Koulutusministeri

13.9.2018,

Koulutusministeri vastaa koulutusjärjestelmän mukaisten koulutusten toteutumisesta sekä tilattavien palveluiden tarjoamisesta lippukunnille. Ministerin alaisuuteen kuuluu kaksi ryhmää: peruskoulutus- ja jatkokoulutusryhmä ja lisäksi koulutusohjaajat. Peruskoulutusryhmä vastaa partiojohtajan peruskoulutuksen sekä akela-sampo-koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Jatkokoulutusryhmä vastaa lippukuntatoimijoille suunnattujen jatkotason kurssien järjestämisestä.

Pestin kesto: Kaksi kalenterivuotta

Pestaaja: Piirinjohtaja

Pestin kokonaisvastuu: Osana piirihallitusta vastuu piirin toiminnan tuloksellisuudesta aatteellisesti ja taloudellisesti. Koulutuksen toiminnanalan johtaminen ja kehittäminen, niin että lippukunnille on tarjolla heidän tarvitsemaa koulutusta Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmän mukaisesti.

Pestin sisältö: Osallistua hallitustyöskentelyyn yhdessä sovitulla tavalla. Varmistaa koulutusjärjestelmän mukaisten koulutusten laadukas toteutuminen ja riittävä palvelutaso lippukunnille, jotta jokaisessa lippukunnassa olisi koulutetut johtajat pestiinsä ja mahdollisuus kasvulle.

Ministeriön johtaminen. Ministeriöön kuuluu koulutusryhmä ja sen alaryhmät: PK-ryhmä (Akela-Sampo –koulutukset, PJ-peruskurssi ja Ryhmänohjaaja kouluttajan –koulutus), jatkoryhmä (Lippukunnanjohtajan-, pestijohtajan ja ohjelmajohtajan –koulutukset, luotsikoulutus) ja koulutusohjaajat (Ko-Gi ohjaukset ja koulutuksien laadun varmistaminen). Koulutusministeri rekrytoi ja pestaa ryhmien johtajat. Luottisten hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen, ryhmähengen ylläpito.

Jatkoryhmä on yhteinen Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kanssa ja koulutukset ovat yhteisiä, joten tiivis yhteydenpito PäPan ministerin ja kouluttajien kanssa.

Lippukunnat voivat tilata erilaisia koulutuksia omaan lippukuntaan. Koulutusryhmästä pestataan koulutuksen järjestäjä. Tilattavat koulutukset tehdään yhteistyössä lippukunnan kanssa.

Pestin vaatima ajankäyttö (minimi, arvioitu): Ryhmätyöskentelyä ilta viikossa, itsenäistä työskentelyä ilta viikossa ja tapahtumiin osallistumista yksi viikonloppu joka toinen kuukausi. Lisäksi aktiivista sähköistä yhteydenpitoa.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät: Suomen Partiolaisten laajennettu vapaaehtoistuen valiokunta yhdessä vapaaehtoistuen ministerin kanssa. Mahdolliset piirin useamman toiminnanalan yhdistävät työryhmät ja muut toiminnanalat. Piiritoimisto ja lippukunnat.

Pestin tehtävien arviointi: Piirin toimintakertomus ja kevätkokous vuosittain. Piirin johtajien kanssa käydyt arviointikeskustelut, itsenäinen arviointi.

Pestin tukeminen: Piirinjohtajat ja muut ministerit. Operatiivista tukea tarjoaa piiritoimisto.

Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen: Toiminnan tuloksia raportoidaan piirin kokouksille.

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota: Pestiin valitaan tekijä joka toinen vuosi piirin syyskokouksen hallitusvaaleissa. Puolet hallituksesta on erovuorossa vuosittain.

Avoimet pestit ,

Aiheeseen liittyvää

Kommentit on suljettu.