Resurssit

Pestin nimi:
Controller
Pestin kesto:

6/2019-10/2020

Pestaaja ja toiminnanala, johon pesti liittyy:

Piirileiri 2020, resurssijohtaja Kaj Sojakka. Pesti kuuluu osaksi leirin Resurssit osa-aluetta.

Pestin kokonaisvastuu:

Vastaat yhdessä talouspäällikön kanssa leirin talousraportoinnista, seurannasta ja budjetoinnista sekä toteuman ennustamisesta. Raportoit säännöllisesti leirin johdolle.

Pestin sisältö:

Piirileirin controllerina tuet osa-alueita talouden suunnittelussa ja seurannassa. Tämän lisäksi valvot leirin taloutta ja budjettia. Tehtävään kuuluu myös säännöllinen raportointi. Tehtävä sisältää leirin talouden seurannan, budjetoinnin ja toteuman ennustamisen kehittämistä.

Toimit osana taloustiimiä. Taloustiimi omistaa kaikki leirin talouteen liittyvät prosessit. Taloustiimi omistaa leirin budjetin, seuraa ja valvoo leirin taloutta, tukee leirin muita osa-alueita talouden suunnittelussa sekä järjestää leirin rahahuollon. Taloustiimi varmistaa talouden suunnittelulla ja seurannalla, että leirin osallistumismaksu voidaan pitää kohtuullisena ja että leiri voi tarvittaessa tukea stipendein osallistumista leirille.

Pestattavan vahvuudet ja kiinnostukset:
 • Järjestelmällisyys ja tarkkuus
 • Hyvät organisointitaidot ja kyky hahmottaa kokonaisuuksia
 • Kokemusta ja osaamista taloushallinnosta sekä excelin käytöstä
 • Kyky toimia vaativassakin tilanteessa
Mitä pesti antaa:

Pesti tarjoaa ainutlaatuisen näkökulman piirileirin tekemiseen. Pääset suunnittelemaan ja kehittämään piirileirin talouden prosesseja sekä mahdollistamaan leirin toteutumisen.

Pestin vaatima ajankäyttö:

Pestissä toimit vastuullisena monivuotisessa projektissa mikä edellyttää viikoittaista ajankäyttöä.

Kokouksia tai tapaamisia on kuukausittain ja useampana viikonloppuna vuodessa. Pestissä sitoudut lähtökohtaisesti leiritapahtumaan kesällä 2020 ml. rakennus- ja purkuleirit.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät:

leiriorganisaation muut osa-alueet ja tekijät, projektityöntekijä ja piirin pysyväisorganisaatio sekä partion yhteistyökumppanit.

Pesti sisältää sekä itsenäistä työskentelyä että yhteistyötä muiden leirintekijöiden kanssa.

Pestissä toimit Uudenmaan Partiopiirin luottamushenkilönä.

Pestin tehtävien arviointi:

Controlleri vastaa tehtävistään talouspäällikölle, ja saa häneltä palautetta koko projektin ajan.

Pesti päivitetään säännöllisesti, sillä on päätöskeskustelu ja pestistä saa työtodistuksen.

Onnistuminen arvioidaan osallistujien sekä tekijöiden antaman palautteen perusteella.

Pestin tukeminen:

Resurssitiimi ja resurssijohtaja Kaj Sojakka (yhteiset tapaamiset ja aktiivinen yhteydenpito)

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota:

Leiri tekee yhteistyötä Espoon partiolaisten Väiski-leirin kanssa. Pesti sisältää yhteistyötä Väiskin tekijöiden kanssa.

Pestin nimi:
Hankintapäällikkö
Pestin kesto:

4/2019-10/2020

Pestaaja ja toiminnanala, johon pesti liittyy:

Piirileiri 2020, resurssijohtaja Kaj Sojakka. Pesti kuuluu osaksi leirin Resurssit osa-aluetta.

Pestin kokonaisvastuu:

Hankintapäällikkö johtaa hankintatiimiä. Hankintatiimi vastaa leirin keskitettyjen hankintojen kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta ja jälleenmyynnistä. Hankintatiimi omistaa leirin keskitetyn oston, varastoinnin ja jälleenmyynnin kokonaisuuden. Hankintatiimi avustaa muita osa-alueita hankintojen toteuttamisessa.

Pestin sisältö:
 • Hankinta-tiimin johtaminen.
 • Leirin hankintaprosessin suunnittelu ja seuranta sekä kehittäminen
 • Leirin osa-alueiden hankintojen toteuttamisessa avustaminen
 • Leirin hankintojen seuranta ja kustannusennustaminen yhdessä taloustiimin kanssa.
 • Jälleenmyynnin suunnittelu yhteistyössä leirin viestinnän ja Väiski-leirin tekijöiden kanssa
 • Tiimin henkilöstön rekrytoiminen, kouluttaminen ja työnohjaus
Pestattavan vahvuudet ja kiinnostukset:
  • Kokemus hankinnoista ja tuotemyynnistä on eduksi
  • Järjestelmällisyys ja tarkkuus
  • Hyvät organisointitaidot ja kyky hahmottaa kokonaisuuksia
  • Kokemusta ja osaamista toimistotyöskentelyyn
 • Positiivinen asenne
Mitä pesti antaa:

Tehtävässä saat laajan näkökulman leirin hankinnoista kahden leirin osalta. Teet tiivistä yhteistyötä myös Väiskin tekijöiden kanssa.

