Jäsenmaksu

Uudenmaan Partiopiirin alueella partion I-jäsenmaksu vuodelle 2018 on 61,50 €. Jäsenmaksu sisältää sekä Suomen Partiolaisten että Uudenmaan Partiopiirin jäsenmaksuosuudet. Jos jäsenmaksu on tätä korkeampi, mukana on myös lippukunnan oma osuus. Jos partion aloittaa syksyllä, kattaa jäsenmaksu sekä kuluvan syksyn että tulevan vuoden jäsenyyden.

Perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva jäsen ja kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset maksavat I-maksun. Alennetun II-maksun maksavat saman perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset, ja sen suuruus vuonna 2018 on 52,50 € (sisältäen piirin ja Suomen Partiolaisten osuudet).

Partion jäsenmaksun laskuttaa keskusjärjestö Suomen Partiolaiset.

Eräät lippukunnat saattavat periä uuden jäsenen aloitusmaksun, jolla katetaan mm. huivi- ja merkkikuluja. Lisäksi tapahtumissa, kuten retkillä, leireillä tai valtakunnallisissa suurtapahtumissa on yleensä erillinen, kohtuullinen osallistumismaksu.

Lue lisää partion jäseneduista Suomen Partiolaisten sivuilta.

Partioon voi tutustua EVP:nä eli ei-vielä-partiolaisena. Tutustuminen tarkoittaa korkeintaan kahta viikkokokousta/leiriä/tapahtumaa. Piirin tapahtumien osallistumismaksu on EVP:ille 20 euroa enemmän kuin partiolaisille. Tutustumisen jälkeen tulee tehdä päätös partioon liittymisestä. Lue lisää partioon tutustumisesta Suomen Partiolaisten sivuilta.

Partion jäsenmaksusta voi tarvittaessa anoa vapautuksen sosiaalisin perustein – esimerkiksi jos jäsenen taloudellinen tilanne huonontuu äkillisesti sairauden, työttömyyden tai perhesyiden vuoksi. Vapaamuotoinen anomus lähetetään piirin toiminnanjohtaja Tea Hurmeelle sähköpostilla.

Miksi jäsenmaksun maksaminen on tärkeää? 

Jäsenmaksu on edellytys partiotoimintaan osallistumiselle. Jäsenmaksun myötä jokainen partiolainen on vakuutettu ja saat jäsenetulehdet, mutta maksu sisältää paljon muutakin: Jäsenmaksuvaroilla kehitetään monipuolista partio-ohjelmaa lapsille ja nuorille, tuotetaan vetäjille materiaaleja, järjestetään partion ulkopuolellakin arvostettuja koulutuksia ja huikeita ohjelmatapahtumia, huolehditaan partion asujen ajanmukaisuudesta ja edunvalvonnasta eli esimerkiksi retkeilypaikkojen ja kokoontumistilojen saatavuudesta sinunkin paikkakunnallasi. Jäsenmaksulla mahdollistat monenlaista partiotoimintaa ja pääset osalliseksi kasvattavista elämyksistä ja seikkailuista.

Jos laskusi on kadonnut, löydät sen Kuksasta (http://kuksa.partio.fi), tai jos sen kanssa on muita ongelmia, kannattaa olla yhteydessä oman lippukuntasi jäsenrekisterinhoitajaan. Piiritoimistokin auttaa asiassa mielellään.

 

Aiheeseen liittyvää