri osallistuu kahdesti vuodessa laajennetun kasvatusvaliokunnan kokoukseen. Kasvatusvaliokunta tuottaa valtakunnalliset ohjelmatapahtumat sekä kehittää ja ylläpitää partio-ohjelmaa. Aktiivinen ohjelmaministeri osallistuu päätöksentekoon ja partio-ohjelman kehittämiseen.

Pestin vaatima ajankäyttö (minimi, arvioitu): Ryhmätyöskentelyä ilta viikossa, itsenäistä työskentelyä ilta viikossa ja tapahtumiin osallistumista yksi viikonloppu joka toinen kuukausi. Lisäksi aktiivista sähköistä yhteydenpitoa.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät: Suomen Partiolaisten laajennettu kasvatusvaliokunta, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ja muut partiopiirit, mahdolliset piirin useamman toiminnanalan yhdistävät työryhmät ja muut toiminnanalat. Piiritoimisto ja lippukunnat.

Pestin tehtävien arviointi: Piirin toimintakertomus ja kevätkokous vuosittain. Piirin johtajien kanssa käydyt arviointikeskustelut, itsenäinen arviointi.

Pestin tukeminen: Piirinjohtajat ja muut ministerit. Operatiivista tukea tarjoaa piiritoimisto.

Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen: Toiminnan tuloksia raportoidaan piirin kokouksille.

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota: Pestiin valitaan tekijä joka toinen vuosi piirin syyskokouksen hallitusvaaleissa. Puolet hallituksesta on erovuorossa vuosittain.

Avoimet pestit ,

Aiheeseen liittyvää

Kommentit on suljettu.