Lippukunnanjohtajien ilmaiset koulutukset

Lippukunnanjohtajien kouluttautuminen on ollut maksutonta vuodesta 2015 lähtien eli piiri on kustantanut lippukunnanjohtajien käymät koulutukset. Lippukunnanjohtajakoulutus on ollut ehdottomasti suosituin koulutus, jota lippukunnat ovat hyödyntäneet.

Partion tärkeintä pestiä halutaan tukea

Lippukunnan johtaminen on arvostettu tehtävä, joka tunnustetaan haasteelliseksi ja aikaa vieväksi. Uudellamaalla halutaan, että lippukunnanjohtajien pesteissä toimii motivoituneista ja osaavia ihmisiä. Riittävä, oikeanlainen ja laadukas koulutus on edellytys sille, että lippukunnanjohtaja onnistuu pestissään. Lippukunnanjohtajia tuetaan laadukkaalla koulutuksella, joka on heille ilmaista.

Lippukunnanjohtajan roolilla, asenteella ja osaamisella on valtava merkitys siihen, miten lippukunta toimii kasvun edistämisessä ja toiminnan laadun kehittämisessä. Lippukunnanjohtajan tehtävä on yksi partion tärkeimmistä pesteistä, usein jopa tärkein, joten sen tukimuotoja on haluttu kehittää.

Tutustu tarjoamiimme koulutuksiin tapahtumakalenterissa.

Aiheeseen liittyvää