Osallistujat

Organisaatio:                               Uudenmaan partiopiirin piirileiri 2020 – Osallistuja osa-alue
Pestaaja:                                       Leirin osallistujajohtaja Jemina Laitinen
Pestin kesto:                                1,5 vuotta

Pestin sisältö ja kuvaus:

Alaleirikoordinaattorina toimit piirileirin alaleiripäälliköiden johtajana vieden informaatiota johtoryhmältä alaleireihin ja takaisin. Yhdellä alaleirikoordinaatorilla johdettavana on puolet alaleireistä eli noin 5-6 alaleiriä. Alaleirikoordinaattori on päällikkö tason pesti.

Alaleirikoordinaattorin tehtävät:

 • -Koordinoida alaleirien toimintaa yhdessä toisen alaleirikoordinaattorin kanssa
 • – Tukea ja johtaa alaleiripäälliköitä
 • – Suunnitella  alaleiritoimisto/t
 • – Nostattaa innostunutta leiri henkeä alaleiripäälliköiden keskuudessa
 • – Vastata Seppojen toiminnasta leirillä ja ennen leiriä
 • – Pestata alaleiripäälliköt
 • – Vastata osallistuja osa-alueen osalta osallistujille tarvittavien koulutusten järjestämisestä

Sinä saat mahdollisuuden kehittyä projektinjohtajana ja hioa omia johtamistaitoja.Saat mahdollisuuden kehittää organisointi ja yhteistyötaitoja.  Pääset vaikuttamaan alaleirien ja alaleirtoimiston/toimistojen toimintaan. Pääset rakentamaan piirileiriä osana huipputiimiäSaat uusia partio elämyksiä.

Pestissä tarvittava taito ja kokemus:

Aiempi leirikokemus ja leiripestit ovat toivottavia.Pestissä tarvitaan hyviä johtamis- , priorisointi- ja organisointitaitoja. Yhteistyö ja tietotekniikkataidoista on myös hyötyä. Kaikista tärkeintä on innostus pestiin.

Pestin vaatima ajankäyttö arvio:

2-4 iltaa kuukaudessa, piirileirille osallistuminen 2020 mielellään myös rakennus ja purkuleiri

Lisätietoja:             Jemina Laitinen: jemina.laitinen@gmail.com , 0407655441

Organisaatio: Uudenmaan partiopiirin piirileiri 2020 – Osallistuja osa-alue
Pestaaja: Leirin osallistujajohtaja Jemina Laitinen
Pestin kesto: 1,5 vuotta

Pestin sisältö ja kuvaus:

Oletko kiinnostunut kansainvälisestä partiosta? Haluatko leirillä huolehtia kansainvälisten osallistujien leiri kokemuksesta? Tykkäätkö puhua muutakin kuin suomea? Jos vastasit johonkin edellä oleviin kysymyksiin kyllä voit olla oikea henkilö kv-päälliköksi.

Kv-päällikkönä tehtäväsi ovat:

 • Yhdessä viestinnän ja markkinoinnin kanssa tuottaa markkinointimateriaali
 • Suunnitella yhdessä ohjelman kanssa kv-osallistujien ohjelma
 • Tuottaa tarvittava osallistuja materiaali
 •  Vastaat Kv-osallistujista leirin aikana

Sinä saat mahdollisuuden kehittyä projektinjohtajana. Kehität organisointi ja yhteistyötaitoja.  Pääset toimimaan kansainvälisten partiolaisten parissa. Saat mahdollisuuden rakentamaa piirileiriä osana huipputiimiä. Saat uusia partio elämyksiä.

Pestissä tarvittavat taidot ja kokemus:

–          Kielitaito
–          Leirikokemus on plussaa
–          Innokkuus ja halu toimia pestissä ja oppia uutta on tärkeintä

Pestin vaatima ajankäyttö (arvio):

arviona noin 2-4 iltaa kuukaudessa, piirileirille osallistuminen 2020 mielellään myös rakennus ja purkuleiri

Lisätiedot:         Jemina Laitinen: jemina.laitinen@gmail.com, 0407655441

Organisaatio: Uudenmaan partiopiirin piirileiri 2020 – Osallistuja osa-alue
Pestaaja: Leirin osallistujajohtaja Jemina Laitinen
Pestin kesto: 1,5 vuotta

Pestin sisältö ja kuvaus:

Koetko olevasi partiossa moninaisuuden tai/ja esteettömyyden asiantuntija?? Haluatko mahdollistaa piirileirille pääsyn aivan kaikille ja kaikenlaisille partiolaisille ja evp:lle?  Oletko idearikas tyyppi, joka haluaa olla mukana luomassa tulevaisuuden partioleiriä? Etsitkö itsellesi uutta ja mielenkiintoista partio haastetta? Mikäli tunnistit itsesi, olet etsimämme henkilö.

Moninaisuus ja esteettömyys päällikön tehtävänä on:

 • Mahdollistaa leiri kaikille osallistujille taustoista riippumatta ja mahdollisista esteistä ja rajoitteista huolimatta
 • Suunnitella leiri mahdollisimman esteettömäksi
 • Luoda uusia ja toteuttaa vanhoja, hyviksi todettuja, innovaatioita joilla edellä mainitut tavoitteet on mahdollista toteuttaa
 • Pestata tarvittavan kokoinen tiimi

Pestissä pääset mahdollistamaan leirikokemus mahdollisimman monelle. Pääset kehittellemään uusia tapoja leirille osallistumisen esteiden poistamiseksi.Saat  mahdollisuuden myös luoda aivan uusia työkaluja ja tapoja tulevien leirien käyttöön. Pääset kehittymään projektinjohtajana ja hiomaan johtamistaitojasi Pääset  rakentamaan piirileiriä osana huipputiimiä.Saat uusia partiokokemuksia.