Saat oppia hankintojen seurannassa ja toteuman ennustamisessa.

Pestin vaatima ajankäyttö:

Pestissä toimit vastuullisena monivuotisessa projektissa mikä edellyttää viikoittaista ajankäyttöä.

Kokouksia tai tapaamisia on kuukausittain ja useampana viikonloppuna vuodessa. Pestissä sitoudut lähtökohtaisesti leiritapahtumaan kesällä 2020 ml. rakennus- ja purkuleirit.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät:

leiriorganisaation muut osa-alueet ja tekijät, projektityöntekijä ja piirin pysyväisorganisaatio sekä partion yhteistyökumppanit.

Päällikköpesti sisältää sekä itsenäistä työskentelyä että yhteistyötä muiden leirintekijöiden kanssa.

Pestissä toimit Uudenmaan Partiopiirin luottamushenkilönä.

Pestin tehtävien arviointi:

Hankintapäällikkö vastaa tehtävistään projektin resurssijohtajalle, ja saa häneltä palautetta koko projektin ajan.

Pesti päivitetään säännöllisesti, sillä on päätöskeskustelu ja pestistä saa työtodistuksen.

Onnistuminen arvioidaan osallistujien sekä tekijöiden antaman palautteen perusteella.

Pestin tukeminen:

Resurssitiimi ja resurssijohtaja Kaj Sojakka (yhteiset tapaamiset ja aktiivinen yhteydenpito)

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota:

Leiri tekee yhteistyötä Espoon partiolaisten Väiski-leirin kanssa. Pesti sisältää ttiivistä yhteistyötä Väiskin tekijöiden kanssa.

Pestin nimi:
Kahvila- ja kioskituotepäällikkö
Pestin kesto:

4/2019-10/2020

Pestaaja ja toiminnanala, johon pesti liittyy:

Piirileiri 2020, resurssijohtaja Kaj Sojakka. Pesti kuuluu osaksi leirin Resurssit osa-aluetta.

Pestin kokonaisvastuu:

Kahvila- ja kioskituotepäällikö johtaa omaa tiimiään ja hän vastaa tiimin tuloksesta. Kahvila- ja kioskituotemyynti-tiimi vastaa leirin kahviloiden ja kioskien suunnittelusta, järjestämisestä, tuotteista sekä palvelukokonaisuudesta. Tiimi toimii tiiviisti muonituksen kanssa hankintojen osalta. Leirialueelle järjestetään kahdesta neljään pistettä (kahvilaa tai kioskia), joista osa voi toimia keskenään samoissa tiloissa. Tiimi vastaa myös johtajakahvilasta, jonne Ohjelman osa-alue tuottaa ohjelman. Kahvila-/kioskimyynti on osa piirin varainhankintaa.

Pestin sisältö:
 • Kahvila- ja kioskituote-tiimin johtaminen.
 • Myyntipisteiden ja myyntivalikoiman suunnittelu.
 • Markkinoinnin, ja myynnin suunnittelu yhteistyössä viestinnän ja projektityöntekijän

kanssa, niin että myynti tukee Uudenmaan Partiopiirin varainhankintaa

 • Myyntituotteiden ja raaka-aineiden ostot ja hinnoittelu
 • Tiimin henkilöstön rekrytoiminen, kouluttaminen ja työnohjaus
Pestattavan vahvuudet ja kiinnostukset:
  • Järjestelmällisyys ja tarkkuus
  • Hyvät organisointitaidot
  • Kokemusta kahvilatyöstä.
 • Positiivinen asenne
Mitä pesti antaa:

Tehtävässä pääset toteuttamaan luovuuttasi myyntivalikoiman ja myyntipisteiden suunnittelussa. Saat kehittää osaamistasi tuotesuunnittelusta ja hinnoittelusta henkilöstön johtamiseen, ja myynnin organisoimisesta rahaliikenteen ohjaukseen.

Pestin vaatima ajankäyttö:

Pestissä toimit vastuullisena monivuotisessa projektissa mikä edellyttää viikoittaista ajankäyttöä.

Kokouksia tai tapaamisia on kuukausittain ja useampana viikonloppuna vuodessa. Pestissä sitoudut lähtökohtaisesti leiritapahtumaan kesällä 2020 ml. rakennus- ja purkuleirit.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät:

leiriorganisaation muut osa-alueet ja tekijät, projektityöntekijä ja piirin pysyväisorganisaatio sekä partion yhteistyökumppanit.

Päällikköpesti sisältää sekä itsenäistä työskentelyä että yhteistyötä muiden leirintekijöiden sekä Väiski-leirin tekijöiden kanssa.

Pestissä toimit Uudenmaan Partiopiirin luottamushenkilönä.

