Palvelut

Palvelun osa-alue vastaa leirin infrastruktuurista, logistiikasta, vesi-, sähkö- ja ICT-verkon rakentamisesta ja ylläpidosta, yhteisistä rakennelmista, leirin kaavasta, saunoista, leirihygieniasta, jätehuollosta sekä muonituksesta esirakennusleiristä leirin välipurkuun asti. Palvelut tulevat toimimaan yhteistyössä niin leirin muiden osa-alueiden kuin myös Väiskin palveluorganisaation kanssa, jotta osa-alueen tavoitteet saavutetaan.

Ota yhteyttä palvelujohtajiin Tero Lahiniin tero.lahin@uusimaa.partio.fi ja Kasperi Pirttikoskeen kasperi.pirttikoski@uusimaa.partio.fi sinulle mieluisan pestin löytämiseksi tai katso Valkaman kaikki avoimet pestit täältä.

Kuva: Mari Lehtisalo