Pestissä tarvittava taito ja kokemus:

Tietotaito moninaisuudesta ja esteettömyydestä partiossa katsotaan eduksi. Lisäksi idea rikkaudesta, yhteistyötaidoista ja organisointi taidoista on hyötyä.

Pestin vaatima ajankäyttö arvio:

2 iltaa kuukaudessa, piirileirille osallistuminen 2020, mielellään myös rakennus- ja purkuleiri

Lisätiedot:        Jemina Laitinen jemina.laitinen@gmail.com, 0407655441

Organisaatio:                               Uudenmaan partiopiirin piirileiri 2020 – Osallistuja osa-alue
Pestaaja:                                       Leirin osallistujajohtaja Jemina Laitinen
Pestin kesto:                                1,5 vuotta

Pestin sisältö ja kuvaus:

Haluatko kehittyä projektin vetäjänä? Oletko hyvä kirjoittaja, jolla on sana hallussa? Osaatko tuottaa sujuvaa ja hyvää tekstiä? Onko sinulla mielipide milloin ja miten leiri-informaation pitää osallistujille välittyä? Etsitkö uutta pariopestiä? Mikäli tunnistat tästä itsesi, on tämä pesti juuri sinulle!

Osallistuja viestintäpäällikkönä tehtävänä on koota viestinnän kannalta oleelliset asiat muilta piirileirin osa-alueilta ja koota niistä leirille osallistujille ja leirilippukunnille tiiviit ja selkeät kokonaisuudet.

Osallistuja viestintäpäällikön tehtäviin kuuluu:

 • Tuottaa ja kerätä leirille osallistujien kirjeet ja leiriläisen kirja
 • Tuottaa ja kerätä leirilippukuntien kirjeet
 • Huolehtia että viestinnän (osallistuja viestinnän) osalta pysytään aikataulussa
 • Toimittaa leirikirjeet yms. Viestinnälle ja markkinoinnille ajoissa taittoon ja painoa varten
 • Kerätä ja tuottaa leirilippukunnille tarvittavat tiedot leirin aikana
 • Pestata tarvittavan kokoinen tiimi, ainakin kolme henkilöä

Sinä saat mahdollisuuden kehittyä projektinjohtajana. Kehität organisointi ja yhteistyötaitoja sekä pääset hiomaan johtamistaitoja. Saat uutta kokemusta viestinnästä ja julkaisujen tekemisestä. Saat mahdollisuuden rakentamaa piirileiriä osana huipputiimiä. Saat uusia partio elämyksiä.

Pestissä tarvittava taito ja kokemus:

Viestintä kokemus katsotaan eduksi tärkeämpää innostus omaan pestiin.  Piirileiri kokemus on hyödyksi pestissä. Lisäksi hyvistä organisointi-, aikataulutus- ja yhteistyötaidoista on apua

Pestin vaatima ajankäyttö arvio:

2-4 iltaa kuukaudessa, piirileiri 2020 mielellään myös rakennus- ja purkuleiri

Lisätiedot:            Jemina Laitinen:  jemina.laitinen@gmail.com, 0407655441

Organisaatio: Uudenmaan partiopiirin piirileiri 2020 – Osallistuja osa-alue
Pestaaja: Leirin osallistujajohtaja Jemina Laitinen
Pestin kesto: 1,5 vuotta

Pestin sisältö ja kuvaus:

Tule tekemään piirileirin perheleiriä. Sykkiikö sydämesi perhepartiolle? Onko sinulla näkemys siitä,miten piirileirin perheleirin pitäisi toimia? Oletko kiinnostunut kehittämään perhe partiointia leiriolosuhteissa? Oletko etsimässä uutta partiohaastetta? Mikäli tunnistit itsesi, saatat olla etsimämme henkilö. Perheleiripäällikkö pesti toteutetaan  parijohtajuutena.

Tehtävänä on:

 • Suunnitella ja toteuttaa piirileirin perheleiri soveltaen SP:n perhepartio-ohjelmaa soveltuvin osin
 • Nostattaa ja pitää yllä hyvää leiri henkeä perheleiriläissä ja omassa tiimissä
 • Vastata perheleiriläisten ohjelman suunnittelusta
 • Saada luotua perheleiri, joka koetaan osaksi leiriä
 • Pestata tarvittavan kokoinen tiimi

Sinä saat mahdollisuuden kehittyä projektinjohtajana. Kehität organisointi ja yhteistyötaitoja sekä pääset hiomaan johtamistaitoja. Pääset kehittämään oman näköistä perheleiriä sekä perhepartiota leiri olosuhteissa Saat mahdollisuuden rakentamaa piirileiriä osana huipputiimiä. Saat uusia partio elämyksiä.

Pestissä tarvittava taito ja kokemus:

 • Perheleiri kokemus on plussaa, tärkeämpää on innostus tehdä pestiä
 • Yhteistyö, priorisointi ja delegointi taidot ovat plussaa

 

Pestin vaatima ajankäyttö arvio:

2-4 iltaa kuukaudessa, piirileirille osallistuminen 2020, mielellään myös rakennus- ja purkuleiri

 

Lisätiedot:  
Jemina Laitinen: jemina.laitinen@gmail.com, 0407655441