Lippukunnan talouden toolkit – työkaluja lippukunnan talouden hoitoon

22.12.2016,

Tämä talouden työkalupakki on koottu lippukunnan taloudenhoidon arjen helpottamiseksi.Työkalupakissa esitelly toimintatavat eivät ole ainoita totuuksia, mutta käytännössä hyväksi havaittuja useamman lippukunnan arjessa. Työkalupakin ei ole tarkoitus tarjota tyhjentäviä vastauksia kaikkiin lippukunnan taloudenhoidossa esiin tuleviin kysymyksiin, vaan antaa ideoita ja ajatuksia käytännönläheisessä muodossa.

Hallitus vastaa lippukunnan taloudesta lippukunnan jäsenistölle, mutta vastuu käytännön taloudenhoidosta on usein valitun taloudenhoitajan tai hoitajien tehtävä. Varsinkin suuremmissa lippukunnissa voi olla järkevää jakaa taloudenhoidon vastuut useamman henkilön kesken, jotta taakka ei käy yksittäisellä johtajalle tai luottamushenkilölle liian raskaaksi. Näin voidaan myös helpommin varmistaa, että tieto lippukunnan talousasioista ei ole liiaksi keskittynyt vain yhdelle ihmiselle.

 

Lippukunnan taloudenhoitoon liittyviä keskeisiä tehtäviä ovat:

 

 

 

Varsin yleinen käytäntö jakaa taloudenhoidon vastuita lippukunnassa on nimetä erikseen rahastonhoitaja, jonka vastuulla on rahaliikenteen hoito sekä esimerkiksi vakuutuksista ja avustusanomuksista huolehtiminen, sekä kirjanpitäjä, joka vastaa kirjanpidosta ja talouden seurannasta. Taloudenhoitajan on hyvä olla vähintäänkin tietoinen lippukunnan tarvitsemista vakuutuksista. Lista näistä on löydettävissä lippukuntakansion toiminnantarkastuksen ohjeista, osiosta ”1.3 Vakuutukset”.

Toiminta-avustusten hakemiseen liittyvät käytännöt vaihtelevat kunnittain, joten ne tulee selvittää tapauskohtaisesti. Lisätietoa löytyy lippukuntakansion Taloudenhoito -osiosta ”4. Lippukunnan tarkastuksen muistilista”.

Taloudenhoitajat ovat vastuussa toiminnastaan lippukunnan hallitukselle ja lippukunnanjohtajalle, mutta ovat vastaavasti oikeutettuja saamaan tarvitsemaansa tukea ja koulutusta pestinsä suorittamiseen. Erityisesti lippukunnanjohtajan tulee aina olla ajan tasalla lippukunnan taloudellisesta tilanteesta, ja toimia läheisessä yhteistyössä kirjanpidosta vastaavan henkilön kanssa lippukunnan talouden seurannassa.

 

 

Työkalupakin keskeisenä lähteenä on käytetty Mari Rannikon opinnäytetyötä “Yhdistyksen taloushallinto -opas lippukunnan taloudenhoitajalle”.

Muita keskeisiä lähteitä ovat Uudenmaan Partiopiirin taloustyöryhmän jäsenten lippukuntien käytössä olevat ohjeet ja pohjat, lippukuntakansio, partiowiki ja Antti-Juhani Kaijanahon -blogi yhdistyksen kirjanpidosta.

Yleinen