Lippukunnanjohtajien ilmaiset koulutukset

Uudenmaan Partiopiirin hallitus päätti 24.2.2015 pidetyssä kokouksessaan, että  piiri maksaa vuoden 2015 aikana kaiken lippukunnanjohtajien pestiä tukevan partion koulutusjärjestelmän mukaisen koulutuksen. Kokemukset vuodelta 2015 olivat niin hyviä, että kokeilusta on päätetty tehdä pysyvä tuen muoto. Lippukunnanjohtajien kouluttautuminen on ollut ilmaista vuodesta 2015 lähtien eli piiri on kustantanut lippukunnanjohtajien käymät koulutukset. Lippukunnanjohtamiskoulutus on ollut ehdottomasti suosituin koulutus, jota lippukunnat ovat hyödyntäneet.

Partion tärkeintä pestiä halutaan tukea

Lippukunnanjohtaminen on erittäin arvostettu tehtävä, joka tunnustetaan haasteelliseksi ja aikaa vieväksi. Uudellamaalla halutaan, että lippukunnanjohtajien pesteissä toimii motivoituneista ja osaavia ihmisiä. Riittävä, oikeanlainen ja laadukas koulutus on edellytys sille, että lippukunnanjohtaja onnistuu pestissään. Lippukunnanjohtajia tuetaan laadukkaalla koulutuksella, joka on heille ilmaista.

Lippukunnanjohtajan roolilla, asenteella ja osaamisella on valtava merkitys siihen, miten lippukunta toimii kasvun edistämisessä ja toiminnan laadun kehittämisessä. Lippukunnanjohtajan tehtävä on yksi partion tärkeimmistä pesteistä, usein jopa tärkein, joten sen tukimuotoja on haluttu kehittää.

Koulutukset ja ilmoittautumislinkit löydät tapahtumakalenterista.

Aiheeseen liittyvää