Partion ikäkaudet

Partiolla on paljon annettavaa kaikenikäisille. Partio-ohjelma valmiine aktiviteetteineen on suunniteltu 7-22-vuotiaille, ja aikuiset mahdollistavat, järjestävät ja johtavat toimintaa. Monissa lippukunnissa toimii lisäksi perhepartioryhmiä alle kouluikäisille vanhempineen sekä aikuisryhmiä.

 


 

Sudenpennut

7–9-vuotiaiden sudenpentulaumojen toimintaa värittävät leikit, seikkailut ja tarinat. Sudenpennut tapaavat toisiaan viikottaisissa kokouksissa, retkillä, leireillä ja partiotaitokilpailuissa. Sudenpentulauman johtajaa sanotaan akelaksi.

 

Seikkailijat

10–12-vuotiaiden seikkailijajoukkueet opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Seikkailijoiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä ja partiotaitokisoihin osallistumista. Seikkailija taivaltaa tutkimusmatkailijan lailla: niin retkikeittimet, ensiapu, rakentelu kuin solmutkin tulevat tutuiksi. Seikkailijajoukkueen johtajaa sanotaan sammoksi.

 

Tarpojat

12–15-vuotiaiden tarpojien ohjelmassa korostuu yhdessä toimiminen ja kavereiden kanssa koetut elämykset. Tarpojat liikkuvat ketterästi haastavissakin maastoissa. Tarpojavartiota johtaa luotsi.

 

Samoajat

15–17-vuotiaiden samoajien partio-ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat usein tarpojaikäisten vartionjohtajina, mutta heillä on paljon myös omaa ohjelmaa. Samoajavartio suunnittelee toimintaansa yhdessä aikuisen luotsinsa kanssa.

 

Vaeltajat

18–22-vuotiaiden vaeltajien ohjelmaan kuuluu niin Suomesssa kuin ulkomaillakin toteutettavia projekteja, joissa tutustutaan muiden paikkakuntien ja maiden partiolaisiin. Kukin vaeltaja tekee henkilökohtaisen suunnitelman eli vaelluskartan, jossa hän valitsee itselleen sopivimmat aktiviteettien suoritusvaihtoehdot. Omien aktiviteettien ohella vaeltajaikäiset toimivat usein lippukunnassa tai piirissä monissa erilaisissa tehtävissä. Vaeltajavartio suunnittelee itsenäisesti toimintaansa. Lippukunnassa vaeltajien tukena on aikuinen luotsi.

 

Perhepartio

Alle kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa perhepartion tarkoituksena on antaa lapsiperheille yhteisiä mukavia hetkiä luonnossa ja tutustua partioon. Alle kouluikäiset osallistuvat toimintaan aina omaan lähipiiriin kuuluvan aikuisen valvonnassa. Perhepartioryhmiä ei toimi kaikissa lippukunnissa. Kysy meiltä ryhmien tietoja, mikäli perhepartio kiinnostaa!

 

Sisupartio

Sisupartiolaisia ovat partiolaiset, jotka tarvitsevat erityistä tukea partiossa vamman tai pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia. Sisutoiminnassa on ohjaajia enemmän kuin muissa ryhmissä ja tarvitaan aikuisen tukea. Partio-ohjelmaa sovelletaan osanottajien tarpeiden mukaan. Lue lisää Uudenmaan sisuryhmistä.

 

Artikkelikuva: Juge Heikkilä

Aiheeseen liittyvää