Monikulttuurisuus

Partiolaisen tärkein sana on ”tervetuloa/welcome!”. Toivotetaan tervetulleeksi toimintaan myös ne, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka tulevat mitä erilaisemmista taustoista. Mitä monikulttuurisuus on ja minkälaisia tekoja se voisi käytännössä olla? Partiossa monikulttuurisuus voi koostua pienistäkin asioista – se ei ole vaikeaa:

  • Face-to-face -kontaktit ovat tiedottamisessa tärkeintä. Kerrotaan toiminnasta sillä tavoin, että ei-partiolaiset ymmärtävät (selko-suomea). Englanniksi puhuminen on plussaa, mutta aluksi pikemminkin tekeminen on tärkeämpää kuin puhuminen.
  • Perustakaa monikielinen ryhmä, esim. suomi/englanti. Se on mukava haaste olemassa oleville johtajille tai hyvä tapa rekrytoida uusia aikuisia mukaan.
  • Maahanmuuttajayhdistyksen kanssa voi tehdä yhteistyötä esim. puolen vuoden ajan. Vierailut puolin ja toisin tutustuttaa osallistujat uusiin kulttuureihin ja uusiin ystäviin.
  • Nuorten järjestämät partion esittelyt kouluissa innostavat nuoria uuteen harrastukseen.
  • Järjestäkää avoin retki tai PopUp-kolo perheille, jossa voi tutustua partioon ilman sitoutumisen pakkoa. Tapahtumat ovat hyvä tapa saada sekä monikulttuurisia että kantasuomalaisia perheitä mukaan. Vanhemmat tekevät loppukädessä päätöksen lapsen harrastamisesta eli tiedottaminen vanhemmille on tärkeää.
  • Tiedottamisessa tai toiminnasta kertomisessa on tärkeää kertoa perusasiat selvästi: mitä vaaditaan, mihin sitoudutaan, kuka henkilö ottaa yhteyttä jne.
  • Perheiden kontaktoiminen henkilökohtaisesti, kummipartiolaisen asettaminen harrastuksen tueksi.
  • Vanhempien ikäkausien koloiltoja voisi pitää englanniksi. Se voisi helpottaa englanninkielisen rekrytoinnin aloittamista.
  • Suurleirien kansainvälisten vieraiden kontaktoimista ei kannata jättää väliin!

Paossa-roolipeli

Paossa-roolipeli on yli 15-vuotiaille tarkoitettu avoimuutta lisäävä toiminnallinen kasvatusmuoto. Roolipeliin tulee varata aikaa 3-4 tuntia ja osallistujia olisi hyvä olla 10-20 välillä. Jokainen peliin osallistunut on oikeutettu järjestämään pelin muille. Paossa-roolipelistä on tehty paketti, jotta kenen tahansa on helppo järjestää se.

Lippukuntien tueksi

Lippukunnat ovat tärkeä toimija partion monikulttuurisuuden edistämisessä. Lippukunnat voivat käydä esittelemässä partiota esimerkiksi maahanmuuttajaluokissa ja/tai edistää asiaa yhteistyössä paikkakunnan muiden monikulttuuristen toimijoiden kanssa.

SCOUTTI-projektien aikana tehtiin paljon yhteistyötä paikkakunnilla. Neljälle lippukunnille tehtiin yhteistyösuunnitelmat. Niissä on paljon käytännön esimerkkejä siitä, miten yhteistyötä voi toteuttaa myös omalla paikkakunnallaan.

Linkkejä

Projektit

kamppilogo-musta

Uudenmaan Partiopiirissä oli vuosina 2013-2014 käynnissä SCOUTTI2-projekti, jonka tarkoituksena oli edistää uusmaalaisen partion monikulttuurisuutta ja avoimuutta. Projektin aikana järjestettiin kaksi monikulttuurista Kämppi-leiriä, joihin osallistui yli 300 partiolaista ja ei-partiolaista, sekä kaksitoista Paossa-roolipeliä, joihin osallistui yli 300 partiolaista. Projektin rahoitti Jane ja Aatos Erkon säätiö. Scoutti2-projektiraportin voi käydä lukemassa tästä.

Kuva: Anna Enbuske

Aiheeseen liittyvää