Vapaaehtoiset

HR-päällikkö toimii vapaaehtoistiimin osana. Hänen tehtävänä on pestata ja johtaa omaa rekrytointitiimiään.

Rekrytointitiimin tehtävät:

 • Tukea pestiesimiehiä pestauksessa
 • Luoda yhteinen pestauskäytäntö ja ohjeistus pestaamiseen
 • Kouluttaa pestauskäytänteet pestaajille
 • Pestivartiojärjestelmän suunnittelu ja toteutuksen valvonta leirin aikana

Pestiin kuluu aikaa noin tunnin verran viikossa ennen leiriä. Pesti edellyttää läsnäoloa leirillä koko leirin ajan. Toivomme, että sitoudut osallistumaan myös rakennus- ja purkuleireille.

Odotamme sinulta halua oppia uutta, positiivista asennetta, organisointikykyä, intohimoa, määrätietoisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kehittää johtamistaitojasi kannustavassa tiimissä.

Lisätietoa:

Vapaaehtoisjohtaja Miia Pulkkinen

miia.pulkkinen@uusimaa.partio.fi

0405591075

Koulutuskoordinaattori toimii vapaaehtoistiimin osana. Hänen tehtävänä on pestata ja johtaa omaa koulutustiimiään.

Koulutustiimin tehtävät:

 • Kartoittaa tekijöiden osaamista ja tarvetta koulutukselle
 • Ohjata tekijät sopiviin koulutuksiin
 • Järjestää tekijöille koulutusta

Pestiin kuluu aikaa noin tunnin verran viikossa ennen leiriä. Pesti edellyttää läsnäoloa leirillä koko leirin ajan. Toivomme, että sitoudut osallistumaan myös rakennus- ja purkuleireille.

Odotamme sinulta halua oppia uutta, positiivista asennetta, organisointikykyä, intohimoa, määrätietoisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kehittää johtamistaitojasi kannustavassa tiimissä.

Lisätietoa:

Vapaaehtoisjohtaja Miia Pulkkinen

miia.pulkkinen@uusimaa.partio.fi

0405591075

Osaamispäällikkö toimii vapaaehtoistiimin osana. Hänen tehtävänä on pestata ja johtaa omaa osaamistiimiään.

Osaamistitiimin tehtävät:

 • Kartoittaa projektin aikana kertyvän osaamisen todentamista
 • Selvittää, mitä jo olemassaolevia osaamismerkkejä tekijät voisivat suorittaa
 • Suunnittelee oman osaamismerkin leiriä varten

Pestiin kuluu aikaa noin tunnin verran viikossa ennen leiriä. Pesti edellyttää läsnäoloa leirillä koko leirin ajan. Toivomme, että sitoudut osallistumaan myös rakennus- ja purkuleireille.

Odotamme sinulta halua oppia uutta, positiivista asennetta, organisointikykyä, intohimoa, määrätietoisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kehittää johtamistaitojasi kannustavassa tiimissä.

Lisätietoa:

Vapaaehtoisjohtaja Miia Pulkkinen

miia.pulkkinen@uusimaa.partio.fi

0405591075

Palvelumuotoilupäällikkö toimii vapaaehtoistiimin osana. Hänen tehtävänä on pestata ja johtaa omaa palvelumuotoilutiimiään.

Palvelumuotoilutiimin tehtävät:

 • Tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu
 • Ottaa osaa leirin eri osa-alueiden suunnitteluun käyttäjien eli leiriläisten näkökulmasta

Pestiin kuluu aikaa noin tunnin verran viikossa ennen leiriä. Pesti edellyttää läsnäoloa leirillä koko leirin ajan. Toivomme, että sitoudut osallistumaan myös rakennus- ja purkuleireille.

Odotamme sinulta halua oppia uutta, positiivista asennetta, organisointikykyä, intohimoa, määrätietoisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kehittää johtamistaitojasi kannustavassa tiimissä.

Lisätietoa:
Vapaaehtoisjohtaja Miia Pulkkinen

miia.pulkkinen@uusimaa.partio.fi

0405591075

Työhyvinvointipäällikkö toimii vapaaehtoistiimin osana. Hänen tehtävänä on pestata ja johtaa omaa hyvinvointitiimiään.

Hyvinvointiitiimin tehtävät:

 • Ansiomerkin suunnittelu
 • Palautejärjestelmän luominen
 • Erilaisten kiittämisen muotojen ja keinojen suunnittelu
 • Suunnittelee koko projektin aikaisia ja leirin aikaisia hyvinvointia lisääviä keinoja
 • Häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen

Pestiin kuluu aikaa noin tunnin verran viikossa ennen leiriä. Pesti edellyttää läsnäoloa leirillä koko leirin ajan. Toivomme, että sitoudut osallistumaan myös rakennus- ja purkuleireille.

Odotamme sinulta halua oppia uutta, positiivista asennetta, organisointikykyä, intohimoa, määrätietoisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kehittää johtamistaitojasi kannustavassa tiimissä.

Lisätietoa:
Vapaaehtoisjohtaja Miia Pulkkinen

miia.pulkkinen@uusimaa.partio.fi

0405591075

Varavoimapäällikkö toimii vapaaehtoistiimin osana. Hänen tehtävänä on pestata ja johtaa omaa varavoimatiimiään.

Varavoimatiimin tehtävät:

 • Varavoima on johtajien, päälliköiden ja mestarien tuki, joka auttaa ratkomaan vastaantulevia ongelmia
 • Varavoima keskustelee, sparraa ja johtaa, jotta ongelmiin löydetään ratkaisut
 • Tavoitteena on ratkaista onglemat puhumalla ja yhdessä pohtimalla
 • Tuuraa hetkellisesti estynyttä pestin tekijää pestissään

Pestiin kuluu aikaa noin tunnin verran viikossa ennen leiriä. Pesti edellyttää läsnäoloa leirillä koko leirin ajan. Toivomme, että sitoudut osallistumaan myös rakennus- ja purkuleireille.

Odotamme sinulta halua oppia uutta, positiivista asennetta, organisointikykyä, intohimoa, määrätietoisuutta, ongelmanratkaisukykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kehittää johtamistaitojasi kannustavassa tiimissä.

Lisätietoa:

Vapaaehtoisjohtaja Miia Pulkkinen

miia.pulkkinen@uusimaa.partio.fi

0405591075