Partiosta kiinnostuneen perehdytyspolku

Tässä askeleet lippukunnan toiminnasta kiinnostuneen vapaaehtoisen partioon tutustuttamiseen!

Viesti aina niin, että partiosta kiinnostunut hoksaa, että partio on hänellekin ja hän ymmärtää mistä puhutaan. Vältä partiojargonia.

 • Vältä partion sisäisiä termejä ja käytä mieluummin esimerkiksi:
  • lippukunta = paikallisyhdistys
  • kolo = kokoontumispaikka
  • sudenpentu = 7-10 -vuotiaat jne.
  • akela = 7-10 -vuotiaiden ryhmänjohtaja
 • Kaikkea ei tarvitse osata aloittaessaan, ja partiosta kiinnostuneet usein osaavat tietämättään paljon partiossa hyödyllisiä taitoja.
 • Muista sanoa, että partion voi hyvin aloittaa myös aikuisena, aikaisempaa partiokokemusta ei tarvita. (Yleinen käsitys on, että partion voi aloittaa vain lapsena.)
 • Partio on aikuisellekin hauska harrastus ja kiva yhteisö.

Vastaa partiosta kiinnostuneelle viiveettä. Toivota hänet hymyillen tervetulleeksi ja kutsu tutustumaan toimintaan.

 • Ensimmäisessä yhteydenotossa tai kohtaamisessa mainitse nämä asiat:
  • Tervetuloa mukaan
  • Tule seuraavan kerran tapahtumaan x, niin tavataan toisemme ja tutustut paremmin toimintaan
  • Et tarvitse aiempaa partiokokemusta, meillä on hyvät koulutukset ja perehdytys harrastukseen
  • Onko sinulla jo ajatus siitä, mitä haluaisit partiossa tehdä? Ei haittaa, jos ei ole.
  • Jos sinulla on kysyttävää, voit milloin tahansa ottaa yhteyttä (yhteyshenkilö)
  • Lisätietoa saat myös osoitteesta (lippukunnan Facebook- ja nettisivut, partio.fi)

Huolehdi, että partiosta kiinnostunut tutustuu heti vähintään yhteen lippukuntalaiseenne, joka kummiaikuisena on se ensimmäinen partiokaveri ja rinnalla kulkija.

 • Sopikaa, kuka tai ketkä lippukunnastanne toimivat kummiaikuisena. Katso vinkkejä kummille.
 • Huolehdi että kummiaikuinen on paikalla ainakin ensimmäisessä tapahtumassa johon uusi partiosta kiinnostunut tulee.
 • Kummiaikuisen tehtävä ei ole pidellä aloittajaa kädestä tai huohottaa niskaan vaan olla kontaktipisteenä kun tulee kysyttävää ja kysellä itsekin kuulumisia. Olla se tuttu naama uudessa porukassa.

Selvitä mitä uusi haluaa tehdä ja kunnioita tätä toivetta. Perehdytä tehtävään ja tutustuta ryhmään.

 • Pitäkää koko johtajiston yhteinen, matalan kynnyksen grilli- tai muu ilta, jossa uusi tutustuu muihinkin lippukunnan johtajiin. Pitäkää keskustelu mukaanottavana, ja välttäkää sisäpiirin vitsejä ja vanhoja leirikokemuksia, joihin on vaikea päästä mukaan.
 • Esittele erilaisia lippukunnan tehtäviä ja kysy mikä tulokasta kiinnostaa ja mitä kaikkea hän osaa jo entuudestaan töiden, muiden harrastustensa tai muiden kiinnostustensa kautta? Mitä uutta hän haluaisi oppia? Sopikaa häntä kiinnostava tehtävä ja miten hän pääsee siihen mukaan: mikä, milloin ja missä on eka kerta.
 • Perehdytä partiosta kiinnostunut kyseisen tehtävän tukimateriaaleihin.
 • Partiosta kiinnostuneelle voi olla helpompi lähteä mukaan, jos hänen kummiaikuisensa osallistuu myös ensimmäisiin kertoihin.

Pestaa eli sovi mikä on uuden johtajan ensimmäinen oma juttu, jota hän alkaa hoitaa lippukunnan muiden johtajien tukemana.

 • Ensimmäistä pestausta tehdessä selitä mitä pestaaminen tarkoittaa.
 • Täyttäkää pestilomake. Käy läpi, mitä pestatulta odotetaan ja millaista tukea hänelle on tarjolla.

Lippukuntapestien pestikuvaukset

Pestilomake

Tutustuta uusi johtaja lippukuntanne omiin juttuihin ja käytäntöihin. Ohjaa uusi johtaja koulutuksiin ja kannusta osallistumaan tapahtumiin. Ohjaa häntä kokeilemaan yhä uusia juttuja, joista saa lisää oppimisen ja onnistumisen kokemuksia.