Pestin tehtävien arviointi:

Leirituotepäällikkö vastaa tehtävistään projektin resurssijohtajalle, ja saa häneltä palautetta koko projektin ajan.

Pesti päivitetään säännöllisesti, sillä on päätöskeskustelu ja pestistä saa työtodistuksen.

Onnistuminen arvioidaan osallistujien sekä tekijöiden antaman palautteen perusteella.

Pestin tukeminen:

Resurssitiimi ja resurssijohtaja Kaj Sojakka (yhteiset tapaamiset ja aktiivinen yhteydenpito)

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota:

Leiri tekee yhteistyötä Espoon partiolaisten Väiski-leirin kanssa. Pesti sisältää yhteistyötä Väiskin tekijöiden kanssa.

Pestin nimi:
Yhteistyökumppanipäällikkö

Pestin kesto:

3/2019-10/2020

Pestaaja ja toiminnanala, johon pesti liittyy:

Piirileiri 2020, resurssijohtaja Tomi Kaivola. Pesti kuuluu osaksi leirin Resurssit osa-aluetta.

Pestin kokonaisvastuu:

Päällikkö johtaa omaa tiimiään ja tiimi omistaa kaikki leirin kumppanuudet ja niihin liittyvät prosessit. Yhteistyötiimin vastuulla on suunnitella ja luoda malli, jolla piirileirin yhteistyökumppanuuksia luodaan ja ylläpidetään projektin aikana. Yhteistyötiimi vastaa leirin tärkeimmistä kumppanuuksista ja tukee muuta leiriorganisaatiota kumppanisopimusten omatoimisessa solmimisessa. Yhteistyötiimi toimii kontaktipisteenä kaikille kumppaneille. Yritysyhteistyösuhteiden tavoitteena on mahdollisesti tuottaa pitkäaikaisia yhteistyösuhteita sekä piirin että Suomen Partiolaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Pestin sisältö:

 • Oman tiimin johtaminen
 • Koordinoit yhteistyökumppaneiden kontaktointia.
 • Etsit piirileirille yhteistyökumppaneita, joiden kanssa pyritään luomaan pitkäkestoisempaa yhteistyötä Uudenmaan Partiopiirin kanssa
 • Huolehtii yhdessä projektityöntekijän kanssa yhteistyö- ja sponsorikumppaneiden kanssa tehtyjen sopimusten tallentamisesta asianmukaisesti
 • Tiedottaa yhteistyösopimusten sisällöstä tarvittavin osin leirin johtoryhmän jäseniä ja päälliköitä sekä piirin palkattuja henkilöitä.
 • Oman tiimin jäsenten rekrytoiminen, kouluttaminen ja työnohjaus
 • Tiivis yhteistyö Väiski-leirin tekijöiden kanssa.

Pestattavan vahvuudet ja kiinnostukset:

 • Hyvät organisointitaidot ja kyky hahmottaa kokonaisuuksia
 • Kokemusta yritysyhteistyöprosesseista
 • Sosiaaliset taidot ja kyky tehdä yhteistyötä sekä leirin tekijöiden että yhteistyökumppaneiden kanssa.
 • Hyvät asiakaspalvelutaidot ja positiivinen asenne

Mitä pesti antaa:

Tehtävässä pääset tutustumaan yrityksiin ja opit yrityskontaktoinnin keinoja. Saat osaamista ja näkemystä yrityssopimussuhteisiin sekä niiden hoitoon. Opit työelämässä arvostettuja taitoja taloudesta, yritysyhteistyöstä ja markkinoinnista.

Pestin vaatima ajankäyttö:

Pestissä toimit vastuullisena monivuotisessa projektissa mikä edellyttää viikoittaista ajankäyttöä.

Kokouksia tai tapaamisia on kuukausittain ja useampana viikonloppuna vuodessa. Pestissä sitoudut lähtökohtaisesti leiritapahtumaan kesällä 2020 ml. rakennus- ja purkuleirit.

Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät:

leiriorganisaation muut osa-alueet ja tekijät, projektityöntekijä ja piirin pysyväisorganisaatio sekä partion yhteistyökumppanit.

Päällikköpesti sisältää sekä itsenäistä työskentelyä että yhteistyötä muiden leirintekijöiden kanssa.

Pestissä toimit Uudenmaan Partiopiirin luottamushenkilönä.

Pestin tehtävien arviointi:

Yhteistyökumppanipäällikkö vastaa tehtävistään projektin resurssijohtajalle, ja saa häneltä palautetta koko projektin ajan.

Pesti päivitetään säännöllisesti, sillä on päätöskeskustelu ja pestistä saa työtodistuksen.

Onnistuminen arvioidaan osallistujien sekä tekijöiden antaman palautteen perusteella.

Pestin tukeminen:

Resurssitiimi ja resurssijohtaja Tomi Kaivola

Muuta pestin hoitamiseen liittyvää informaatiota:

Leiri tekee yhteistyötä Espoon partiolaisten Väiski-leirin kanssa. Pesti sisältää yhteistyötä Väiskin tekijöiden kanssa.