Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Partiolaisen tärkein sana on ”tervetuloa/welcome!”. Toivotetaan tervetulleeksi toimintaan myös ne, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka tulevat mitä erilaisemmista taustoista. Mitä monikulttuurisuus on ja minkälaisia tekoja se voisi käytännössä olla? Partiossa monikulttuurisuus voi koostua pienistäkin asioista – se ei ole vaikeaa:

  • Face-to-face -kontaktit ovat tiedottamisessa tärkeintä. Kerrotaan toiminnasta sillä tavoin, että ei-partiolaiset ymmärtävät (selko-suomea). Englanniksi puhuminen on plussaa, mutta aluksi pikemminkin tekeminen on tärkeämpää kuin puhuminen.
  • Perustakaa monikielinen ryhmä, esim. suomi/englanti. Se on mukava haaste olemassa oleville johtajille tai hyvä tapa rekrytoida uusia aikuisia mukaan.
  • Maahanmuuttajayhdistyksen kanssa voi tehdä yhteistyötä esim. puolen vuoden ajan. Vierailut puolin ja toisin tutustuttaa osallistujat uusiin kulttuureihin ja uusiin ystäviin.
  • Nuorten järjestämät partion esittelyt kouluissa innostavat nuoria uuteen harrastukseen.
  • Järjestäkää avoin retki tai PopUp-kolo perheille, jossa voi tutustua partioon ilman sitoutumisen pakkoa. Tapahtumat ovat hyvä tapa saada sekä monikulttuurisia että kantasuomalaisia perheitä mukaan. Vanhemmat tekevät loppukädessä päätöksen lapsen harrastamisesta eli tiedottaminen vanhemmille on tärkeää.
  • Tiedottamisessa tai toiminnasta kertomisessa on tärkeää kertoa perusasiat selvästi: mitä vaaditaan, mihin sitoudutaan, kuka henkilö ottaa yhteyttä jne.
  • Perheiden kontaktoiminen henkilökohtaisesti, kummipartiolaisen asettaminen harrastuksen tueksi.
  • Vanhempien ikäkausien koloiltoja voisi pitää englanniksi. Se voisi helpottaa englanninkielisen rekrytoinnin aloittamista.
  • Roihun kansainvälisten vieraiden kontaktoimista ei kannata jättää väliin!

Linkkejä

Matkalla – tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan

Leikkejä ja pelejä

Avainnippu avoimmuuteen

Planin globaalikoulu-opettajan materiaali

Globaalikasvatus-vinkit

SPR Rasisminvastainen viikko

SP:n kehy- ja globaalikasvatussivusto: Parempi maailma

Ulkomaisten partiomatkojen suunnittelua helpottaa Leirimatkalle-sivusto

Facebook-sivusto ulkomaalaisten partiovieraiden kontaktoimiseen: Guides and Scouts visiting Finland

 

PAOSSA-ROOLIPELI

Paossa-roolipeli on yli 15-vuotiaille tarkoitettu avoimuutta lisäävä toiminnallinen kasvatusmuoto. Roolipeliin tulee varata aikaa 3-4 tuntia ja osallistujia olisi hyvä olla 10-20 välillä. Jokainen peliin osallistunut on oikeutettu järjestämään pelin muille. Paossa-roolipelistä on tehty paketti, jotta kenen tahansa on helppo järjestää se.

Paossa-roolipelin ohjepaketti

 

LIPPUKUNTIEN TUEKSI

Lippukunnat ovat tärkeä toimija partion monikulttuurisuuden edistämisessä. Lippukunnat voivat käydä esittelemässä partiota esimerkiksi maahanmuuttajaluokissa ja/tai edistää asiaa yhteistyössä paikkakunnan muiden monikulttuuristen toimijoiden kanssa.

SCOUTTI-projektien aikana tehtiin paljon yhteistyötä paikkakunnilla. Neljälle lippukunnille tehtiin yhteistyösuunnitelmat. Niissä on paljon käytännön esimerkkejä siitä, miten yhteistyötä voi toteuttaa myös omalla paikkakunnallaan.

Lippukuntien yhteistyösuunnitelmat

Avainnippu avoimuuteen-sivustolta löytyy yleisesti materiaalia, vinkkejä ja esimerkiksi sisältöä lippukunnan toimintaan.

 

PARTION MARKKINOINTI MAAHANMUUTAJILLE

Partion esittelymateriaali

 

KOULUTUS

Partiossa on toteutettu usean vuoden ajan leirinjärjestäjä- ja ohjaajakoulutuksia. Koulutuksen tarkoituksena on edistää erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten ja aikuisten leirinjärjestämistaitoja.

Leirinjärjestäjä- ja ohjaajakoulutuksen materiaali

 

Monikulttuurisuus ja avoimuus on mahdollista saada osaksi partiokoulutuksia. Tätä varten on tuotettu Avoimuus-koulutus.

Avoimuus-koulutuksen Kirsi Arolainen. Lisätietoja

 

KÄMPPI-LEIRI

kamppilogo-musta

Monikulttuurisen Kämppi-leirin tarkoituksena oli tarjota maahanmuuttajille matala kynnys tulla tutustumaan partioon sekä edistää avoimuutta puolin ja toisin. Kämppi-leiri järjestetiin vuosina 2013 ja 2014. 

Kämppi facebookissa

Kämppi 2013 -leirin raportti

Kämppi 2014 -leirin raportti

KUVIA

Kuvia Kämppi-leireiltä ja Paossa-roolipeleistä löytyy Flickristä:

Kämppi 2013 –leiriltä

Kämppi 2014 –leiriltä

Paossa-roolipeli

 

Uudenmaan Partiopiirissä oli vuosina 2013-2014 käynnissä SCOUTTI2-projekti, jonka tarkoituksena oli edistää uusmaalaisen partion monikulttuurisuutta ja avoimuutta. Projektin aikana järjestettiin kaksi monikulttuurista Kämppi-leiriä, joihin osallistui yli 300 partiolaista ja ei-partiolaista, sekä kaksitoista Paossa-roolipeliä, joihin osallistui yli 300 partiolaista. Projektin rahoitti Jane ja Aatos Erkon säätiö. Scoutti2-projektiraportin voi käydä lukemassa tästä.

 

Aiheeseen liittyvää