Ikäkaudet

Partiolla on paljon annettavaa niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Partio-ohjelma valmiine aktiviteetteineen on suunniteltu 7-22 -vuotiaille. Eräissä lippukunnissa toimii lisäksi alle kouluikäisten perhepartioryhmiä tai lippukunnan aikuisten omia toimintaryhmiä.

Näille sivuille on koottu tietoa partio-ohjelman eri ikäkausista. Sivuilta löydät mm. piirin ohjelmaohjaajien yhteystiedot sekä linkkejä valmiisiin ohjelmamateriaaleihin.

Sudenpennut

7–9-vuotiaiden sudenpentulaumojen toimintaa värittävät leikit, seikkailut ja tarinat. Sudenpennut tapaavat toisiaan viikottaisissa kokouksissa, retkillä, leireillä ja partiotaitokilpailuissa. Sudenpentulauman johtajaa sanotaan akelaksi.

Piiri järjestää sudenpennuille muutaman vuoden välein yhteisiä ohjelmatapahtumia. Lisäksi lippukunnat ja alueet voivat pyytää piiristä vuosittain valmiin aineistopaketin, jonka avulla voi järjestää sudenpentu- ja seikkailijakisat. Akeloille piiri järjestää koulutusta sekä johtajatapaamisia. Piirin tapahtumat löydät tapahtumakalenterista.

Facebookissa toimii ryhmä Uudenmaan Partiopiirin akelat ja sammot, joka on kätevä kanava mm. ideoiden vaihtamiseen.

Lisätietoa ja valmista ohjelmamateriaalia:

Onko tiedossasi hyviä sudenpentuohjelman materiaaleja, jotka pitäisi jakaa muillekin? Voit lähettää materiaalin tai linkkivinkin osoitteeseen uusimaa@partio.fi.

Seikkailijat

10–12-vuotiaden seikkailijajoukkueet opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Seikkailijoiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä ja partiotaitokisoihin osallistumista. Seikkailija taivaltaa tutkimusmatkailijan lailla: niin retkikeittimet, ensiapu, rakentelu kuin solmutkin tulevat tutuiksi. Seikkailijajoukkueen johtajaa sanotaan sammoksi.

Piiri järjestää seikkailijoille muutaman vuoden välein yhteisiä ohjelmatapahtumia. Lisäksi lippukunnat ja alueet voivat pyytää piiristä vuosittain valmiin aineistopaketin, jonka avulla voi järjestää seikkailija- ja sudenpentukisat. Sammoille piiri järjestää koulutusta sekä johtajatapaamisia. Piirin tapahtumat löydät tapahtumakalenterista.

Lippukunnan seikkailijatoimintaan saa tukea piirin ohjelmaohjaajalta. Seikkailijaikäkauden ohjelmaohjaaja on etsinnässä. Kysymyksiä voi esittää ohjelmaministeri Matti Sippolalle: matti.sippola@uusimaa.partio.fi, 0504311425

Facebookissa toimii ryhmä Uudenmaan Partiopiirin akelat ja sammot, joka on kätevä kanava mm. ideoiden vaihtamiseen.

Lisätietoa ja valmista ohjelmamateriaalia:

Onko tiedossasi hyviä seikkailijaohjelman materiaaleja, jotka pitäisi jakaa muillekin? Voit lähettää materiaalin tai linkkivinkin osoitteeseen uusimaa@partio.fi.

Kuva: Joel Forsman

 

Tarpojat

12–15-vuotiaiden tarpojien ohjelmassa korostuu yhdessä toimiminen ja kavereiden kanssa koetut elämykset. Tarpojat liikkuvat ketterästi haastavissakin maastoissa. Tarpojaohjelma koostuu neljästä puolen vuoden jaksosta eli tarposta. Tarppojen teemat ovat leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta. Jokaisen tarpon päätöstapahtumaa kutsutaan majakaksi. Piiri järjestää tarpojamakoita (tarkoitettu etenkin niille lippukunnille jotka eivät itse pysty majakkaa jostain syystä järjestämään):

syksy 2018 yhteiskunta
kevät 2019 selviytyminen
syksy 2019 luovuus
kevät 2020 leiri

Tarpojavartiota johtaa vartionjohtaja, joka tavallisesti on ryhmänohjaajakoulutuksen (ROK) käynyt samoaja.
Lippukunnassa tarpojien tukena on aikuinen luotsi. Piiri järjestää koulutuksen tarpojaluotsin pestiin sekä keväisin että syksyisin, ajankohtaiset koulutukset löydät piirin tapahtumakalenterista.