 • Järjestä kauden alussa uusille johtajille lippukunnassa tai yhdessä alueenne lippukuntien kanssa Tervetuloa partioon -tilaisuus. Valmis materiaali löytyy täältä!
 • Sovi uuden johtajan kanssa hänen pestiinsä sopivista koulutuksista (piirin koulutukset näet täältä).
 • Auta uutta johtajaa tarvittaessa ilmoittautumisessa ja esimerkiksi varustehankinnoissa tai ennakkotehtävissä.
 • Perehdytä uusi johtaja lippukunnan perinteisiin ja kutsu hänet mukaan laajasti tuleviin tapahtumiin.
 • Rohkaise uutta johtajaa tuomaan oma persoonansa ja uudet ideansa rohkeasti esiin lippukunnassa sekä kyseenalaistamaan lippukunnan totuttuja tapoja tuorein silmin. Partiossa jokainen saa olla oma itsensä, kokeilla uutta ja oppia nousujohteisesti.

Huolehdi, että uusi johtaja kiinnittyy osaksi koko lippukunnan yhteisöä ja saa johtajahuoltoa. Menkää johtajaporukalla retkelle, konserttiin tai pitäkää vaikkapa lautapeli- tai kokkailuilta.

 • Esittele uusi johtaja mahdollisimman laajasti muille, jotta moikkailusta ja kuulumisten vaihtamisesta tulee arkipäivää ja uudesta osa porukkaa.
 • Omanikäisten porukka on harrastuksessa tärkeä (kannattaa rekrytoida useampia uusia jäseniä, niin tämäkin asia järjestyy kuin itsestään). Kannusta uutta johtajaa tuomaan kaverikin mukaan partioon.
 • Yhdessä tekeminen sitoo tehokkaasti porukkaan.
 • Pyydä uutta johtajaa henkilökohtaisesti mukaan tapahtumiin. Vaikka tapahtuma on koko lippukunnan yhteinen, se ei välttämättä ole uudelle johtajalle itsestään selvää.

Kiitä uutta johtajaa jo tehdyistä asioista.

 • Kiitosta ei voi jakaa liikaa, anna hyvää palautetta ja kannusta arkisistakin asioista.
 • Muista kysellä kuulumisia ja kiittää kokeneitakin johtajia (ja osaavia aikuisia, ihan kaikkia).
 • Rohkaise kokeilemaan ja uskaltamaan.
 • Henkilökohtainen palaute on usein vaikuttavampaa kuin yleinen.
 • Rakentava palaute annetaan aina heti tilanteen jälkeen kahden kesken ja se on hyvä aloittaa kysymällä miten aikuinen itse arvioi asioiden sujuneen.
 • Ansiomerkki on hyvä tapa kannustaa johtajia.

Käykää pestin päivitys- ja päätöskeskusteluja. Mikä on mennyt hyvin? Mitä seuraavaksi? Mistä löytyy uutta aikuista motivoivaa ja hauskaa tekemistä?

 • Käytä apuna loppupestikeskustelulomaketta.
 • Kannusta uutta johtajaa miettimään mikä on tähän mennessä ollut palkitsevaa ja siistiä.
 • Miettikää yhdessä mikä voisi olla seuraava asia, jota olisi hauska lähteä tekemään ja jossa hän haluaisi kehittyä? 
 • Innosta johtajaa löytämään uusia inspiroivia ja innostavia asioita partiopolulleen. Esittele lippukunnan pestikuvauksia tai piirin ja SP:n pestihakua mikäli johtaja on kiinnostunut lippukunnan ulkopuolisesta tekemisestä. Lippukunnan edustajat piiri- ja keskusjärjestöpesteissä osaavat tuoda juuri teidän näkökulmanne valtakunnallisen partiotoiminnan kehittämiseen ja siksi kiinnostuneita kannattaa kannustaa myös lippukunnan ulkopuolisiin pesteihin!

Loppupestikeskustelu

Kun/jos johtaja päättää lopettaa, kiitä menneistä seikkailuista ja toivota tervetulleeksi uudelleen! Muista kysellä perään ja jaa kuulumisia.

 • Jätä aina auki mahdollisuus palata lippukunnan toimintaan milloin tahansa.
 • Kysy voitko olla yhteydessä häneen esimerkiksi vuoden kuluttua ja sopikaa miten. (Ja ole yhteydessä kuitenkin!)
 • Jos lopettaminen johtuu poismuuttamisesta, kannusta jatkamaan partiota uudella paikkakunnalla. Miettikää yhdessä tunnetteko uudelta paikkakunnalta jonkun, jolta voisi kysyä vinkkejä. Muistuta, että hän on aina tervetullut vierailemaan vaikkapa retkille, leireille tai kisoihin!

 

Kuva: Juha Nurmi