Aluetyö

Mikä aluetyö?

Aluetyön avulla piirin alueministeriö pyrkii tukemaan lippukuntia, jotta nämä pystyisivät toteuttamaan mahdollisimman hyvin partio-ohjelmaa. Tärkeimpiä aluetyön muotoja ovat valmentajien tuki lippukunnanjohtajalle, pestijohtajalle ja ohjelmajohtajalle, aluetapaamiset viestikanavana lippukunnista piiriin ja toisin päin, sekä lippukuntien alueellinen yhteistyö. Alueministeriöön kuuluvat kaikki Uudenmaan piirin alueet, joita luotsaavat valmentajista koostuvat aluetiimit. Hautomo synnyttää uusia lippukuntia sinne missä on partiovajetta, sekä elvyttää vanhoja lippukuntia, joissa toiminta on hiipunut.

Aluetyötä tehtiin vuosina 2013 ja 2014 projektina. Tänä aikana Uudenmaan Partiopiirin jäsenmäärä (lippukuntien yhteenlaskettu jäsenmäärä) kasvoi 3 800 jäsenestä 4 500 jäseneen.

Alueministerinä toimii Mari Sundell (KiMe), mari.sundell@uusimaa.partio.fi. Jos sinulla on kysyttävää alueministeriöön tai alueisiin liittyvissä asioissa, otathan yhteyttä!

Aluetapaamiset ja valmentajat

Lippukunnanjohtajan pestin tueksi piiri järjestää aluetapaamisia ja tarjoaa valmentajien tuen. Lue lisää aluetapaamisista ja valmentajista.

Lippukuntasparraus

Vuodesta 2014 alkaen piirissä on kokeiltu uutta aluetyön muotoa: lippukuntasparrausta. Lue lisää lippukuntasparrauksesta.

Aluetapaamisten materiaalit

Valmentajilla on aluetapaamisissa käytössään yhteinen materiaali. Lippukunnat voivat tutustua aluetapaamisten jälkeen materiaaliin myös verkkosivuilla, Piirin julkaisujen alla.

Alueministeriöön kuuluvat myös Hautomo ja Moninaisuusryhmä

Hautomo perustaa uusia lippukuntia ja elvyttää hiipuvia. Apua tarjotaan myös yksittäisiin rekrytointitilaisuuksiin.

Moninaisuusryhmän tehtävänä on tukea tasavertaista ja yhä kaikille avoimempaa partiota niin piirissä kuin lippukunnissakin. Moninaisuusryhmältä voi kysyä neuvoa tai vinkkejä niin sisupartioon, monikulttuurisuuteen, seksuaaliseen tasavertaisuuteen kuin vaikkapa taloudellisesti yhdenvertaisiin osallistumismahdollisuuksiin liittyen.

Aluetyöstä on kerrottu lisää nettiuutisessa.

 

Aiheeseen liittyvää