Piiri järjestää tarpojille vuosittain tarpojien taitopäiviä, piirimajakan sekä partiotaitokisoja. Tarpojat voivat myös osallistua piirin erätaitoperuskurssille ja retkiruokakurssille. Piirin tarpojatapahtumat löydät tästä.

Lippukunnan tarpojatoimintaan saa tukea piirin ohjelmaohjaajalta. Tarpojaikäkauden ohjelmaohjaajan pestiin etsitään tekijää.

Lisätietoa ja valmista ohjelmamateriaalia:

Onko tiedossasi hyviä tarpojaohjelman materiaaleja, jotka pitäisi jakaa muillekin? Voit lähettää materiaalin tai linkkivinkin osoitteeseen uusimaa@partio.fi.

 

Samoajat

15–17-vuotiaiden samoajien partio-ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat usein tarpojaikäisten vartionjohtajina, mutta heillä on paljon myös omaa ohjelmaa.

Samoajat suunnittelevat toimintaansa yhdessä aikuisen luotsinsa kanssa ryhmän kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Piiri järjestää koulutuksen samoajaluotsin pestiin sekä keväisin että syksyisin, ajankohtaiset koulutukset löydät piirin tapahtumakalenterista.

Piiri järjestää samoajille vuosittain partiotaitokisoja, samoajatapahtuman sekä samoaja-vaeltajaleirin. Samoajat voivat myös osallistua piirin taitokoulutuksiin sekä osaan johtajakoulutuksista.

Uudenmaan Partiopiirin samoajille ja vaeltajille on Facebookissa oma sivu.

Lisätietoa ja valmista ohjelmamateriaalia:

Onko tiedossasi hyviä samoajaohjelman materiaaleja, jotka pitäisi jakaa muillekin? Voit lähettää materiaalin tai linkkivinkin osoitteeseen uusimaa@partio.fi.

 

Vaeltajat

18–22-vuotiaiden vaeltajien ohjelmaan kuuluu niin Suomesssa kuin ulkomaillakin toteutettavia projekteja, joissa tutustutaan muiden paikkakuntien ja maiden partiolaisiin. Kukin vaeltaja tekee henkilökohtaisen suunnitelman eli vaelluskartan, jossa hän valitsee itselleen sopivimmat aktiviteettien suoritusvaihtoehdot. Omien aktiviteettien ohella vaeltajaikäiset toimivat usein lippukunnassa tai piirissä monissa erilaisissa tehtävissä.

Vaeltajavartio suunnittelee itsenäisesti toimintaansa. Lippukunnassa vaeltajien tukena on aikuinen luotsi. Piiri järjestää koulutuksen vaeltajaluotsin pestiin sekä keväisin että syksyisin, ajankohtaiset koulutukset löydät piirin tapahtumakalenterista.

Piiri järjestää vaeltajille vuosittain oman ikäkausitapahtuman sekä vaeltaja-samoajaleirin. Myös piirin kaikki taito- ja johtajakoulutukset sekä johtajahuoltotapahtumat ovat vaeltajille suunnattuja. Kaikki piiritapahtumat löytyvät tapahtumakalenterista.

Uudenmaan Partiopiirin samoajille ja vaeltajille on Facebookissa oma sivu.


Lisätietoa ja valmista ohjelmamateriaalia:

Onko tiedossasi hyviä vaeltajaohjelman materiaaleja, jotka pitäisi jakaa muillekin? Voit lähettää materiaalin tai linkkivinkin osoitteeseen uusimaa@partio.fi.

Aiheeseen liittyvää