Lippukunnan arki

Lippukunta on partiotoiminnan perusyksikkö, paikallisyhdistys, jossa tapahtuu lähes kaikki partiotoiminta.

Lippukunnat muodostuvat erilaisista toimintaryhmistä, kuten laumoista, joukkueista, vartioista ja vaeltajaryhmistä. Ryhmät kokoontuvat kololla eli lippukunnan kokoustilassa yleensä kerran viikossa. Lisäksi partiossa tehdään retkiä ja osallistutaan erilaisiin tapahtumiin. Retket ja tapahtumat voivat olla ryhmän tai ikäkauden omia, lippukunnan yhteisiä, alueen tai piirin järjestämiä, valtakunnallisia tai kansainvälisiä.

Lippukuntien koko vaihtelee noin 20:sta noin 200:aan partiolaiseen. Yhdistykset voivat olla joko tyttö-, poika- tai yhteislippukuntia.

Uudenmaan Partiopiiriin kuuluu noin 60 lippukuntaa, joiden yhteystiedot on koottu erilliselle sivulle. Piirin tehtävänä on tukea ja palvella toiminta-alueensa lippukuntia. Tämän päävalikon alle on koottu tietoa lippukunnan toiminnan tueksi.

Aiheeseen liittyvää